21 barn til første kommunion

Første hellige kommunion ble søndag 21. mai utdelt til 21 barn i St. Maria menighet. På dette bildet står de alle samlet til fotosession etter messen med pater Piotr i bakgrunnen. I en fint gjennomført messe bidro alle barna med tekstlesing, sang eller bønn, de fleste på norsk, og noen på polsk. Messen inneholdt også innslag med Maria-dans og fiolinsolo.

Menigheten gratulerer de 21 barna og deres familier med den personlige høytidsdagen!

Publisert i Informasjon

Fra 17. mai til Kristi Himmelfartsdag

Kirkerommet i Mariakirken ser litt annerledes for tiden. I forbindelse med malearbeidene i kirken er alteret og alle flyttbare sitteplasser installert i menighetssalen i underetasjen. Det gir en følelse av å være i en bolig når vi er i kirken, med vanlig takhøyde og kort avstand til nærmeste gjest, men rommet fungerer tilfredsstillende i den relativt korte tiden som trengs til malearbeidene.

I løpet av andre del av mai feires både 17. mai, første kommunion og Kristi Himmelfartsdag. Det er håp om at messen med første kommunion 21. mai vil kunne feires oppe i kirkerommet, men det gjenstår å se.

Her er oversikten over arrangementene i kirken de neste 2 ukene:

Onsdag 17. mai
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av mai-andakt.
Gratulerer med Norges nasjonaldag!

Lørdag 20. mai
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 21. mai
Kl. 12.30: Høymesse med Første Hellige Kommunion; 6. søndag i påsketiden.

Onsdag 24. mai
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av mai-andakt.

Torsdag 25. mai
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi Himmelfartsdag.

Søndag 28. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza św. po polsku.

Onsdag 31. mai
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av mai-andakt.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Caritas trenger frivillige!

Bli med å ha aktiviteter for barn og ungdom på et asylmottak i ditt nærmiljø! Sammen med andre frivillige vil du ha aktiviteter en gang i uka i en måned. Du vil få opplæring i aktiviteten av Caritas på forhånd.

Har du lyst til å gjøre hverdagen lysere for barn og unge i norske asylmottak? Caritas har fått støtte til å starte barneaktiviteter og trenger frivillige aktivitetsledere.

Klikk på bildet for å lese mer!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Tid for mai-andakter


Søndag 30. april var dagen for en hurtig og effektiv dugnad i menigheten. Det var nødvendig å klargjøre kirken til profesjonell oppussing, og alt inventar måtte flyttes. Etter messen trådte et stort antall frivillige til verket, og i løpet av bare halvannen time ble alle møbler, all dekorasjon og alle bruksgjenstander flyttet fra kirkerommet og ut til lagringsplasser i kirkens underetasje eller garasjen. 

Menighetsrådet vil på det aller varmeste takke alle som bidro til å få kirken klargjort før de bestilte malearbeidene!


Nå er mai måned i gang, og det er tid for mai-andakt etter onsdagsmessene. Som så mange ganger før kan vi tilby de messebesøkende å laste ned den nesten 500 år gamle teksten som benyttes ved mai-andakter, Det lauretanske litani.

Mai måned innledes 1. mai med festdagen for Den hellige Josef, håndverkeren. To dager senere er det festdag for de hellige apostler Filip og Jakob. Senere i måneden har vi Fátima-dagen 13. mai, i år også 100-årsjubileum for visjonene i Fátima, Portugal. Dagen etter er det minnedag for apostelen Mattias, og den 15. mai minnes vi her i Norge St. Hallvard.

I første del av mai måned har vi disse arrangementene i St. Maria kirke. OBS! Alle messer finner sted i kirkens underetasje mens malearbeidene pågår i kirkerommet!

Onsdag 3. mai
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Kl. 17.00: Foreldremøte for førstekommunionsbarns foreldre.
Kl. 18.30: Messe, deretter mai-andakt.

Lørdag 6. mai
Kl. 11.00: Familiemesse med dåp. Deretter trosopplæring for barn.

Søndag 7. mai
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i påsketiden.

Onsdag 10. mai
Kl. 18.30: Messe med mai-andakt.
Kl. 19.15: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 13. mai
Kl. 12.00: Messe for Vår Frue av Fátima.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk.

Søndag 14. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza św. po polsku.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Tallet på konfirmanter = menighetens vekst

Hele 20 ungdommer mottok fermingens sakrament av biskop emeritus Gerhard Schwenzer lørdag 29. april. Det har neppe noen gang tidligere vært et så høyt antall konfirmanter i menigheten.

Biskopen var i sin preken opptatt av søkningen til Kirken og av den oppdragende og støttende funksjonen Kirken utøver overfor sine medlemmer – især de unge.

Det er gledelig med et så høyt antall konfirmanter, og det er ekstra hyggelig å konstatere veksten blant ungdom i dette året da den katolske menigheten i Askim feirer 25-års jubileum.

St. Maria menighet samler katolikker fra et stort geografisk område i Indre Østfold og Høland. Mange nasjoner er representert, og felles for alle er støtten hos og lojaliteten mot Kirkens ledelse, på fermingens dag representert ved biskop Schwenzer.

Samtidig har de ulike gruppene sine egne, tradisjonelle uttrykk for troen og fromheten, slik vi i fermingsmessen fikk se da vietnamesiske jenter oppførte en dans til ære for Maria, Guds mor, som en del av offertoriet.

29. april var en stor dag i de 20 ungdommenes liv, i deres familiers utvikling og i St. Maria menighets vekst. Gratulasjoner og alle gode ønsker til ungdommene og dere foresatte!

 

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Rydding av kirkerommet før oppussing

Det er i år 14 år siden St. Maria kirke sto ferdig. Det begynner å bli på tide å gjøre noe med skjøter som kommer til syne, merker etter støv og varmluft samt slitasje på hjørner og søyler. Som tidligere nevnt blir kirken malt innvendig fra 2. mai i år.

For at malerne skal få arbeide uhindret, må vegger og gulv i kirkerommet og tilstøtende rom ryddes for utsmykning og inventar. Et malerfirma skal stå for malearbeidene, men ryddingen må menigheten selv sørge for.


På benken i kirkens inngangsparti («våpenhus») ligger det nå lister hvor alle som har anledning, kan skrive seg på for å hjelpe til med ryddingen etter messen søndag 30. april.


Det er viktig at presten og menighetsrådet vet hvem og hvor mange som med sikkerhet vil delta i denne dugnaden.

Arbeidet vil trolig bli organisert innenfor 5 områder:

1) Sakristiet, ministrantrommet og området rundt alteret.
2) Kirkerommet.
3) Skrifterommet, grupperommet og våpenhuset.
4) Galleriet.
5) Menighetssalen i underetasjen.

Område 1-4 skal ryddes for alt som er løst, mens område 5, menighetssalen, skal settes i stand som midlertidig kirkerom.

Det vil bli laget en plan for alt inventar som skal flyttes, der det står hvor tingene skal lagres mens malearbeidene pågår. Det kan være en fordel å ha med noe verktøy for å demontere møbler og skru ned ting som henger på veggene.

Sognepresten og menighetsrådet håper på velvilje og et par timers arbeidsinnsats søndag 30. april fra et tilstrekkelig antall medlemmer i menigheten. De som ikke har noen mulighet denne dagen, vil få sjansen i midten av juni, da malearbeidet er ferdig og alt inventar skal flyttes tilbake på plass. Dessuten: Hvis noen ikke føler seg sterke nok til å flytte inventar, er det  hyggelig om de bare vil lage litt kaffe til dugnadsgjengen!

På forhånd takk for innsats og hjelp! Vi gleder oss sammen til å se kirken nymalt og fin i god tid før jubileumsfeiringen i august!

 

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Menighetens konfirmanter 2017

I alt 19 ungdommer mottar fermingens sakrament i St. Maria kirke lørdag 29. april. Dessuten fermes ytterligere en ungdom på Mariaholm den 27. mai. Menigheten gleder seg over den vekst som de unge konfirmantene representerer, og vi bringer her den komplette navnelisten over konfirmantene slik at hver av dem kan bli gjenstand for menighetens omtanke og forbønn.

Adrian Michalek Paulina Piontek
Katarzyna Terepej Luon Minh Le Nguyen
Julian Jan Napora Marcin Rozalski
Aleksandra Wos Wiktoria Lesniewska
Szczepan Oklecinski Anna Maria Trzaska
Bsrat Ogbay Arhe Maksymilian Nyk
Kamila Zuzanna Kostyra Adam Lukasz Pawlowicz
Thuy Vi Maria Phan Dung Phuong Phan
Alexandra Beatrix Daryous Artur Jan Kowalski
Erwin Roman Wianecki
På Mariaholm 27. mai: Jakob Andreas Xara Brazil Fongen

 

Publisert i Informasjon