Kunngjøringer for siste del av september

Det nærmer seg høstferie i skolene. Men først kommer enda en ordinær uke i skole, jobb, fritid og kirke. I den siste uka i september merker vi oss minnedagen for Den hellige padre Pio av Pietrelcina (1887 – 1968) mandag 23. september. Søndag 29. september er det festen for De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i siste del av september måned:

Onsdag 25. september
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 29. september
Kl. 12.30: Høymesse; 26. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Trosopplæringen i menigheten

I begynnelsen av september startet trosopplæringen for barn i menigheten, den såkalte katekesen. Trosopplæringen er først og fremst familienes ansvar, men menigheten har tilbud om familiemesse, opplæring og aktiviteter 1. og 3. lørdag i måneden.

Komplett oversikt over alle opplæringslørdagene finnes <her>.

I katekesen deles barna i tre grupper: 1.-3. klasse med polsk som undervisningsspråk, 1.-3. klasse med norsk som undervisningsspråk og 4.-8. klasse med norsk som undervisningsspråk.

For de yngste barna er katekesen en forberedelse til første kommunion i det året de fyller 9 år. For de eldste er katekesen en forberedelse til konfirmasjonen (fermingens sakrament) i deres 15. år.

Konfirmasjon vil finne sted søndag 26. april 2020. Se plan for konfirmantopplæringen <her>.

St. Maria menighet vil benytte anledningen til å berømme og takke sine frivillige kateketer for innsats og medvirkning gjennom de mange lørdagene med trosopplæring!

Velkommen til familiemesse og katekese i St. Maria kirke i Askim!

Publisert i Informasjon

Nordiske familiedager

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme arrangerer nordiske familiedager 21.-24. mai 2020. Målgruppen for arrangementet er katolske familier fra alle de nordiske landene. Pastoralavdelingens hjemmesider inneholder en hjertelig invitasjon fra de nordiske biskopene, representert ved kardinal Anders Arborelius.

Nordiske familiedager arrangeres på Haugetun folkehøyskole på Rolvsøy utenfor Fredrikstad. Familier i Indre Østfold har med andre ord bare 45-60 kilometers reisevei. St. Maria menighetsråd anbefaler arrangementet! Påmelding: Klikk <her>!

Publisert i Informasjon, Nyheter

Tidspunkter for katekese og messer

Med september kommer høsten og all ordinær aktivitet i gang. Nå starter trosopplæring for barn i menigheten, og nå starter opplæringen av konfirmantene for våren 2020. Det er en god periode på over tre måneder som nå finner rytmen som skal beholdes fram til jul.

Disse kunngjøringene dekker de tre første ukene i september slik programmet ser ut i St. Maria menighet i Askim:

Onsdag 4. september
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 7. september
Kl. 10.00: Tilbedelse. Kateketmøte.
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 8. september
Kl. 12.30: Høymesse; 23. søndag i det alminnelige kirkeår; festen for Jomfru Marias fødsel.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 11. september
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 14. september
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 15. september
Kl. 12.30: Høymesse; 24. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 18. september
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 21. september
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30. Festen for Den hellige evangelisten Matteus.

Søndag 22. september
Kl. 12.30: Høymesse; 25. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Interiøret i kirken NMP Matki Zbawiciela (Frelserens Mor) i Zakopane, Polen.
Publisert i Kunngjøringer

Biskop Bernt Eidsvig holder foredrag i Askim

Stiftelsen Askim Prestegård er en uavhengig sammenslutning som arrangerer foredrags- og kulturkvelder en rekke ganger i året. Arrangementene finner alltid sted på onsdager kl. 19.00, og stedet er Askim prestegård, som for tiden er ubebodd, men hvor det er liv og aktivitet titt og ofte.

Onsdag 6. november kommer biskop Bernt i Oslo Katolske Bispedømme til Askim prestegård for å holde foredrag om temaet «Hva betyr nåværende pave Frans». Klikk på bildet til høyre for å laste plakaten i full størrelse.

Her på disse hjemmesidene kommer vi til å minne om arrangementet når tiden nærmer seg utpå høsten.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

21. og 22. søndag i det alminnelige kirkeår

Programmet for slutten av august og begynnelsen av september følger i hovedsak de faste tidene for messer og andre arrangement i St. Maria kirke i Askim. Trosopplæring for barn i 1.-8. klasse starter først lørdag 7. september, og første undervisningstime for neste års konfirmanter starter onsdag 11. september.

Det bør nevnes at torsdag 29. august er minnedagen for Johannes Døperens martyrdød.

Dette er messetider for de to neste helgene, oppdatert 25.08.19:

Søndag 25. august:
Kl. 12.30: Høymesse; 21. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 28. august
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 1. september
Kl. 10.00, MERK!: Ingen messe på vietnamesisk denne søndagen. Vi beklager!
Kl. 12.30: Høymesse; 22. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

Bildet: Alteret i kirken til minne om Den hellige Johannes Paul II i Kraków, Polen.

 

Publisert i Kunngjøringer

Program for 24. august

Norges Unge Katolikker, NUK, arrangerer jubileumsfeiring i anledning 50-årsjubileet for Mariaholm kurs- og konferansesenter. Jubileet markeres lørdag 24. august, og fullt program med praktisk informasjon finnes på hjemmesidene nuk.no. (Bildet øverst er hentet fra NUKs hjemmesider.)

Samme dag arrangeres den 35. pilegrimsvandringen fra St. Maria kirke i Askim til Mariaholm. Forventet ankomst for pilegrimene er ca kl. 19, og altså ved slutten av jubileumsfeiringen på samme sted. Fullstendig program for pilegrimsvandringen – herunder informasjon om avreise fra Oslo samme morgen – finnes på katolsk.no.

Velkommen til Askim og Spydeberg i Indre Østfold lørdag 24. august, enten som festdeltaker på Mariaholm eller som pilegrim i følget som vandrer fra Askim til Mariaholm i løpet av dagen!

St. Maria kirke, Furusethveien 2, Askim.

Pilegrimsvandringen til Mariaholm 2018.

 

 

Publisert i Kunngjøringer