Tekniske arbeider 2019-20

Denne siden ble opprettet 22.08.19. Siste oppdatering: 01.12.20. Bildet over ble tatt 24. mai 2020.

Det har pågått vedlikeholdsarbeide på kirkebygningen og tilhørende bygninger. Grunnlaget for dette arbeide er en rapport som er utarbeidet av  Søhoel Eiendom og Byggservice AS våren 2019.  Søhoel Eiendom og Byggservice AS  var ansvarlig for vedlikeholdet.

Vedlikeholdsarbeidene ble fullført og avsluttet i midten av november 2020. Nedenfor kan man lese om alt som er gjort og følge prosessen fra start til slutt.

Taket på kirken.

Utskifting av sinkplater, isolasjon og om nødvendig underliggende platelag ble påbegynt 20.04.20. Sink og andre materialer som fjernes, blir kastet som avfall.

Se flere bilder nederst på siden.

Teknisk rom.

 • Status 23.10.2019:

Rommet hvor oljebrenner står, har ikke utlufting. Det har forkommet utslipp fra brenner som medfører dårlig/ubehaglig luft.

Ventil i yttervegg vil bli montert.

Dører menighetssal og undervisningsrom.

 • Status 23.10.2019:

Noen dører må byttes. Dørene til to undervisningsrom vil få en bedre kvalitet slik at lyd dempes bedre.

På grunn av undervisning vil p Piotr avtale direkte med Terje Søhoel tidspunkt for utførelse.

Grunnmur øst, korrosjon.

 • Status 10.10.2019:

Noe jern, også armeringsjern, er ikke dekket med betong og det har oppstått korrosjon.

Årsak: Betong som dekket jern i grunnmur er falt av og jern ligger åpent. Da blir det korrosjon, og på jern betyr det rust. (På sink betyr det hull).  Og når det kommer fuktighet, ruster det raskere.

Terje Søhoel har sendt saken til SIKA for uttalelse/løsning.

 • Status 23.10.2019:

Arbeidet vil bli utført når vår/sommer kommer.

Blå søyler utvendig, korrosjon på plater som søylene hviler på.

 • Status 10.10.2019:

Noen av stålplatene som søylene hviler på, er ikke dekket med betong, og det har oppstått korrosjon.

Årsak: Betong som dekket platene, er falt av og stål/jern ligger åpent. Da blir det korrosjon, og på jern betyr det rust.

Terje Søhoel har sendt saken til SIKA for uttalelse/løsning.

 • Status 23.10.2019:

Arbeidet vil bli utført når vår/sommer kommer.

Presteboligen.

 • Status 25.02.2019:

Det blir ikke vedlikehold på denne før neste år.

Garasjen.

 • Status 25.04.19:

Det var fuktgjennomslag på mur/såle.

 • Status juni 2019:

Ing Steinar Heller AS tok ansvaret for dette og fikk lagt ny sort fuktsperre utvendig.

Det er fortsatt garanti på garasjen så arbeidet medførte ingen kostnad for kirken. Arbeidet er ferdigstilt.

Kirken og fyring.

 • Status 25.08.19:

Fra 1.1.2020 har myndighetene bestemt at det er ikke lengre lov å fyre med olje. I kirken endres det til å bruke BIO brensel til varme.

 • Status 17.10.19:

Det er montert termostat i kirkerommet. Oljetank er renset og bioolje er fylt på. Ny brenner for bioolje er montert.

Isolasjon og jord over tank vil bli utført uke 43.
Konvertering for fyring med bioolje er ferdigstilt.

Platting utvendig bak den blå veggen, øst.

 • Status 25.02.2019:

Bak  den blå veggen er det det fuktgjennomslag i mur, og som synes litt på vegger i kjeller. Fyllmasse ved grunnmur blir gravd ut, legges ny fuktsperre og, fylt igjen. Ferdig midten av september 2019.

 • Status 19.09.2019:

Membra og fliser er lagt på. Noe kantarbeid er ikke ferdig.

 • Status 13.11.2019:

Kantarbeide mot søyle og vegger er fortsatt ikke ferdig.

Trapp utvendig bak den blå veggen.

 • Status 25.02.19:

Treverk på gammel trapp var råttent og det var uforsvarlig å bruke trappen. Treverket ble fjernet og det ble satt opp to midlertidige trapper.

Ny galvanisert trapp bestilles og det må støpes fundament slik at trappen ikke bare bæres av feste på grunnmur, men støttes også mot fundament på bakken.

Beregnet ferdig ca. 20.10.2019.

 • Status 10.11.2019:

Arbeidet er ferdigstilt.

Se bilde av ny trapp i strekkstål høyere opp på denne siden.

Grunnmur rundt kirken og presteboligen.

 • Status 25.2.2019:

Langs sidene på grunnmur ser vi at fuktsperre har fått noen bobler og hull som vann kan renne ned i. Årsak: Antakelig bevegelse i jordmassen rundt bygget.

Her vil det graves ned 20 – 40 cm og dårlig fuktsperre skjæres av. Deretter legges enten ny fuktsperre eller nye beslag, fyllmasse legges tilbake.

Ferdig midten av september 2019.

 • Status 19.9.2019:

Skåret av skadet papp og lagt ny fuktsperre. Over dette er det lagt plater som er innfelt i grunnmur.

Arbeidet er ferdigstilt.

Kirkens menighetssal og undervisningsrom.

 • Status 25.02.19:

Det er noe fuktskader på vegger i kjeller. Tapet på skadesteder fjernes. Veggene må tørkes og ny tapet legges på og males. Ferdig i løpet av året.

 • Status 23.10.2019:

På grunn av undervisning vil p Piotr avtale direkte med Terje Søhoel tidspunkt for utførelse.

Kirkegulvet.

 • Status 20.08.19:

Det er målt ujevnheter i gulvet. Verdiene ligger innenfor de rammer som godkjennes. Det vil bli målt mer senere, også i kjeller for å være sikre. Men ingen aktiviteter er planlagt.

 • Status 19.10.19:

Arbeidet er ferdigstilt.

– – – –

Nye oppgaver vil komme.
Når det inngås nye avtaler med fremdriftsplan, vil de vises øverst på denne siden.

Dette bildet ble tatt 24. mai 2020:

De neste bildene ble tatt 21. april 2020: