Bli med på Barneleir Midt 2022

Katolsk sommerleir for barn fra 8 – 14 år
Link til siden finner dere her:

Hentet fra katolsk.no

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Førstekommunion og Ferming

Førstekommunion
36 barn mottar sin Første hellige kommunion lørdag 21. og søndag 22. mai. Det blir feiret tre Messer som fordeler seg slik: 21. mai kl. 10.00 og kl. 13.00, 22. mai kl. 12.30

Ferming
Kristi Himmelfartsdag, 26. mai kl. 12.30, mottar 21 konfirmanter fermingens sakrament v/Mgr Hai

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

1. Kommunions forberedelse i Askim

Kjære Foreldre og 1. Kommunionsbarn

I morgen skal sr. Augustine fortsette å forberede barna til 1. Hellige Kommunion. Jeg kan ikke være med Dere, har skriftemål med 1. Kommunionsbarn i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Vi skal ta skriftemål neste lørdag, da kunne være fint, hvis Dere kommer en time tidligere, dvs. kl. 10.00. Da i morgen skal Dere har undervisning som vanlig kl. 11.00, neste lørdag 14.5. kl. 10.00, da tar vi skriftemål og øvelse med foreldrene.

Forresten, nede i undervisningsrom ligger draktene, som dere kan låne til selve dagen.

Ang. utgifter, skal vi samle samme sum, som de 2 andre grupper har allerede gjort

Kr. 500 til kirken for rosenkranser, lys, bønnebøker og albumer…

Kr. 150 for å låne drakten, da betaler bare de, som låner drakten fra kirken.

Kr. 250 for rengjøring og pynt av kirken til 1. Kommunion.

Beløpet kan sendes enten på konto 1100.10.16654, eller Vipps 108490 merk «1. Kommunion»

På forhånd takk. Riktig velsignet helg.

Med de beste hilsener

Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

1. Kommunionsbarn

Kjære Foreldre og 1. Kommunionsbarn

Håper at alt går bra? Vi har ikke så lenge til den Første Hellige Kommunion, bare få uker til. Vi skal møtes kommende lørdag, dvs.
30.april kl. 11.00
7. mai kl. 11.00
14. mai kl. 10.00, da skal vi ha skriftemålet.
1. Hl. Kommunion 22. mai kl. 12.30 i høymessen.

Håper at vi klarer å forberede oss så mye som nødvendig?
Ellers foreldre fra den polske gruppe skulle ta noen kontaktperson ang. innkjøp av blomster og rengjøring av kirken

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/september/
På messe den 30. april kl. 11.00 kan vi delta å se hvordan foregår dåps Sakrament, som alle gjennom den blir til Guds barn.
Ellers foreldrene kan hjelpe Dere å se litt på selve messedeler og forberedelse til skriftemål.

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/desember/

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/januar/

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/februar/

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/mars/

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/april/

https://blilys.no/katekese/1-kommunion/mai/

Den filmen er vanligvis for Konfirmantene, men kan hjelpe foreldrene å snakke med barna om skriftemålet
https://www.youtube.com/watch?v=MtoOoPLz0LI&list=PL-sSP3LQdJqNx0unURAC2VXq1I75b26vz&index=9

Den andre gjelder selve messen
https://www.youtube.com/watch?v=snWZh5wLbHY&list=PL-sSP3LQdJqNx0unURAC2VXq1I75b26vz&index=3

Håper at dette hjelper en del med forberedelsen. På forhånd takk.

Mvh p. Piotr

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Aktiviteter mai 2022o

St. Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim
Mobil 90129621 (prest),95366626 (vaktmester)

KUNNGJØRINGER for mai 2022

Søndag,

Onsdag, 4. mai 2022 kl. 17.00 – kontortid
kl. 18.00 – tilbedelse deretter mai andakt
kl. 18.30 – messe

Lørdag, 7. mai 2022
kl. 11.00 – Familiemesse deretter begynner religionsundervisning

Søndag, 8. mai 2022
kl. 12.30 – høymesse
kl. 14.00 – messe på polsk (msza św. w języku polskim)

Onsdag, 11. mai 2022
kl. 16.00 – kontortid
kl. 17.00 – forberedelse til konfirmasjonen
kl. 18.00 – tilbedelse deretter mai andakt
kl. 18.30 – messe
kl. 19.00 – menighetsrådsmøte


Lørdag, 14. mai 2022
kl. 10.00 – familiemesse deretter religionsundervisning,
Skriftemål for 1. kommunionsbarn

Søndag,

Onsdag, 18. mai 2022
kl.16.00 – kontortid
kl. 17.00 – forberedelse til konfirmasjonen
kl. 18.00 – tilbedelse deretter mai andakt
kl. 18.30 – messe

Lørdag, 21. mai 2022
kl. 10.00 – 1. hl. Kommunion: 1. gruppe
kl. 13.00 – 1. hl. Kommunion: 2. gruppe

Søndag, 22. mai 2022

Onsdag, 25. mai 2022
kl. 17.00 – kontortid
kl. 18.00 – tilbedelse deretter mai andakt
kl. 18.30 – messe

Torsdag, 26. mai 2022: KRISTI HIMMELFART
kl. 12.30 – høymesse: Konfirmasjon

Søndag, 29. mai 2022 – messe på polsk

Med vennlig hilsen
Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Nytt portrett av biskop Bernt: Fanget biskopens personlighet

Portrettet er en gave fra Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem
Les mer på katolsk.no her:

hentet fra katols.no

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Sommerleir for 55+

Norges eldre katolikker (NEK) åpner Mariholm for alle over 55
Program å påmelding finner dere her:

Hentet fra katolsk.no

 

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Påskehilsen fra menighetsrådets leder: Anna Eidsaa

PASTORALRÅDETS VÅRMØTE
Mariaholm 18.-20.mars 2022

Til stede var Biskop Bernt Eidsvig sammen med sine vikarer: Msgr. Torbjørn Olsen og p. Oddvar Moi. Presterådet var representert av p. Sigurd Markussen fra Arendal. Denne gangen var deltakelsen rekordhøy. Det var bare tre menigheter i Oslo katolske bispedømme som i siste liten meldte fravær på grunn av sykdom: Halden, Fredrikstad og Larvik. Caritas Norge, St. Elisabethsøstrene, Norges Eldre Katolikker (NEK), Norges Unge Katolikker (NUK) stilte også opp med sine representanter.

Hovedtema for møtet var «Den synodale veien». Uttrykket «Den synodale vandringen» kommer fra Pavens åpningspreken under messen i Peterskirken søndag 10.oktober 2021. Begrepet « synode» betyr forsamling eller møte, her bærer ordet mening av å vandre sammen.

«Å holde synode er å følge samme vei som Ordet, som ble menneske: det er å følge i hans spor og lytte til hans Ord sammen med de andres ord. Det er med forundring å oppdage at Den hellige ånd alltid blåser på en overraskende måte og inspirerer til nye veier og språk.»
(Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten)

Pave Frans inviterer alle kristne til å utvikle kirken og «oppdatere» den i forhold til tiden vi lever i. Samtidig må utviklingen skje ved å holde synode: vandre langs samme vei, vandre sammen frem til felles mål. Den synodale veien innebærer tre viktige verb: å møte, å lytte, og å skjelne.

La oss være oppriktige og spørre oss selv: hvordan møter vi andre mennesker, møter ansikter, krysser blikk, deltar i hver enkeltes historie? Hvordan lytter vi til hva andre har å si? Det er viktig å møte andre med åpent syn, lytte til hverandre, og det gjelder absolutt alle: biskoper, prester, ordensfolk og legfolk. Kirken må være opptatt av spørsmål fra vanlige folk. Når man lytter, føler den andre seg velkommen og ikke vurdert, fri til å fortelle om det hun eller han har opplevd.

Å møte hverandre og å lytte til hverandre gir videre et grunnlag til å «skjelne», det vil si «å sanse, især se eller høre akkurat så klart og tydelig at man kan bestemme og identifisere det som blir formidlet». Dette verbet medfører at den synodale veien gir rom til vurdering og refleksjon, skaper nye relasjoner mellom mennesker og bygger felleskap: gjensidig samspill mellom prester og legfolk.

Den katolske kirkes skoler i Norge.

Anne-Rigmor Stock Evje fra skolerådet i OKB hadde en interessant presentasjon om om fremtidig styring av de katolske skolene. Det finnes fem slike skoler i Norge: Oslo, to i Bergen, Arendal og Bodø, med til sammen over 1500 elever. Skolene har tilsvarende fag læreplaner som i offentlige skoler, med unntak for KRLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Ellers synliggjør skolene katolsk identitet i samtlige fag. Det legges stor vekt på kompetanseheving blant lærere, rekruttering av elever og katolske lærere,og internasjonalt samarbeid.

Krigen i Ukraina. Hva gjør Caritas?

Dag Albert Bårnes fra Caritas Norge informerte at organisasjon har rundt 500 ansatte over hele landet og 37 lokalavdelinger. Hovedkontorer ligger i Kyiv og Lviv. Humanitær operasjon i Øst- Ukraina har pågått allerede siden 2014, hvor de har hjulpet 950 000 mennesker. Siden starten av krigen har Caritas Ukraina mottatt 400 tonn med humanitær hjelp. Av dette er 200 tonn sendt til regionene der krigen herjer som verst. 141 000 mennesker har fått nødhjelp. Caritas har satt opp mottakssentrene langs grensene, deler ut mat, klær, hygieneartikler, gir psykososial støtte. Organisasjonen hjelper også til med overnatting og evt. transport videre.

Informasjon fra NUK og NEK.

Stephen Trotten fra Norges Unge Katolikker snakket engasjert om NUKs formål i arbeidet bland barn og ungdom. Formålet kan beskrives med tre ord: tro, felleskap og handling. Stephen lot oss bli kjent med et variert program som oppfatter påskeleir for konfirmanter, dugnadshelg på Mariaholm og sommeraktiviteter – alt fra barneleir til pilegrimsturer.

Gunnar Markussen fra Norges Eldre Katolikker inviterte alle katolikker fra 55+ til deltakelse i sommerleir på Mariaholm en gang i juli måned. Besøk av Mariakirken i Askim ligger blant annet på dette programmet. Påmeldingsfrist vil komme på katolsk.no.

Anna Eidsaa

menighetsrådsleder

Kilder:https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2021-10/den-synodale-vandringen

https://naob.no/

Utskriftvennlig versjon av påskehilsen  finner dere her:

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messeplikten gjeninnføres

Fra og med palmesøndag – den 10. april – gjeninnføres messeplikten etter samme regler som tidligere. 

Plikten gjelder ikke ubetinget. Personer som har alvorlig, smittsom sykdom, bør holde seg hjemme. Andre som lider av «underliggende» sykdommer, bør be fastlegen om råd.

Det har de siste uker vært en særskilt glede å erfare at messebesøket i Oslo katolske bispedømme synes å være tilbake til det normale helt av seg selv.

Les på polsk

 

Hentet fra katolsk.no

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for april 2022

Lørdag, 2, april 2022 kl. 11.00 –  familiemesse, religionsundervisning
 anledning til skriftemål

Søndag, 3. april 2022 kl. 10.00 – messe på vietnamesisk
kl. 12.30 – høymesse med korsveien  

Onsdag, 6. april 2022 kl. 16.00 – kontortid
kl. 17.00-konfirmantundervisning
anledning til skriftemål

tilbedelse
kl. 18.30- aftenmesse

Søndag, 10. april 2022 kl. 12.30 – høymesse – med palmevigsel
Palmesøndag
kl. 14.00 – messe på polsk                                

Tirsdag, 12. april 2022 kl. 18.00 – oljevigselmesse i Oslo, St. Olav domkirke

Onsdag, 13. april 2022  kl. 16.00 – retrett på vietnamesisk
messe på norsk faller bort

TRIDUUM SANCTUM
Skjærtorsdag, 14. april 2022 kl. 16.00 Høymesse deretter tilbedelse

Langfredag, 15. april 2022 kl. 19.00 Langfredagsliturgi

Påskeaften, 16. april 2022 kl. 10.00 og 12.00 velsignelse av påskemat
(poswiecenie pokarmow wielkanocnych)
kl. 18.00 Påskeaftensliturgi
kl. 20.00 påskeliturgi på engelsk/ filippinsk 

PÅSKE – JESU OPPSTANDELSE
1. Påskedag, 17. april 2022 kl. 12.30 Høymesse
kl. 14.00 messe på polsk

2. Påskedag, 18. april 2022 kl. 12.30 høymesse
kl. 16.00 messe på kroatisk

Onsdag, 20. april 2022 kl. 17.00 – kontortid
kl. 18.30- aftenmesse

Barmhjertighetssøndag, 24. april 2022
 kl. 12.30 – høymesse med dåp
kl. 14.00 – messe på polsk 

Onsdag, 27. april 2022 kl. 16.00 – kontortid
kl. 17.00-konfirmantundervisning
kl. 17.45-foreldremøte for konfirmantforeldre
kl. 18.30- aftenmesse

RIKTIG GOD PÅSKE
Med vennlig hilsen
Sognepresten

Kunngjøringer for april finner dere her:

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar