Vanlig ukeprogram

I løpet av den andre uken i januar merker vi oss at programmet for kirkens arrangement vender tilbake til fast opplegg. Det meste av desember har vært preget av advent og julehøytid. Etter nyttår har kirken feiret Herrens åpenbaring og Jesu dåp. Nå står de første søndagene i det alminnelige kirkeår for tur, og annenhver onsdag skal igjen årets konfirmanter få sin undervisning.

Minnedagen for Den hellige Antonius (d. 356) markeres onsdag 17. januar.

I de neste 2 ukene har vi disse arrangementene i St. Maria menighet i Askim, oppdatert 08.01.18:

Onsdag 10. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 13. januar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – hrvatska misa.

Søndag 14. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 17. januar – ingen messe.

Lørdag 20. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn.
Kl. 13.00: Møte for foreldre til førstekommunions-barn.

Søndag 21. januar
Kl. 11.00: Fellesgudtjeneste i Askim kirke i anledning bønneuken for kristen enhet.
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 24. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Messetidene i julen 2017

Dette er messetidene for St. Maria kirke i Askim i julen og nyttårshelgen 2017. Se også en enklere oversikt på katolsk.no og på siste side i menighetsbladet nr. 2-2017.

Sognepresten og menighetsrådet ønsker alle god jul!

Onsdag 20. desember
Kl. 18.00: Anledning til skriftemål.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 24. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i advent.
Kl. 21.00: Midnattsmesse, 1. julemesse.

Mandag 25. desember, 1. juledag
Kl. 12.30: Høymesse; juledag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Tirsdag 26. desember, 2. juledag
Kl. 12.30: Messe; festen for Den hellige Stefan.
Kl. 16.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Onsdag 27. desember
Kl. 18.30: Messe; onsdag i juleoktaven. Festen for Den hellige evangelisten Johannes.

Søndag 31. desember
Kl. 13.00 MERK TIDEN!: Høymesse; festen for Den hellige familie.

2018

Mandag 1. januar, nyttårsdag
Kl. 13.00 MERK TIDEN!: Høymesse; høytiden for Guds hellige mor Maria.

Onsdag 3. januar
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Kl. 18.30: Messe på norsk.

Lørdag 6. januar
Kl. 11.00: Høytidsmesse; Herrens åpenbaring (Epifania Domini).
Etter messen blir det trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 7. januar
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens dåp.
Kl. 14.00 – MERK TIDEN!: Messe på vietnamesisk.

Godt nytt år til alle medlemmer og kontakter av St. Maria menighet! Velkommen til kirken!

Bildet øverst: St. Halvard-guttene synger julen inn ved Askimtorget kjøpesenter 16.12.17.
Publisert i Kunngjøringer

Tidspunkt for kommende messer

Onsdag 20. desember
Kl. 18.30: Messe.
Anledning til skriftemål før messen.

Se også eget innlegg med kunngjøringer.

Sitat | Postet den by

Requiemmesse


R.I.P.

I St. Maria kirke leses requiemmesse for Urszula Jankowska
onsdag 13. desember kl. 13.30.

Vår dypeste medfølelse og våre varmeste kondolanser til familien!


 

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for tiden fram til jul

Det blir arrangement på vanlig måte i de tre ukene fram til jul. Oversikt over messetider i juletiden står på siste side i menighetsbladet og vil bli lagt ut i detalj på disse hjemmesidene etter 3. søndag i advent. Messetidene finnes dessuten i egen oversikt på katolsk.no.

Litt utenom det vanlige er messen i Fredrikstad 8. desember, der Oblatfedrenes patronatsdag feires. Se eget innlegg om dette arrangementet.

Det arrangeres barnehelg i kirken 16.-17. desember. Dette er et klart tegn på at julen nærmer seg.

Vi har disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim i tiden fram til jul:

Onsdag 6. desember
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning, anledning til skriftemål.
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 8. desember
Kl. 11.00: Messe i St. Birgitta kirke i Fredrikstad i anledning høytiden for jomfru Marias uplettede unnfangelse.

Søndag 10. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i advent.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 13. desember
Kl. 17.00: Katolsk orientering.
Kl. 18.00: Anledning til skriftemål.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 16. desember
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn. Anledning til skriftemål.
16. og 17. desember: Barnehelg i menigheten. Les mer i eget innlegg og informasjonsskriv.

Søndag 17. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i advent.
Etter messen blir det juletrefest i underetasjen.

Onsdag 20. desember
Kl. 18.00: Anledning til skriftemål.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 24. desember
Kl. 12.30: Messe; 4. søndag i advent.
Kl. 21.00: Julenattsmesse.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar

Patronatsfest hos Oblatfedrene

8. desember er Oblatfedrenes (OMI-ordenens) patronatsfest. Feiringen er knyttet til Jomfru Marias ubeplettede unnfangelse, og dagen er en høytid i Den katolske kirke over hele verden.

På tradisjonelt vis feires dagen her i Østfold med formiddagsmesse i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Messen starter kl. 11.00, og etter messen er det servering av lunsj til alle frammøtte.

Les mer om patronatsfesten på St. Birgitta menighets hjemmesider.

Alle er hjertelig velkommen!

Publisert i Informasjon | 1 kommentar

Adventstidens evangelietekster – år «B»

Med adventstiden innledes et nytt kirkeår. Fra 3. desember 2017 til 25. november 2018 leses tekstene i år «B» i Den katolske kirke over hele verden. I likhet med de to foregående årene ønsker vi på St. Maria menighets hjemmesider å sette bibeltekstene i fokus ved å gjengi de fire adventssøndagenes evangelietekst som forberedelse til adventstiden og det nye kirkeåret.

1. søndag i advent
Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne. Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke. Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!
(Mark. 13,33-37)

2. søndag i advent
Dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
Hos profeten Jesaja står det skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.
En røst roper i ødemarken:
Rydd vei for Herren,
gjør hans stier rette!
Slik stod døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder.  Fra hele Judea og Jerusalem drog alle ut til ham; de ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning.  Han forkynte: «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans.  Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd.»
(Mark. 1,1-8)

3. søndag i advent
En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.  Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset.
Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da svarte han rett ut og bekjente åpent: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da,» spurte de, «er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke,» svarte han. De spurte: «Er du profeten?» «Nei,» sa han. «Si oss da hvem du er,» sa de, «så vi kan ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa: «Jeg er en røst som roper i ødemarken: Gjør veien rett for Herren, som profeten Jesaja har sagt.»Noen av de utsendte var fariseere, og de spurte: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias eller Elia og heller ikke profeten?» Johannes svarte: «Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte.
(Joh. 1,6-8. 19-28)

4. søndag i advent
Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
(Luk. 1,26-38)

Publisert i Informasjon