Onsdag

KUNNGJØRINGER for mars 2022
 

Onsdag, 16. mars 2022
kl. 16.00 – kontortid
Kl. 17:00 – komfirmantundervisning
kl. 18.00 – tilbedelse
kl. 18.30 – messe

Lørdag, 19. mars 2022 kl. 11.00 – familiemesse, religionsundervisning

Hl. Josefs fest kl. 16.00 – messe på filippinsk

Søndag, 20. mars 2022 kl. 12.30 – høymesse med korsveien

Onsdag, 23. mars 2022
NB «ALLE ARRANGEMENT DENNE DAGEN AVLYST» NB

Fredag 25. Mars
Herrens bebudelse kl.17:00
Teksten finner dere her

Søndag, 27. mars 2022 kl. 12.30 – høymesse med korsveien
kl. 14.00 – messe på polsk

Onsdag, 30. mars 2022 kl. 18.30 – messe

Les pavens budskap i anledning årets fastetid
Les en fastekalender basert på pavens budskap

Korsveiandakt finner du her

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Hjelp Caritas med å hjelpe Ukraina!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for februar måned 2022

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Ingen antallsbegrensning lenger!

Regjeringen la tirsdag 1. februar fram nye og langt mer liberale retningslinjer for smittevern. De nye ordningene gjelder foreløpig fram til 17. februar.

Den mest gledelige endringen for menigheter er at det nå ikke er noen begrensning i antall personer som kan være til stede ved arrangement. Alle setene i forsamlingssalene kan benyttes, ble det sagt.

Fortsatt er det imidlertid påbud om bruk av munnbind når det ikke kan holdes 1 meters avstand til andre personer på steder der man er i bevegelse, slik som i butikker, serveringssteder, kollektivtransport m.m. Når man imidlertid har satt seg ned på en plass for å bli sittende, er det ikke lenger påbudt med munnbind.

Det er mange i Norge som gleder seg over at så mange restriksjoner nå er fjernet. Dette har også stor betydning i norske menigheter – katolske like mye som i andre trossamfunn.

Les hele listen over restriksjoner og lettelser på regjeringen.no.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Nordiske familiedager 2022

Nordiske familiedager er et arrangement som skulle vært gjennomført våren 2021. Pandemien gjorde dette umulig, men arrangørene forsøker igjen:

Fra Kristi Himmelfartsdag og hele siste helgen i mai 2022 arrangeres familiedagene på Haugetun folkehøyskole ved Greåker mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Fra Indre Østfold er det ca en times biltur til Haugetun.

Last ned og les brosjyren som vi har fått fra arrangørene, Den nordiske Bispekonferanse og Nordisk familieråd.

Arrangementet ble også omtalt i siste menighetsrådsmøte i Mariakirken menighet. Se referat fra møtet <her>.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Litt lettere restriksjoner

Ved Regjeringens pressekonferanse torsdag 13. januar ble det kunngjort lettelser i smittevernbestemmelsene. Det som betyr mest for menighetene, er at offentlige samlinger der tilhørerne sitter på faste plasser, kan ha inntil 200 besøkende. Dette gjelder altså Kirkens messer.

Det forutsettes samtidig at munnbind beholdes på under messen, og at det holdes minst 1 meters avstand til personer fra andre husstander. Fortsatt gjelder forbudet mot munnkommunion.

Lettelsene nevnt ovenfor trer i kraft natt til lørdag 15. januar. Les de nye bestemmelsene <her>.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for januar 2022

Innlegget ble oppdatert 25. januar kl. 09.00.

Etter at høytiden for Herrens dåp er feiret, i år 9. januar, begynner rekken av søndager i det alminnelige kirkeår. Denne måten å benevne kirkeårets søndager på strekker seg fram til fasten, som i år innledes relativt seint med askeonsdag 2. mars.

Plan for konfirmantundervisningen våren 2022 ligger nå tilgjengelig <her>.

I de siste tre ukene av januar har vi disse arrangementene i Mariakirken i Askim:

Onsdag 12. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 15. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 19. januar
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Søndag 23. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 26. januar
Alle arrangement er avlyst denne onsdagen!

Søndag 30. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i det alminnelige kirkeår.

Endringer kan komme.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst er fra Nidarosdomen i Trondheim.
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messetider i nyttårshelgen fram til høytiden for Herrens dåp

De store høytidene etterfølges gjerne av flere høytidsdager. Slik også med julen: Ikke før er det nye året feiret før både Herrens åpenbaring og Herrens dåp markeres med egen høytidsfeiring.

Vi minner om at begrensningen på 50 personer ved kirkens messer gjelder helt til 14. januar. Det samme gjelder kravet om å bestille billett samt andre smittevernbestemmelser.

Mariakirken i Askim ønsker velkommen til disse messefeiringene:

Onsdag 29. desember, onsdag i juleoktaven
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 31. desember 2021, nyttårsaften
Kl. 16.00: Takksigelsesmesse.

 

Lørdag 1. januar 2022, nyårsdag
Kl. 12.30: Høymesse; Guds hellige Mor, Maria.

Søndag 2. januar
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag etter jul.

Onsdag 5. januar
Kl. 18.30: Messe.

Torsdag 6. januar
Kl. 12.00: Høytidsmesse; Herrens åpenbaring, Epifania Domini.

Lørdag 8. januar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 9. januar
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens dåp.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim,

GODT NYTT ÅR! Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Årets digitale menighetsblad er fullført

Som planlagt ble det digitale menighetsbladet for julen 2021 fullført på lille julaften, 23. desember. I alt 8 artikler ligger tilgjengelig for den som vil fordype seg i både historie, musikk og kirkelige aktiviteter. Klikk på menyvalget ovenfor eller <her> for å komme til menighetsbladets forside der det er link til hver enkelt artikkel.

God fornøyelse og velsignet jul!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Fjerde adventshelg og jul 2021

Selv om det heller ikke i år er tillatt å fylle benkeradene, skal det feires jul i kirken. Den fjerde adventshelgen pleier å inneholde litt ekstra festivitas for barna og ungdommene i menigheten. Det er nødvendig å utvise stor forsiktighet nå som kommunens skoler driver hjemmeundervisning, men det er fortsatt tillatt for elever i barne- og ungdomsskoler å ha kohortbaserte fritidsaktiviteter.

Det må bestilles billetter til alle messer i den katolske kirken i Askim. Billetter bestilles her: billett.katolsk.no. Husk også at det nå er påbudt med munnbind innendørs og at munnkommunion ikke er tillatt.

Vi håper og ber for en god og forsvarlig julefeiring i kirken vår! Her følger kunngjøringene for Mariakirken i Askim i tiden 18. til 29. desember:

Lørdag 18. desember
Kl. 11.00: Familiemesse. Anledning til skriftemål.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 19. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i advent.

Onsdag 22. desember
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 24. desember, julaften
Kl. 20.00: Midnattsmesse.

Lørdag 25. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 1. juledag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Søndag 26. desember, 2. juledag
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Den hellige Familie.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 29. desember, onsdag i juleoktaven
Kl. 18.30: Messe.

Kunngjøringer for nyttårshelgen blir presentert etter julehelgen; les eventuelt kunngjøringene <her>.

Velkommen til kirken! Gledelig jul!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar