Palmesøndag 2020

Fra St. Birgitta menighet i Fredrikstad har vi fått tilsendt 3 dokumenter i anledning palmesøndag 2020:

PALMESØNDAG 2020-pater Jagaths preken

Palmesøndag – 2020 -A – søndagsbrev med liturgi og kunngjøringer

Lesninger Palmesøndag – År A – bibeltekstene for palmesøndag