Alternativt arrangement i stedet for pilegrimsvandring

Den årlige pilegrimsvandringen fra Askim til Mariaholm var planlagt gjennomført lørdag 29. august 2020. Korona-situasjonen i Norge og især i Indre Østfold tilsier at vandringen ikke kan gjennomføres i år.

Arrangørene forklarer på sine hjemmesider at valfarten i år vil bli erstattet av et annet arrangement fredag 28. august. På vegne av St. Maria menighet og alle katolikker i Indre Østfold beklager vi at avlysning er nødvendig, og vi ønsker alt godt for det alternative arrangementet i St. Olav domkirke i Oslo.

La oss også håpe at pilegrimsvandringen kan gjenopptas på vanlig måte i august 2021!

 

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Messefeiring søndag 23. august

St. Maria menighet i Askim kan glede sine besøkende med at det feires messe på norsk og på polsk søndag 23. august. Messene gjennomføres i henhold til Indre Østfold kommunes gjeldende forskrift; se eget innlegg nedenfor. Det er altså kun 50 personer i tillegg til prest, organist og messeverter som kan delta, men det er nå i det minste en begynnelse på normalisering.

Det anbefales sterkt å bestille billett på forhånd på katolsk.no.

I uke 34 feirer Den katolske kirke minnedagen for Den hellige Bernard av Clairveaux 20. august.

Søndag 23. august er den 21. søndag i det alminnelige kirkeår, og messer gjennomføres i St. Maria kirke på disse tidspunktene:

Kl. 12.30: Høymesse; 21. søndag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Plan for katolske messer i Askim i uke 35 blir kunngjort etter at kommunen har presentert Korona-forskrift for den uka.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Litt lettere Korona-tiltak i Indre Østfold fra 17. august

Kommunestyret i Indre Østfold kommune vedtok i sitt ekstraordinære møte i helgen en ny forskrift for Korona-tiltak lokalt i kommunen. Der heter det i § 3 blant annet:

«Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.»

For kirkegjengere av både katolsk og luthersk tilhørighet er dette en god nyhet. Det innebærer at inntil 50 personer – men ikke flere! – kan samles til messe i menighetens lokaler, altså i kirken. Derfor vil det være en fordel å registrere seg på forhånd med billetter fra katolsk.no.

Vi minner om 1 meter avstand mellom de besøkende, god håndhygiene, noter navn og telefonnummer på listen ved inngangen, og vær klar til å motta kommunionen i hånden – ikke på tungen.

Kunngjøringer for resten av august kommer i nær framtid, men ligger også her på hjemmesidene. Informasjon om Korona-forskriftene i Indre Østfold oppdateres så snart noe nytt foreligger.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Avlyste messer – les om alternativene

Grunnet den prekære situasjonen med Korona-smitte ute av kontroll i Indre Østfold kommune har det kommet lokale regler som forbyr enhver sosial sammenkomst i resten av august måned. Det betyr dessverre at St. Maria menighet må avlyse alle planlagte messer og andre arrangement fram til 31. august. Vi beklager på det dypeste!

I stedet anbefaler vi menighetens medlemmer å delta i digital messefeiring på katolsk.no. Et annet alternativ er å lese om åndelig kommunion på katolsk.no.

Vi må også fraråde våre medlemmer fra Indre Østfold å reise til messe i kirker utenfor denne kommunen ettersom dette i verste fall kan bringe smitte til stedene man oppsøker.

Les kommunens egen forskrift for Korona-tiltak 10.-31. august.

Avlysningene gjelder også foreldremøtene som skulle vært holdt 26. august, og det medfører at valfarten til Mariaholm likevel ikke kan gjennomføres 29. august.


Due to the critical situation of Corona virus out of control in the municipality of Indre Østfold new, local restrictions prohibit any social gathering for the rest of August. Consequently the parish of St. Maria has to cancel any announced Holy Mass and other arrangements up to August 31st. We apologize for this deplorable situation!

Alternatively we recommend our members to digital Mass in English at the Facebook profile page of katolsk.no. You are also invited to share Spiritual Communion at katolsk.no.

It is our duty to advise our members in Indre Østfold not to attend Mass in churches outside this municipality as this could cause dispersion of Corona virus to other towns and districts.

Publisert i Informasjon

Informasjon om særlige regler og ordninger i Korona-tiden

Innlegget ble sist oppdatert om kvelden 13. august.

Alle prester i Oslo katolske bispedømme fikk 1. august klar beskjed fra generalvikar Huynh Tan Hai om at smittevernbestemmelsene må overholdes ved all messefeiring. Det ble lagt spesiell vekt på at alle som møter opp til messe, må registreres med navn og telefonnummer i lister som makuleres etter 10 dager. Det ble også gjentatt enda en gang at kommunion kun skal gis i hånden – ikke på tungen.

Faren for spredning av covid-19 er på ingen måte over. Derfor er det en livreddende nødvendighet å overholde myndighetenes regelverk og bispedømmets detaljerte tolkning, og dette må skje uten unntak. Tallene for Korona-smitte i Europa har vist stigende tendens nå ved slutten av sommeren. Dette er et tegn på at alle må ta ansvar for å hindre smittespredning. Prestene har et særlig ansvar for dette i forbindelse med alle kirkelige handlinger og aktiviteter.

Ikke alle katolikker er enige i at kommunion skal mottas i hånden. Her må teologiske og trosmessige oppfatninger legges til side slik at det livsviktige smittevernet får veie tyngst i de vanskelige tidene vi lever i.

I området der St. Maria kirke befinner seg, Indre Østfold kommune, har nå sterkt stigende smittetrend med hele 76 nye smittede i løpet av 9 dager fra 5. til 13. august; se oppdatert oversikt. Det er ikke spøk å bo i Indre Østfold i disse dager – verken for katolikker eller andre.

St. Paul menighet i Bergen publiserte 12. juni i år en god og klar artikkel på sine hjemmesider der det ikke er noen tvil om at kommunionens betydning for nåden er den samme uansett hvordan den utdeles. Les artikkelen ved å klikke på en av lenkene nedenfor:

Norsk tekst.    Engelsk tekst.   Polsk tekst.

Brevet til prestene fra generalvikaren 1. august kan leses på de samme hjemmesidene.

Publisert i Informasjon

Assumptio Beatae Mariae Virginis

15. august er høytiden for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. I mange land i verden feires dette som en helligdag. Festen er også patronatsfest for vår egen menighet, St. Maria i Askim.

Kunngjøringene nedenfor strekker seg et par dager over skolestart for barn og unge. Resten av august vil inneholde bl.a. valfart til Mariaholm, og det vil derfor komme ferskere kunngjøringer for den delen av måneden på et senere tidspunkt.

Her er messer og arrangement fram til 19. august:

Onsdag 5. august
Kl. 18.30: Messe

Lørdag 8. august
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 9. august
Kl. 12.30: Høymesse; 19. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Tirsdag 11. august
Kl. 18.00: Dåpsmesse på litauisk.

Onsdag 12. august
Ingen messe.

Lørdag 15. august
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. august
Kl. 13.00 – MERK TIDEN!: Høymesse; 20. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 19. august
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

All messefeiring og alle arrangement i kirken følger gjeldende smittevernsbestemmelser fastsatt av norske myndigheter og Oslo katolske bispedømme. Se egen informasjon ovenfor.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Viktige kunngjøringer i august og september

Første helgen i august inneholder messer til vanlig tid i St. Maria kirke i Askim. Flere kunngjøringer for måneden kommer senere, men for mange medlemmer er det viktig å merke seg datoene nedenfor.

Fortsatt må smitteverntiltakene overholdes: 1 meter avstand mellom folk som ikke tilhører samme husstand, god håndhygiene med vann og såpe eller sprit, mottak av kommunion bare i hånden, og karantene ved influensasymptomer. Oppmøte i kirken må registreres med navn og telefonnummer eller med digital billett fra katolsk.no. Ved valfarten 29. august vil det bli lagt særlig vekt på smittevern under hele arrangementet.

Her er de aktuelle kunngjøringene og datoene:

Søndag 2. august
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 18. søndag i det alminnelige kirkeår.

Torsdag 6. august feires festen for Herrens forklarelse.

Lørdag 15. august feires høytiden for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. Dette er også patronatsfesten for vår menighet.

Onsdag 26. august kl. 17.00 er det møte for foreldre til barn som skal feire første kommunion på norsk.
Onsdag 26. august kl. 19.00 er det møte for foreldre til ungdommer som skal konfirmeres i høst.

Lørdag 29. august blir det valfart fra St. Maria kirke i Askim via Mariakilden til Mariaholm i Spydeberg. Valfarten starter med pilegrimsmesse i St. Maria kirke kl. 10.00.

Onsdag 2. september blir det konfirmantundervisning kl. 17.00.

Lørdag 5. september starter trosopplæringen for barn; familiemesse kl. 11.00. Opplæringen slutter kl. 13.30.

Lørdag 19. september feires konfirmasjon – fermingens sakrament.

Søndag 20. september feires første kommunion for norsktalende barn.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Olsok 2020 i Østfold

Olsok feires i Norge og flere andre land den 29. juli hvert år til minne om Olav den Hellige, Norges evige konge. I Østfold er det minst 3 kirkelige arrangement som kan anbefales. Her er en kort oversikt:

I Sarpsborg: Olsokgudstjeneste i ruinparken, St. Nikolas kirkeruin, Borgarsyssel museum, kl. 18.00 og 19.00. Les om gudstjenesten og Olavsfestdagene <her>.

I Rygge kirke: Omvisning og orientering om middelaldrekirken kl. 17.00, katolsk messe i regi av St. Mikael menighet kl. 19.00. Klikk på bildet nedenfor og les informasjon fra Moss Avis skrevet av Martin Foss:

I Eidsberg kirke: Olsokgudstjeneste kl. 18.00. Deretter pause med kirkekaffe og så foredrag: «Katolsk blikk på olsokfeiring».

Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge!

 

Publisert i Kunngjøringer

Valfart Mariaholm 2020 AVLYST

Tidligere i sommer ble det fastslått at den årlige pilegrimsvandringen til Mariaholm ville finne sted 29. august. Arrangørene hadde planen klar for hvordan reglene for smittevern skulle ivaretas ut fra den situasjonen som forelå i siste del av juli.

Så kom første uka i august, og Indre Østfold kommune opplevde en katastrofal økning i antall smittetilfeller. Kommunen ble nødt til å iverksette strenge, lokale regler. En egen forskrift ble presentert 10. august der alle sosiale samlinger i både privat, idrettsmessig og religiøs regi ble forbudt for resten av august måned.

Ettersom pilegrimsvandringen fra Askim til Mariaholm i sin helhet finner sted i Indre Østfold kommune, var det lite annet å gjøre enn å følge kommunens forskrift og avlyse arrangementet i år.

Det er trist når et fint og tradisjonsrikt arrangement må utgå, men vi håper og tror at situasjonen vil bli nærmere det normale neste år. Siste valfart har ennå ikke funnet sted!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for juli måned

Innlegget ble oppdatert 20.07.20.
I sommer blir det messe kun på søndager i St. Maria kirke i Askim. Dessuten bortfaller messer på polsk bortsett fra 26. juli. Til gjengjeld blir det messe på vietnamesisk den 4. juli.

Det vil også bli mulig å feire olsok i Østfold: I Rygge kirke blir det olsok-arrangement onsdag 29. juli kl. 17.00 med messe kl. 19.00. I Eidsberg kirke her i Indre Østfold blir det olsok-gudstjeneste kl. 18.00 og olsok-foredrag kl. 19.00.

Se også sogneprestens egne kunngjøringer for juli her på disse hjemmesidene.

Det er viktig at Corona-restriksjonene overholdes fortsatt, med avstand mellom de messefeirende, håndvask eller spritrengjøring av hendene, kun håndkommunion er tillatt, og innsamling av kollekt skjer ved utgangen i stedet for i benkene.

I juli feires minnedagene for apostlene Thomas (3. juli) og Jakob (25. juli), for Europas skytshelgener Benedikt av Nursia (11. juli) og Den hellige Birgitta (23. juli), høytiden for jomfru Maria av Karmelberget (16. juli), Den hellige Maria Magdalena (22. juli) og for Olav den hellige, Norges evige konge (29. juli).

Her er messetidene for hele juli for St. Maria kirke i Askim:

Søndag 5. juli
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 14. søndag i det alminnelige kirkeår.

Lørdag 11. juli
Kl. 13.00: Dåpsmesse.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 15. søndag i det alminnelige kirkeår.

Søndag 19. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 16. søndag i det alminnelige kirkeår.

Søndag 26. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 17. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 29. juli – olsok, høytiden for Olav den hellige
Kl. 17.00, Rygge kirke: Olsok-arrangement
Kl. 19.00, Rygge kirke: Olsok-messe.
Kl. 18.00, Eidsberg kirke: Olsok-gudstjeneste.
Kl. 19.00, Eidsberg kirke: Olsok-foredrag.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer