Påsken 2020

Påskeportal for St. Maria menighet i Askim, påsken 2020.

Vårhalvåret 2020 med faste og påske blir markert på svært spesielle måter. Covid-19-viruset brer seg i hele verden, og alle mennesker må begrense sin omgang med andre. I Norge er samlinger på mer enn 5 personer forbudt, mange er pålagt å holde seg inne i karantene, og i hele Europa har ingen lov til å forlate landet de bor i. Trusselen og forholdsreglene gjelder i alle verdens land.

Den katolske kirke i Norge har avlyst all messefeiring, og biskopene har opphevet messeplikten. Det er derimot mange muligheter til å følge katolsk messe på norsk direkte på Internett.

I St. Maria menighet i Askim har det ikke vært mulig å utgi menighetsbladets påskenummer ettersom det lenge var uklart hvordan påsken i det hele tatt kunne feires fra Kirkens side.

I stedet for menighetsblad lager vi denne påskeportalen på menighetens hjemmesider, der tekster fra sognepresten og menighetsmedlemmer samt informasjon fra bispedømmekontoret blir lagt ut i tiden fram til påsken er over. Menighetsrådet håper dette kan være en dynamisk erstatning for menighetsbladet.

Nedenfor kommer linker til enkeltartikler som omhandler påsken, påskebudskapet og påskefeiringen, og denne listen kan bli utvidet flere ganger. Siste oppdatering: Torsdag 9. april.

Gud velsigne dere alle!


Tilgjengelig påskestoff: