Program for fasteretrett på polsk 26.-28. februar

Bilde | Postet den by

Faste 2020

Årets katolske faste innledes med messe og askekorsvelsignelse på askeonsdag, 26. februar. I denne tiden synges verken Gloria eller Halleluja under messen, og Kyrie samt inngangs- og utgangssalmene erstattes av korsveiandakt. Slik er i hvert fall tradisjonen i Mariakirken i Askim.

I forbindelse med fasten arrangeres også retrett i mange kirker. I vår kirke skjer dette på polsk 26.-28. februar. Pater Anton OMI leder retretten.

De som ønsker å delta i fasteretrett på norsk, anbefales å ta turen til St. Birgitta kirke i Fredrikstad, der pater Haavar Simon Nilsen OP leder norsk retrett fredag 3. og lørdag 4. april.

Fasten er ellers en tid for bot og omvendelse; se biskop Eidsvigs fastemandat fra 2019.

I siste del av februar og første helg i mars har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Søndag 23. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 26. februar, askeonsdag
Kl. 17.00 – MERK TIDEN!: Messe med askekorsvelsignelse. Konfirmantene deltar.
Kl. 18.30: Messe som innledning til polsk retrett.

Torsdag 27. februar
Kl. 18.00: Messe og retrett på polsk. Anledning til skriftemål. – Msza po polsku. Okazja do spowiedzi. 

Fredag 28. februar
Kl. 18.00: Messe og retrett på polsk. Anledning til skriftemål. – Msza po polsku. Okazja do spowiedzi. 

Søndag 1. mars
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 1. søndag i fasten. Korsveiandakt. Askekorsvelsignelse.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Maleriet Jesus, jeg stoler på deg av Adolf Hyła over en skriftestol i katedralen i Šibenik, Kroatia.
Publisert i Kunngjøringer

Vietnamesisk nyttår og tiden fram til fasten

Bildet ovenfor viser St. Blasius, på kroatisk Sveti Vlaho, skytshelgen for Dubrovnik og en forbeder for halssykdommer. Hans minnedag er 3. februar, og i St. Maria kirke benyttes aftenmessen onsdag 5. februar til å minnes denne helgenen. Presten vil etter messen meddele Blasius-velsignelse til dem som ønsker det.

Vår Frue av Lourdes kan feires 11. februar, og Herrens fremstilling i tempelet feires i messen søndag 2. februar. Februar måned innledes dessuten med markering av vietnamesisk nyttår.

Her er kunngjøringene for St. Maria kirke i Askim for tiden fra slutten av januar og fram til 19. februar.

Onsdag 29. januar
Ingen messe – msza wypada.

Lørdag 1. februar
Kl. 11.00: Familiemesse, Herrens fremstilling i tempelet. Velsignelse av lys.
Etter messen er det trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 2. februar
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens fremstilling i tempelet.
Kl. 14.00 – MERK TIDEN!: Messe på vietnamesisk, feiring av vietnamesisk nyttår.

Onsdag 5. februar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av Blasius-velsignelse.

Lørdag 8. februar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 9. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 12. februar
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 15. februar
Ingen familiemesse på grunn av vinterferie i skolene.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 6. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 19. februar
Ingen konfirmantundervisning på grunn av vinterferien.
Kl. 18.30: Messe.

Kunngjøringer for resten av februar kommer i midten av måneden. Her vil det også komme program for retrett på polsk 26.-28. februar og informasjon om askeonsdag 26.02.20. Se også samlede kunngjøringer for hele måneden.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Menighetsrådsvalg 2020

Før sommeren 2020 skal det velges nytt menighetsråd i St. Maria menighet. På siste menighetsrådsmøte ble det oppnevnt en valgkomité som skal utarbeide en liste over valgbare kandidater. Listen skal presenteres senest 15. mars og bekjentgjøres i menighetsbladet nr. 1.

Valgkomiteen består av: Elżbieta Thorsen, Anna Eidsaa, Chi Thien Ngo Nguyen ogJosé Richard II Reyes. På vegne av valgkomiteen ber vi alle som blir forespurt, om å stille seg positive til å være kandidat til det neste menighetsrådet. Rådets oppgave er å bistå pater i praktiske oppgaver og organisatoriske vurderinger. Med god hjelp fra et engasjert menighetsråd blir ansvaret for menighetens viktige oppgaver fordelt på flere.

Godt valg!

Publisert i Informasjon, Nyheter

Messer og helgendager i siste del av januar

Den hellige Giovanni Bosco (1815 – 1888, bildet ovenfor) har minnedag 31. januar. Han er ikke den eneste av Kirkens betydningsfulle helgener som har minnedag i denne perioden: 17. januar minnes Den hellige Antonius, som levde på 300-tallet, og 28. januar er det minnedag for Den hellige Thomas Aquinas. Apostelen Paulus’ omvendelse feires 25. januar.

I løpet av januar vender hverdagen tilbake etter julefeiringen. Søndagene inngår i det alminnelige kirkeår, og menighetens aktiviteter kommer i gang på vanlig måte.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse aktivitetene i de tre siste ukene av januar:

Onsdag 15. januar
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 18. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Foreldremøte for foreldre til førstekommunionsbarn.

Søndag 19. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 22. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 26. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i det alminnelige kirkeår.
kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 29. januar
Ingen messe – msza wypada.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer før, under og etter Epifania Domini

6. januar er offentlig helligdag og fridag i mange land. Dagen har mange navn og betydninger; én av dem er Helligtrekongersdag til minne om de vise menn som kom med gaver til Jesusbarnet i krybben. Epifania er et navn som henspiller på stjernen som lyste over Jesusbarnet. Dagen feires 6. januar, men mange tradisjoner starter med opptog eller foreredelser i hjemmene allerede kvelden i forveien. I Norge derimot, ble dagen fjernet ved den såkalte festdagsreduksjonen i 1770.

I St. Maria kirke i Indre Østfold markeres Helligtrekongersdag med aftenmesse og utdeling av klistremerker til å sette over døren for velsignelse av boligen gjennom hele det nye året. I år står det 20 * C + M + B + 20 på de klebebare sedlene som utdeles og velsignes i messen. Bokstavene CMB står for både de tradisjonelle navnene på de tre vise menn – Caspar, Melchior og Baltazar – og for den latinske velsignelsen Christus mansionem benedicat, på norsk Kristus velsigne dette hjem.

Tradisjonen lokalt tilsier at det feires åpenbaringsmesse kl. 18.00 mandag 6. januar. I den nærmeste tiden før og etter denne dagen har vi disse arrangementene i St. Maria kirke:

Lørdag 4. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Dåp.

Søndag 5. januar
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag etter jul.

Mandag 6. januar, Epifania Domini
Kl. 18.00: Høytidsmesse; Herrens åpenbaring.

Onsdag 8. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 11. januar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. januar
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens dåp.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Menighetsbladets julenummer 2019

Menighetsbladets julenummer har nå kommet i posten. Hvis du ikke har mottatt det, kontakt sognepresten eller last ned hele bladet fra vårt komplette arkiv for menighetsbladet. Klikk på bildet til venstre for å laste ned pdf-fil.

Bladet er denne gangen helt felles for de katolske menighetene i Moss og Askim.

God jul!

 

Publisert i Nyheter