Takksigelsesmesse fra Stockholm

Kardinal Anders Arborelius i Katolska kyrkan i Sverige holdt tirsdag 15. august en takksigelsesmesse i den katolske domkirken i Stockholm. Flere norske prester var til stede på messen, bl.a. pater Piotr Pisarek her i Askim.

Takksigelsesmessen ble overført direkte i svensk TV og kan i 6 måneder framover ses på internett – også i Norge og andre land. Klikk på bildet nedenfor for å starte programmet.

Foto: SVT.se (skjermdump).

Advertisements
Publisert i Nyheter

Jomfru Marias opptakelse i himmelen

25-årsjubileet for St. Maria menighet ble feiret med stor bredde søndag 13. august 2017. På bildet ovenfor ser vi noen av de inviterte gjestene: F.v. ordfører Petter Schou fra Spydeberg kommune, ordfører Thor Hals fra Askim kommune, biskop Bernt Eidsvig, stortingsrepresentant Ingjerd Schou, ordfører Erik Unaas fra Eidsberg kommune og pater Piotr S. Pisarek OMI.

På mange måter innledet jubileet også feiringen av Assumptio Den salige Jomfru Marias opptakelse i himmelen.

Navnet på vår menighet henspiller nettopp på opptakelsen, og derfor regnes 15. august som menighetens stiftelsesdag. Dette er også datoen for Den katolske kirkes minnedag for opptakelsen. Dagen feires av katolikker over hele verden.

I vår egen kirke markeres Assumptio også i kveldsmessen onsdag 16. august. Dette fordi sognepresten er forhindret fra å holde messe i Askim på selve minnedagen.

Menighetens jubileumsfeiring fortsetter søndag 20. august med stor kirkekaffeservering etter høymessen. Dessuten arrangeres lørdag 26. august årets pilegrimsvandring fra Mariakirken i Askim via Mariakilden til Mariaholm i Spydeberg. Også dette arrangementet er opprinnelig etablert i anledning minnedagen for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. I tillegg har arrangementet blitt en minnemarkering for Den salige pater Jerzy Popiełuszko.

På denne måten kan vi si at vår menighet markerer Assumptio en rekke ganger fra 13. til 26. august dette året.

I siste halvdel av august måned har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim, oppdatert 22. august:

Onsdag 16. august
Kl. 18.30: Messe for Jomfru Marias opptakelse i himmelen.

Søndag 20. august
Kl. 12.30: Høymesse; 20. søndag i det alminnelige kirkeår.
Etter messen: Kirkekaffe for alle i anledning menighetens 25-årsjubileum.

Onsdag 23. august
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 26. august: Pilegrimsvandring til Mariaholm.
Kl. 10.00: Pilegrimsmesse i St. Maria kirke i Askim. Deretter bespisning før avmarsj til Mariakilden og Mariaholm.
Kl. 19.30: Valfarten avsluttes med messe på Mariaholm. Se detaljert program på katolsk.no og på mariaholmpielgrzymka.blogspot.no.

Søndag 27. august:
Kl. 12.30: Høymesse; 21. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 30. august
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Husk: Trosopplæringen for barn starter lørdag 2. september kl. 11.00. Konfirmantundervisningen starter onsdag 6. september kl. 17.00.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Artikkel om menighetens 25-årsjubileum i Smaalenenes Avis 11. august.

Link | Postet den by

Katekesen skoleåret 2017-18

Trosopplæringen for barn, katekesen, starter lørdag 2. september og foregår 1. og 3. lørdag i måneden. Opplæringsplanen følger skoleruta; en oversikt over alle datoene blir lagt på disse hjemmesidene i nær framtid.

Trosopplæringen på lørdager starter med familiemesse kl. 11.00. Deretter serveres litt mat før selve opplæringen, som varer til kl. 13.30.

Konfirmantundervisningen starter onsdag 6. september kl. 17.00 og finner sted annenhver onsdag unntatt i skoleferiene. Opplæringen avsluttes hver gang med aftenmesse kl. 18.30 – 19.00.

Fermingsmessen (messe med konfirmasjon) finner sted lørdag 28. april 2018, mens første kommunion for 9-åringer finner sted søndag 20. mai 2018.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

August måned med store begivenheter

August er en viktig måned i St. Maria menighet. Den 15. i måneden er datoen da menigheten ble stiftet som selvstendig enhet, og i år er det 25 år siden. 15. august er også minnedagen for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. Menighetens jubileum feires med pontifikal messe søndag 13. august.

Senere i måneden, lørdag den 26., arrangeres den årlige pilegrimsvandringen til Mariaholm. Dette kommer vi tilbake til når tiden nærmer seg.

Her er oversikten over arrangementene i St. Maria kirke i første del av august, oppdatert den 6. august:

Onsdag 2. august
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 6. august
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens forklarelse.

Onsdag 9. august
Kl. 18.30: Messe; festdagen for Den hellige Edith Stein, Teresa Benedikta av Korset (1891 – 1942).
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 12. august
Ingen messe på kroatisk – nema svete mise na hrvatskom jeziku.

Søndag 13. august
Kl. 12.30: Pontifikal messe i anledning menighetens 25-årsjubileum. Biskop Bernt Eidsvig. Markering av Jomfru Marias opptakelse i himmelen – assumptio.

Messe på polsk utgår – msza po polsku wypada.

Onsdag 16. august
Kl. 18.30: Messe.


Lørdag 26. august: Pilegrimsvandring til Mariaholm. Mer informasjon kommer.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Olsokfeiring 29. og 30. juli

29. juli kalles olsok og er minnedagen for Hellige Olav, konge i Norge i vikingtiden, fra år 1015 til 1030. Olav den hellige, som han kalles i norske historiebøker, er i ferd med å få en mer betydelig symbolstatus i det moderne Norge enn han har hatt siden reformasjonen for 500 år siden.

I år er det flere enn noen sinne som er underveis på pilegrimsvandring til Trondheim i forbindelse med olsokfeiringen. Tirsdag 25. juli startet en stor gruppe kjente, norske kulturpersonligheter med kulturminister Linda Hofstad Helleland og kommunalminister Jan Tore Sanner en pilegrimsferd fra Oslo til Trondheim – eller Nidaros, som byen het på St. Olavs tid. Målet er å ankomme Trondheim i tide til olsok.

Samtidig med olsokfeiringen arrangeres Olavsfestdagene, en sterk kulturtradisjon i Trondheim siden 1962. Både Den norske kirke og Den katolske kirke har mange arrangement i olsokhelgen. Les programmet for den katolske feiringen i Trondheim og på Stiklestad her.

St. Olav domkirkemenighet i Oslo har også olsokfeiring; les om dette på menighetens hjemmesider. I Sarpsborg, byen som Hellige Olav grunnla i 1016, arrangeres Olavsdagene. St. Maria menighet i Askim markerer olsok og høytiden for Hellige Olav under messen søndag 30. juli.

Søndag 30. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 17. søndag i det alminnelige kirkeår. Markering av olsok.

Vi minner også om:

  • Søndag 13. august: Pontifikal messe med biskop Bernt Eidsvig i anledning menighetens 25-årsjubileum.
  • Lørdag 26. august: Pilegrimsvandring fra St. Maria kirke til Mariakilden og Mariaholm.

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer

Dato for den 33. valfart til Mariaholm

Pilegrimsvandringen fra St. Maria kirke i Askim via Mariakilden til Mariaholm i Spydeberg vil i år finne sted lørdag 26. august. Programmet vil i hovedsak følge linjene fra de siste årene. Mer informasjon kommer på et senere tidspunkt.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar