Domkirkemenighetens YouTube-kanal

Katolske messer på flere språk kan ses direkte eller i opptak på YouTube-kanalen til St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Alle som ønsker det, kan fritt benytte denne digitale tjenesten nå i Korona-tiden, og vi anbefaler dette for den enkeltes opplevelse av påsken 2021.

Alt godt!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Velsignelse av palmegreiner – video fra 2018

 

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Anbefalte nettsteder

Foto: katolsk.no

Besøk så ofte du vil en katolsk messe på nett! Katolsk.no har flere digitale messer hver eneste dag.

Nordiske familiedager skulle vært arrangert i mai i fjor. Arrangementet ble det ikke noe av grunnet den fortsatt svært nærværende pandemien, men nettsidene som ble utarbeidet i forbindelse med familiedagene, er fortsatt tilgjengelige: pastoral.no/nordic. Dette er rikholdige sider med verdifullt stoff for katolske familier og enkeltpersoner i alle aldere.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Herrens bebudelse – Annuntio Domini – 25. mars

Les en kort preken i anledning Herrens bebudelse. Teksten ligger på hjemmesidene til Lunden kloster.

https://lundenkloster.blogspot.com/2018/04/herrens-bebudelse.html 

Velsignet høytidsdag!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Ressursside for familieliv i regi av Vatikanet

Den 19. mars 2021, på høytidsdagen for Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom, åpner Vatikanet en ny nettside med tekst, bilder og videoer som skal styrke familiene i å vokse i kjærlighet. Nettsiden er allerede fra begynnelsen rik på ressurser, og innholdet vil bli supplert fortløpende. Stoffet på de nye hjemmesidene er rettet mot lekfolk og familier med tilhørighet i Den katolske kirke.

De nye hjemmesidene åpnes som en markering av 5-årsjubileet for pave Frans’ apostoliske formaning «Amoris laetitia«. Les om nettsidene på katolsk.no og besøk det nye nettstedet:

www.laityfamilylife.va

Publisert i Fra Vatikanet | Legg igjen en kommentar

Forslag til personlig andakt: Be korsveien med katolsk.no

Det er fullt mulig å be korsveien på egen hånd eller i familien, tross stengte kirker. Korsveien består av 14 stasjoner som beskriver Frelserens vei fra dødsdommen og fram til døden på korset. I tekst og bilder har nettstedet katolsk.no en komplett liturgi for korsveien uavhengig av tid og sted.

Klikk for å less tekstene og se bildene i korsveien. Velsignet påskeforberedelse!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

5. søndag i fasten og palmesøndag – OPPDATERING

Fasten er ennå ikke over, men nå er palmesøndag nært forestående, og deretter kommer påsken med sitt dramatiske innhold og omveltninger i dagliglivet.

I hele Viken og Oslo, og dermed også Indre Østfold, holdes tros- og livssynshus stengt fra og med 16. mars til og med 11. april. Dette etter retningslinjer fra Regjeringen, statsforvalteren i Viken og alle kommunene i regionen. 

Vi tar med tristhet imot beskjeden og erkjenner at vi alle må bidra i kampen mot pandemien. Mer info kommer på disse hjemmesidene så snart menighetens ledelse har et budskap å komme med, men saken er klar: St. Maria kirke i Askim er stengt fra nå, gjennom hele påsken og hele uka etter påske.

Gud velsigne dere alle!

 

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer, Nyheter | Legg igjen en kommentar

Midtfaste 2021

Oppdatert 10. mars kl. 23.00.

Den katolske fasten passerer halvgått tid mellom søndagene 7. og 14. mars. Tradisjonelt kalles dette for midtfaste, et holdepunkt for å markere at man har kommet midtveis i den strenge fasten. St. Maria menighet i Askim har nå tatt sjansen på å publisere kunngjøringer for hele mars måned; de kan lastes ned <her>.

Ettersom Korona-pandemien fortsatt henger over oss, må vi være forberedt på raske endringer i betingelsene, men i tiden rundt midtfaste kunngjøres nedenstående arrangementene for inntil 100 deltakere i den katolske kirken i Askim. Billettbestilling  kan gjøres på katolsk.no, men kirken har lov til å ta imot flere personer enn det tilgjengelige antall billetter. Husk munnbind, god håndhygiene, avstand til andre og mottak av kommunionen i hånden.

Søndag 14. mars blir det to messer på norsk og én på polsk i Askim. Se nedenfor!

Onsdag 3. mars

Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Sakramentstilbedelse med litani til Den hellige Josef (Bønnebok for Den katolske kirke s. 377-378).
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 6. mars
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 7. mars
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 3. søndag i fasten.

Onsdag 10. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Sakramentstilbedelse med litani til Den hellige Josef (Bønnebok for Den katolske kirke s. 377-378).
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 13. mars
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 14. mars
Kl. 10.00: Messe på norsk.
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 4. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Kirkerommet i Utstein klosterkirke, Stavanger.
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messer 2. søndag i fasten

Søndag 28. februar feires det messe på norsk og polsk i St. Maria kirke i Askim. Som nevnt nedenfor er det for tiden ikke anledning til å være mer enn 100 personer i kirken på én gang. Det er viktig at hver enkelt passer på å holde 1 meters avstand til kirkebesøkende som ikke tilhører ens egen husstand. Munnbind anbefales, og kommunionen mottas fortsatt kun i hånden.

I forbindelse med fastetiden markeres ingen helgendager eller andre former for feiring. Kunngjøringer for mars måned vil i nær framtid bli oppført på disse hjemmesidene. Her er messetidene for søndag 28. februar:

Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar