Retrett for ungdom

Norges Unge Katolikker, NUK, arrangerer retrett for ungdom på Mariaholm 12.-14. november. Arrangementet har aldersgruppen 18-35 år som målgruppe.

Retretten vil ha Den hellige Josef som forbilde og inspirasjon. Det blir ulike aktiviteter, slik som temaøkter, sakramentstilbedelse, bønn, samtaler, tid for refleksjon og tur i nærområdet. Dessuten har man stillhet fra fredag kveld til middag på lørdag – en riktig konsentrert retrett!

Arrangementet koster kr. 600 for NUK-medlemmer. Det blir fellestransport fra Oslo; kontakt NUK ved behov, og for øvrig regner vi med at unge i vår menighet lett finner veien til Mariaholm.

Påmelding: www.checkin.no/event/27434/nuks-18-helg-paa-mariaholm.

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Tredje og fjerde helg i oktober

Det er gledelig å registrere at menighetslivet begynner å nærme seg samme oppslutning som før covid-19-pandemien. Derfor gjelder det for menigheten å bidra med god informasjon om sine aktiviteter.

Kunngjøringene nedenfor dreier seg om to uker i oktober. Avslutningen av måneden og innledningen av november blir presentert i et eget innlegg når tiden nærmer seg.

Vi merker oss besøket av biskop Erik Varden fra Nidaros i St. Birgitta kirke i Fredrikstad onsdag 20. oktober; se nedenfor.

I de kommende to ukene feirer Kirken minnedagene for Olav den Helliges omvendelse og dåp (16. oktober), evangelisten Lukas (18. oktober), Den hellige pave Johannes Paul II (22. oktober) og de hellige apostler Simon og Judas (28. oktober).

I Mariakirken i Askim har vi disse arrangementene i de neste to ukene:

Onsdag 13. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 16. oktober
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 17. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 29. søndag i det alminnelige kirkeår. Misjonssøndag.

Onsdag 20. oktober
Ingen messe i Askim.
Kl. 18.00: Messe ved biskop Erik Varden i St. Birgitta kirke i Fredrikstad.
Kl. 20.00, St. Birgitta kirke: Foredrag «Om tro og troløshet» ved biskop Erik Varden.

Søndag 24. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 27. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Minnetavle fra pave Johannes Paul II’s besøk i Trondheim i 1989.
Bildet nederst: Olavsstatuen av Dyre Vaa, Stiklestad.
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for vanlige forhold i kirken

Lørdag 25. september kl. 16.00 opphørte Regjeringens restriksjoner i forbindelse med Korona-pandemien. Nå er det tid for å feire messe på vanlige måter og omgås slik det er naturlig i kirkene i Norge. Biskop Eidsvig uttaler på Den katolske kirkes hjemmesider at han gleder seg over gjenåpningen av samfunnet.

Oktober måned inneholder i år fem hele helger. Som vanlig faller høstferien, uke 40, i begynnelsen av måneden. Av hensyn til skoleelevene arrangeres ingen katekese i Mariakirken i Askim den uka, men øvrige messer feires til vanlige tider.

I løpet av de første 15 dagene av oktober feires festene for ikke mindre enn 6 helgener: Térèse av Liseux 1. okt., Frans av Assisi 4. okt., Faustina Kowalska 5. okt., Vår Frue av Rosenkransen 7. okt., pave Johannes XXIII den 11. okt. og Teresa av Ávila 15. oktober.

Her er kunngjøringene for Mariakirken de første to ukene av måneden:

Søndag 3. oktober
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 27. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 6. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 9. oktober
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 10. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 28. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 13. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Kunngjøringer for neste del av måneden kommer senest 11. oktober.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for siste halvdel av september

Når det gjenstår 2 helger av september, konstaterer vi at høstens program begynner å vende tilbake til sin vante form.

La oss likevel nevne allerede nå at menighetsbladet som normalt utgis til jul, vil få kun en digital utgave slik som til påsken i fjor. Det vil bli opprettet en portal på disse hjemmesidene der det vil komme linker til informasjon, kunngjøringer, prestens julehilsen til menigheten og tekst og bilder fra medlemmer som har noe de vil fortelle om. Portalen vil sannsynligvis være på plass 1. søndag i advent.

I slutten av desember feirer Kirken to spesielle høytider: Festen for evangelisten Matteus 21. september og festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael 29. september.

I Mariakirken i Askim har vi disse arrangementene i siste del av september:

Lørdag 18. september
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 12.00: Dåp; polsk liturgi.
Kl. 12.30: Dåp; norsk liturgi.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 19. september
Kl. 12.30: Høymesse; 25. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 22. september
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 26. september
Kl. 12.30: Høymesse; Caritas-søndag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 29. september
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Ny informasjon på hjemmesidene

menighetens presentasjonsside ligger nå link til referat fra siste menighetsrådsmøte, 8. september.

Den polske informasjonssiden har fått oppdatert informasjon om katekese både for skolebarn og konfirmanter.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Tidebønnene på norsk på nett!

De katolske tidebønnene for åtte kanoniske tider hver dag i året foreligger nå på Oblatfedrene (OMI) sine hjemmesider i norsk utgave. Oversettelse, bearbeidelse eller utvelgelse av den norske versjonen er foretatt av pater Eugeniusz Machnica OMI, tidligere sogneprest ved flere av de katolske menighetene i Østfold.

De norske tidebønnene er tilgjengelige på Oblatfedrenes svenske hjemmesider. Her er direktelink til den bønnen som gjelder akkurat nå, og herfra kan du klikke deg videre til ønsket tid og dato:


www.oblates.se/index.php?o=nbreviar

Det er en ære å få bringe tilgangen til de norskspråklige tidebønnene ut til kristne i alle landets kirkesamfunn. Pater Eugeniusz har her gjort en formidabel jobb. Linken til tidebønnene er også lagt i høyre marg her på disse hjemmesidene.

Måtte tidebønnene bli til glede, fred og velsignelse for alle brukerne!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Norges nasjonale 1000-årsjubileum

Kong Olav den Hellige og slaget på Stiklestad i år 1030 danner på mange måter begynnelsen på den norske nasjon. Slaget der kong Olav ble drept, markerer starten på Norges sivilisasjon. 150 år etter slaget sto Nidarosdomen ferdig som gravkirke for martyrkongen og vandringsmål for pilegrimer fra hele Nord-Europa.

Om noen få år, i 2030, kan Norge feire 1000-årsjubileum for alt som Olav den Hellige og slaget på Stiklestad står for. Vi er nå inne i den siste tiårsperioden før jubileet, og en egen, statlig oppnevnt komité har planlagt en storstilt feiring. Stiklestad, Nidarosdomen og Trondheim vil stå sentralt i jubileumsåret, men i årene fram til 2030 vil andre steder med betydning i St. Olavs liv bytte på å være sentrum for markeringene. Sarpsborg, byen som Olav grunnla i 1016, er ett av disse stedene.

Besøk det offisielle nettstedet Norge i tusen år og les mer om dette store jubileet, der kirken og nasjonalhelgenen St. Olav spiller hovedrollen!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Messer og arrangement i første del av september

Forutsatt at skolene i Indre Østfold kan opprettholde drift på «grønt nivå» i tiden som kommer, vil Mariakirken kunne sette i gang sin trosopplæring fra lørdag 4. september. I spisepausen må imidlertid barna spise egen, medbragt mat i stedet for å bli servert.

Også konfirmantundervisningen starter opp, og det er håp om at aktivitetene i kirken kan oppleves omtrent som før. Fortsatt må alle holde én meters avstand til andre kirkebesøkende, og kommunionen gis fortsatt i hånden og ikke på tungen.

September kan på denne måten bli den første måneden på svært lang tid der aktivitetene gjenopptas omtrent som før pandemien.

Onsdag 8. september feires festen for Jomfru Marias fødsel. Tirsdag den 14. er det festen for korsets opphøyelse.

Her er kunngjøringene for første halvdel av måneden:

Onsdag 1. september
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Aftenmesse.

Lørdag 4. september
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 5. september
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 23. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 8. september
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 11. september
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. september
Kl. 12.30: Høymesse; 24. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 15. september
Ingen messe!

Sist endret 11.09.21. Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Fra innsiden av Nidarosdomen, Trondheim
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Biskop Erik Varden med egen hjemmeside

Biskop Erik Varden av Trondheim, født i Degernes i Rakkestad, lanserte før helgen sine egne hjemmesider. Her presenterer han tanker og erfaringer, egne bokutgivelser og sin høytlesing av Johannes-evangeliet på gresk. Hjemmesidene bærer samme tittel som hans bispevalgspråk: Coram fratribus intellexiAnsikt til ansikt med mine brødre er jeg kommet til forståelse»). Hjemmesidene har et elegant og profesjonelt preg. De innbyr til studium og refleksjon, og all tekst er tilgjengelig både på norsk og engelsk. De er verd et besøk!

Skjermdump av biskop Eriks hjemmesider.

Publisert i Informasjon, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Høstens trosopplæring (katekese)

Trosopplæring for barn i 1.-8. klasse starter lørdag 4. september kl. 11.00. Opplæringen varer til kl. 13.30. Barna tar selv med noe å spise og drikke slik at smittevernet blir ivaretatt som på skolene.

Konfirmantundervisningen starter onsdag 8. september kl. 17.00 og avsluttes med den faste aftenmessen kl. 18.30.

Trosopplæringen foregår 1. og 3. lørdag i måneden mens konfirmantundervisningen foregår annenhver onsdag. Begge arrangement utgår i alle skoleferier. Datoene blir oppført fortløpende i kunngjøringene på disse hjemmesidene.

Hjertelig velkommen til barn og unge fra katolske familier i menigheten!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar