Påskens messer 2018

Med dette bildet av hovedkrusifikset i domkirken i Kraków ønsker vi alle i vår menighet god påske!

Fra katolsk.no sakser vi ganske enkelt hele oversikten over messetidene i St. Maria kirke i Askim gjeldende fra skjærtorsdag 29. mars og fram til Barmhjertighetssøndag 8. april:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til kirken! God påske!

Publisert i Kunngjøringer

Film om pave Frans lanseres 18. mai

Den kjente, tyske regissøren Wim Wenders har laget film om pave Frans. Ifølge filmdatabasen Imdb.com blir filmen lansert i USA fredag 18. mai i år.

Les mer om filmnyheten på katolsk.no!

Publisert i Nyheter

Kunngjøringer fram til påske

Søndag 25. mars er palmesøndag. I katolske kirker markeres dagen bokstavelig ved at kirkegjengere har med seg kvister av grønne trær som de får velsignet med vievann i kirken. Her i landet er det vanlig å ha med kvist fra tuja eller einer; i Italia benyttes gjerne olivenkvister, slik som på bildet ovenfor, fra kirken St. Maria in Trastevere.

Palmesøndag markerer også innledningen til påsken. Eget program for påskens messer kommer senere. Her følger programmet for tiden fram til onsdag i påskeuken i St. Maria kirke i Askim, sist redigert den 18. mars:

Onsdag 14. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 17. mars
Kl. 11.00: Familiemesse; deretter trosopplæring for barn. Anledning til skriftemål.
Kl. 13.00: Korsveiandakt.

Søndag 18. mars
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 5. søndag i fasten.

Mandag 19. mars
Kl. 1800: Høymesse; Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom.

Onsdag 21. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning og retrett.
Kl. 18.00: Tilbedelse av Det helligste Sakrament.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 25. mars
Kl. 12.30: Høymesse palmesøndag med velsignelse av palmegreiner og prosesjon inn i kirken.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Tirsdag 27. mars
Kl. 18.00: Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo.

Onsdag 28. mars
Kl. 11.00: Messe på norsk.
Kl. 16.00: Retrett på vietnamesisk.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Midtfaste

Idet mars måned begynner, nærmer vi oss i år den 3. helgen i fasten. Perioden kalles iblant midtfaste fordi man har kommet halvveis fra askeonsdag til påske.

Årets vinterferie har medført noen forrykninger i de faste arrangementene. Konfirmantene får sin undervisning flere onsdager på rad, og menighetsrådet har måttet utsette sitt møte i 2 uker.

Dessuten ventes en annen endring å inntreffe i nær framtid. Messen på engelsk vil bli flyttet fra første onsdag i måneden til nærmeste helg. Helt avklart er dette ikke; i nedenstående program er messen oppført på vanlig måte, og så gjenstår det å se om forandringen skjer i mars måned eller senere.

Ved midtfaste har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Lørdag 3. mars
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 4. mars
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i fasten. Korsveiandakt innleder messen.

Onsdag 7. mars
Kl. 17.00: Messe på engelsk (med forbehold) – Holy Mass in English (expectedly).
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte utsatt fra 21. februar.

Lørdag 10. mars
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 11. mars
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i fasten. Korsveiandakt innleder messen.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 14. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Programmet kan bli endret.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for første del av fasten

Minnedagen for Vår Frue av Lourdes er den 11. februar, men faller i år på en søndag. Markering uteblir dermed ettersom dette er siste søndag før fasten innledes.

Askeonsdag faller på 14. februar, og i St. Maria kirke i Askim markeres dagen på tradisjonelt vis, med messe og askekorsvelsignelse på ettermiddagen. Når messen er slutt, går vi inn i fastetiden.

Under søndagsmessene i fasten erstattes Kyrie og Gloria i fastens faste deler av korsveiandakt og en norsk versjon av den gamle, vakre hymnen Stabat Mater dolorosa. Teksten og gjennomføringen av korsveiandakten er beskrevet i et eget ark som kan lastes ned <her>. Mange benytter korsveiandakt også til andre tider på året som en bønn og en fromhetsøvelse.

I tiden 23. – 25. februar gjestes menigheten av pater Cyprian Czop OMI. Han holder retrett på polsk disse dagene; se eget program <her>.

Merk: Skolens vinterferie kommer i denne perioden. Derfor bortfaller katekesen lørdag 17. februar, og konfirmantundervisningen onsdag 21. februar utsettes til den 28.

Innledningen til fasten og resten av februar måned gjennomføres på denne måten i St. Maria menighet:

Søndag 11. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 6. søndag i det alminnelige kirkeår. Opptakelse av en konvertitt i menigheten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 14. februar – askeonsdag
Kl. 17.00: Messe med askekorsvelsignelse.

Søndag 18. februar
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 1. søndag i fasten.

Onsdag 21. februar
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Rekolekcje wielkopostne po polsku – pobierz program <tutaj>.

Fredag 23. og lørdag 24. februar – retrett på polsk med eget program:
Kl. 17.00: Anledning til skriftemål.
Kl. 18.00: Messe.

Søndag 25. februar
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 2. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk med avslutning av retrett – o godz. 14.00 Msza św. w języku polskim, zakonczenie rekolekcji.

Onsdag 28. februar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Alterpartiet i domkirken i Warszawa fotografert i fastetiden 2013.
Publisert i Kunngjøringer

3 uker igjen til askeonsdag

Som tidligere nevnt kommer påsken tidlig i 2018, og derfor er det heller ikke så lenge før fastetiden innledes. Programmet for kirkens arrangement vil ikke endres i fastetiden, men vi merker stemningen under messen, og vi lar oss prege av at Kyrie og Gloria erstattes av kontemplasjonen under Korsveien og den gamle hymnen Stabat Mater dolorosa.

 

 

Den 31. januar feires minnedagen for Den hellige Giovanni Bosco (1815-88). I år er det 130 år siden Don Bosco døde, og dødsdagen hans var nettopp 31. januar. Don Bosco er framfor alt kjent som de unges skytshelgen.

Fram til fastetiden innledes med askeonsdag 14. februar, har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim, oppdatert 24. januar:

Onsdag 24. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 28. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 31. januar
Ingen messe.

Lørdag 3. februar
MERK TIDENE!
Kl. 11.00: Trosopplæring for barn.
Kl. 13.30: Familiemesse.

Søndag 4. februar
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 7. februar
Kl. 17.00: Messe på engelsk. Konfirmantene deltar.
Etter messen konfirmantundervisning.
Ingen messe kl. 18.30.

Lørdag 10. februar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 11. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 6. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Et kallets år – glede og gavmildhet


En ny plakat har kommet på plass i kirken vår. Den ser ut omtrent som bildet ovenfor og markerer at vi er inne i et eget «kallsår» for oblatfedrene, eller OMI-ordenen. Dette kallets år ble innledet 8. desember 2017 og varer helt fram til 25. januar 2019. I løpet av denne tiden vil OMI-ordenen fokusere på glede og gavmildhet slik det oppleves for den som vier sitt liv til kallet.

«Kom og se,» er den direkte utfordringen som bys oss i møte med OMI-ordenens kall, et utsagn fra Frelseren selv i Joh. 1,39. Begrepet oblat betegner i denne sammenhengen ikke bare brødet som tildeles oss under kommunionen, men det er et begrep for personer som avgir løfte om et forpliktende forhold til Kirken. I den forstand kan alle bli oblater, og det er kallet til å engasjere seg på denne måten som er målet med dette kallets år. Denne markeringen ble erklært i et høytidelig brev utformet av OMI-ordenens leder, pater Louis Lougen OMI, på høytidsdagen for jomfru Marias opptakelse i himmelen, 15. august 2017.

Klikk på bildet øverst eller <her> for å lese mer om OMI-ordenens kallsår. Benytt også sjansen til å beundre plakaten på veggen over Maria-alteret i St. Maria kirke i Askim.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar