Messetider i begynnelsen av juni

I forbindelse med aftenmessen på onsdager holdes tilbedelse av Det hellige sakrament og andakt til Jesu hellige hjerte. Dette tilbudet om from refleksjon henger sammen med Jesu Hjertefest fredag 11. juni. Førstkommende søndag feires festen for Kristi legeme og blod.

Nå som både konfirmasjon og første kommunion er feiret i menigheten, er det ikke lenger trosopplæring på lørdager. Det nærmer seg dessuten sommerferie for skolebarn og unge.

Menighetsrådet har hatt en lang periode der det ikke har vært mulig å møtes. Derfor ser rådet fram til endelig å ha et nytt møte 9. juni.

I tiden til og med 9. juni gjelder lokale retningslinjer for smittevern i Indre Østfold. Maksimalt 50 til stede ved innendørs arrangement.

I de første to ukene av juni har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 2. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse; deretter andakt til Jesu Hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 6. juni
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Kristi Legeme og Blod. Etter messen: Sakramentstilbedelse.

Onsdag 9. juni:
Kl. 17.30: Tilbedelse; deretter andakt til Jesu Hjerte.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Fredag 11. juni:
Kl. 16.00: Messe; Jesu Hjertefest.

Lørdag 12. juni:
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 13. juni:
Kl. 12.30: Høymesse; 11. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Oppdatert 03.06.21 kl. 09.30.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Festhalvåret avrundes

Rekken av fester fra kirkeårets begynnelse 1. søndag i advent og fram til tiden etter pinse kalles ofte for festhalvåret i kirken. I denne perioden finner alle de viktige høytidene sted. Når pinsen er over, har Den katolske kirke enda noen fester igjen før sommeren: Høytiden for Den hellige Treenighet, Festen for Jesu legeme og blod og Jesu Hjertefest er lagt til de to søndagene etter pinse samt fredagen deretter. Dette betyr at Den hellige Treenighet feires med egen høytid søndag 30. mai 2021.

I St. Maria menighet i Askim er både konfirmasjon og første kommunion avviklet til omtrent samme tidspunkt som vanlig, om enn med en viss begrensning av organiseringen. Fortsatt gjelder lokale retningslinjer for smittevern; først fra 10. juni kan vi ha håp om lettelser i restriksjonene. Det er ikke tillatt med mer enn 50 personer til stede ved tros- og livssynssamlinger, og det skal brukes munnbind når det ikke kan holdes en meters avstand og ved passering av personer utenfor egen husstand.

Husk å bestille billett til messene på katolsk.no.

Biskop Bernt Eidsvig kommer til menigheten onsdag 26. mai for å møte sognepresten og evaluere hvordan smittevernet har fungert under pandemien. Møtet starter kl. 14.00, og menighetsrådet er invitert. På grunn av disse møtene i Askim og Moss må onsdagens messe framskyndes til formiddagstid.

Vi ønsker velkommen til disse arrangementene i St. Maria kirke i den siste uken i mai:

Mandag 24. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; minnedagen for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.

Onsdag 26. mai
Kl. 11.30, MERK TIDEN!: Mai-andakt.
Kl. 12.00 MERK TIDEN!: Messe.

Søndag 30. mai
Kl. 12.30: Høymesse; høytiden for Den hellige Treenighet.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Marias hage foran kirken

Nylig ble planen om en egen Maria-hage foran kirken fullført. Rundt den vakre, hvite steinskulpturen av Jomfru Maria er det lagt en steinsatt sti slik at man kan gå rundt Maria, korset og tujabusken. Området rundt skulpturen er tilsådd og beplantet med vekster som vil spire og vokse i ukene som kommer, og i forkant av det hele er det en liten plattform til å stille opp vokslys.

Tujabusken bak Maria-statuen er beklippet i hjerteform. Over og bak det hele troner det store korset, og til sammen blir det nesten som et tro-håp-kjærlighet-symbol omkranset av den steinsatte stien og beplantningen.

Arbeidet er utført av firma Lyng, Høntorp & Svendby AS. Vi er stolte over å ha fått Marias hage ferdig til pinse og feiring av første kommunion i vår menighet. Benytt sjansen til å ta en god kikk på denne utsmykningen rett når du kommer til messe, eller besøk stedet for å tenne lys og be en bønn når kirken ikke er åpen.

Vel møtt i Marias hage!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Første kommunion 2021 – 60 barn fordelt på 4 messer

Det blir en aktiv helg i kirken når i alt 60 barn skal feire sin første kommunion 22. og 23. mai.

Feiringen må fordeles på 2 dager for at kirken kan ta hensyn til smittevernreglene, som blant annet har en øvre grense på 50 personer for hvert arrangement i kirken. Vi minner om at de besøkende må holde minst 1 meters avstand til personer fra andre husstander, og det må brukes munnbind inne i kirken.

Vi gjør også oppmerksom på at flater som har vært berørt av hender, må rengjøres med sprit etter messen. Forhåpentligvis vil de voksne hjelpe til med å rengjøre sitteplassene før neste messe. Se lokale smittevernregler her.

Første kommunionsfeiringen er også i år lagt til pinsehelgen. St. Maria kirke i Askim har disse messetidene i tiden 17.-24. mai:

Onsdag 19. mai
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.00: Maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 22. mai
Kl. 10.00: Messe med første kommunion.
Kl. 12.00: Messe med første kommunion.
Kl. 14.00: Messe med første kommunion.

Søndag 23. mai, pinsedag
Kl. 11.00: Messe med første kommunion.
Kl. 12.30: Høymesse; pinsedag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Mandag 24. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; minnedagen for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.

Siste oppdatering ble gjort 21. mai kl. 08.45.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for uke 19 med Kristi Himmelfartsdag

Uke 19, fra 10. til 16. mai, får lettere smittevernbestemmelser enn tidligere i vår. Dette innebærer blant annet anledning til å være inntil 50 personer til stede på livssynsarrangement, slik som en katolsk messe.

Se de nye retningslinjene for Indre Østfold kommune <her>. Forskriften gjelder fra og med 10. mai til og med 9. juni.

For tiden planlegges feiring av første kommunion for et antall barn i menigheten på pinseaften, lørdag 22. mai. Forberedelsene påvirker kunngjøringene for den nærmeste tiden.

Vi må fortsatt be våre medlemmer om å bestille billett fra nettstedet billett.katolsk.no.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i tiden 10.-16. mai:

Onsdag 12. mai
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.00: Maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Torsdag 13. mai
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi Himmelfartsdag.
Kl. 13.30 – 18.00: Skriftemålsøvelse med førstekommunionsbarna gruppevis.

Lørdag 15. mai
Kl. 11.00: Messe; deretter trosopplæring for barn med øvelse til første kommunion.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Arrangement i uke 18, tiden 3.-9. mai

Oppdatert 6. mai kl. 18.15:

Mange av smittevernreglene gjelder fram til 9. mai. Det er derfor fortsatt nødvendig å bestille billett til messene i kirken, og det skal ikke være flere enn 20 personer til stede. Elever ved skolene i Askim og Knapstad får dessverre ikke lov til å delta i fritidsaktiviteter av noe slag i uke 18; se kommunens retningslinjer.

Første kommunion er under forberedelse. Her er kunngjøringene for St. Maria kirke i Askim for uke 18:

Mandag 3. mai
kl. 18.00: Messe på polsk: Polsk Nasjonaldag. Fest for den hellige jomfru Maria, dronningen av Polen og grunnloven.

Onsdag 5. mai
Kl. 18.00: Tilbedelse, avsluttes med maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 8. mai
Kl. 11.00: Religionsundervisning uten messe.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk.

Søndag 9. mai
Kl. 12.30: Høymesse med dåp; 6. søndag i påsketiden.
kl. 14.00: Messe på polsk.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messer og restriksjoner 26. april – 2. mai

Korona-restriksjonene er fortsatt under stadig endring fordi smitten i samfunnet på ingen måte er over. I tiden fram til 9. mai gjelder fortsatt regelen om maksimalt 20 personer til stede ved livssynsarrangement, slik som katolske messer.

For barn og unge i Indre Østfold kommune gjelder følgende: Hvis skolen de går på, er på rødt nivå, skal barna og de unge ikke delta i fritidsaktiviteter. Dette ifølge lokal forskrift, som også Kirken er forpliktet til å følge.

Det er ellers vanlige messetider for denne uken, men for å overholde begrensningen på antall tilstedeværende må det bestilles billett fra katolsk.no.

Vi har disse arrangementene i St. Maria kirke denne uken:

Onsdag 28. april
Kl. 18.00: Tilbedelse
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 1. mai, høytiden for Den hellige Josef, håndverkeren
Kl. 11.00: Messe, deretter undervisning og øvelse for 1. Kommunionsbarn av den norsktalende gruppe med sr. Mikaela.
Kl. 12.00: Dåp.

Søndag 2. mai
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i påsketiden.

Mandag 3. mai
kl. 18.00: Messe på polsk: Polsk Nasjonaldag. Fest for den hellige jomfru Maria, dronningen av Polen og grunnloven.

Endringer kan komme.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Konfirmasjon og messer uke 16

Fortsatt gjelder begrensningen på 20 personer til stede ved messe i kirken. Billetter må bestilles på katolsk.no. Egne ordninger gjelder for fermingsmessene lørdag 24. april. Grunnet fortsatt nedstengning i Moss har sognepresten mulighet til å holde flere messer i Askim. Dette gir dermed flere katolikker mulighet til å feire messe på søndag.

Her er oversikt over arrangementene i St. Maria kirke i Askim fra 19. til 25. mai: 

Onsdag 1. april
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning og forberedelse til konfirmasjon.
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 24. april
Konfirmasjonsmessene er begrenset bare for familien. Sognepresten meddeler konfirmasjon.
Kl. 10.00 – 1. gruppe (bare 20 personer i kirken medregnet konfirmantene)
Kl. 12.00 – 2. gruppe
Kl. 14.00 – 3. gruppe
Kl. 16.00 – 4. gruppe

Søndag 25. april
Kl. 10.00: Messe på norsk.
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.
Kl. 16.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Husk billettbestilling. Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Klart for å bestille billetter til helgens messer

Etter at det nå er klart for å feire messe med inntil 20 deltakere og å ha arrangement for barn og unge, kan billetter til messene i St. Maria kirke bestilles på katolsk.no.

I uke 15 har vi følgende arrangement i Mariakirken i Askim:

Onsdag 14. april
Kl. 10.30: Begravelse.
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 17. april
Kl. 11.00: Ingen messe, men trosopplæring for barn og unge.

Søndag 18. april
Kl. 10.00: Messe på norsk.
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i påsketiden; voksendåp.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.
Kl. 16.00: Messe på polsk – msza po polsku.
Husk billettbestilling til alle messer!

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Litt lettere restriksjoner fra 12. april!

Regjeringens nyeste vurdering av smittesituasjonen gir mulighet for en del lettelser i mange kommuner i Viken fylke. Dette gjelder blant annet kommunene Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Skiptvet, Vestby og Våler. Fra og med 12. til og med 25. april skal det såkalte tiltaksnivå B gjelde i disse kommunene.

Tiltaksnivå B innebærer en rekke lettelser for befolkningen. For St. Maria menighet medfører dette at kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan holde åpent. Det blir altså mulig å drive katekese og konfirmantundervisning på vanlig måte.

Selv om arrangementer for voksne fortsatt er forbudt, kan det arrangeres tros- og livssynssamlinger – herunder katolske messer – for inntil 20 personer når alle i publikum har faste, tilviste plasser.

Det er alltid gledelig med framskritt, selv om de er små. Denne oppmykningen setter vi pris på her i Indre Østfold. Det er synd, men helt sikkert nødvendig, at folk i våre nabobyer som Moss, Fredrikstad og Sarpsborg derimot må fortsette med høyeste tiltaksnivå ennå en stund.

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar