Søndagsbrev 21. juni

Klikk <her> for å laste ned søndagsbrev med tekster og salmer for 21. juni.

Publisert i Kunngjøringer

Messetider for uke 25

Fredag 19. juni feires Jesu Hjertefest i Den katolske kirke. Dette er den tredje festen som feires i rask rekkefølge etter pinse. Festen feires med formiddagsmesse.

Det er for tiden lite annet enn vanlige messer som finner sted i St. Maria kirke, men nå kan inntil 200 personer møtes på én gang.

Fortsatt gjelder bestemmelsene om at det må være 1 meter mellom personene som kommer til messe. God håndhygiene må fortsatt praktiseres, og kun håndkommunion er tillatt.

Lørdag 27. juni feires første kommunion for en stor barnegruppe. Mer informasjon om dette kommer senere.

Her er messetidene for inneværende uke, 15.-21. juni.

Onsdag 17. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse av Sakramentet. Deretter andakt til Jesu hellige hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 19. juni
Kl. 11.00: Messe; Jesu Hjertefest.

Lørdag 20. juni
Kl. 15.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 21. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 12. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Liturgi og salmer ved festen for Kristi Legeme og Blod

Klikk <her> for å laste ned salmer og tekster for høymessen ved festen for Kristi legeme og blod søndag 14. juni.

Velkomment til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Messetider for uke 24

Søndag 14. juni feires festen for Kristi legeme og blod i Den katolske kirke. Dette er den andre av tre fester som feires i rask rekkefølge etter pinse.

Det er for tiden lite annet enn vanlige messer som finner sted i St. Maria kirke, men det bedrer seg snart. Lørdag 27. juni feires første kommunion for en stor barnegruppe. Mer informasjon om dette kommer senere.

Her er messetidene for inneværende uke, 8.-14. juni.

Onsdag 10. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse av Sakramentet. Deretter andakt til Jesu hellige hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 13. juni
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 14. juni
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Kristi legeme og blod.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta u języku polskim.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Festbrev til Trefoldighetsfest

Klikk <her> og se tekster, bønner og salmer for Trefoldighetsfest i St. Maria kirke i Askim 7. mai.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Festbrev til pinsens messer

  • For at menigheten skal slippe å bruke felles salmebøker i messen, skrives salmene i festbrevet til den enkelte dag. Klikk for å laste ned og eventuelt skrive ut festbrevet til 1. pinsedag og 2. pinsedag. Se messetider i innlegget nedenfo.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Pinse og første del av juni

Katolske messer feires nå til vanlige tider i St. Maria kirke i Askim. Det uvanlige er imidlertid at det kan være maksimalt 50 mennesker forsamlet i kirken, og alle må enten bestille billett på forhånd eller skrive navnet sitt på en liste inne i kirken ved ankomst. Dette for å overholde myndighetenes Korona-restriksjoner.

Bare håndkommunion er tillatt. Se ellers øvrige ordninger på katolsk.no.

Det feires messe i kirken hver onsdag kveld og hver søndag formiddag. Messe på polsk skjer 2. og 4. søndag i måneden, og på vietnamesisk 1. søndag i måneden. På engelsk og kroatisk én lørdag i måneden.

Alle andre arrangement er utsatt til etter sommeren.

Her er oversikten over messetider i pinsen og første helg i juni måned, oppdatert 1. juni:

Onsdag 27. mai
Kl. 17.30: Tilbedelse som avsluttes med maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 31. mai 
Kl. 12.30: Høymesse; pinsedag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Mandag 1. juni, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; messe for Den salige jomfru Maria, Kirkens mor.

Onsdag 3. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 6. juni
Kl. 12.00: Dåp.

Søndag 7. juni
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Den hellige Treenighet.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Den hellige Ånds kirke, Hradec Králové, Tsjekkia.
Publisert i Kunngjøringer

Framdrift for utbedring av taket på kirken

Hvis du ikke har besøkt Mariakirken i Askim på en stund, kan det være lurt å klikke seg inn på informasjonssiden om Tekniske arbeider 2019-20. Arbeidet går nå fort framover på en svært synlig måte.

Publisert i Nyheter

Søndagsbrev 24. mai

 

Søndagsbrev med liturgi og salmer kan lastes ned <her>. Husk å skrive navnet ditt på listen når du kommer inn i kirken slik at menigheten til enhver tid har oversikt i fall dette skulle bli etterspurt av helsemyndighetene.

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon

Messebrev: Kristi himmelfart

Torsdag 21. mai 2020 feires Kristi himmelfart. Klikk <her> og last ned messebrevet der også dagens salmer er skrevet slik at vi av smittvernhensyn unngår bruk av salmebøker.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer