Kunngjøringer for uken 11.-17. mai

Messefeiring foregår nå til vanlige tider i St. Maria kirke i Askim. Det minnes dessuten om at 13. mai er Fatima-dagen, og 14. mai er minnedagen for Den hellige Mattias.

Her er oversikten over messetider i uke 20:

Onsdag 13. mai
Kl. 18.30: Messe, deretter maiandakt. Markering av nasjonaldagen.

Lørdag 16. mai
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Legg merke til at Korona-restriksjonene gjelder også ved messer på andre språk enn norsk. – Please observe the current Corona restrictions at Holy Mass in any language.

Søndag 17. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 6. søndag i påsketiden. Norges nasjonaldag.

Ved ankomst i kirken må alle skrive navnet sitt på en liste som ligger innenfor inngangen. Dette for at alle som har vært til stede, skal kunne kontaktes dersom det senere viser seg at noen har hatt med seg Korona-smitte. Vennligst observer smittevernet for alles og din egen sikkerhet.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Adgangstegn til messe i St. Maria kirke fra og med 10. mai

For å få digitalt adgangstegn til høymesse søndag 10. mai og alle messer de kommende ukene, besøk nettstedet billett.katolsk.no/. Klikk på knappen Finn gudstjeneste og fyll inn opplysningene om ønsket arrangement. Klikk Søk. Velg deretter messen du ønsker og fyll ut med navn og mobilnummer.

Når du har fullført bestillingen, mottar du en SMS på din mobiltelefon. Dette er bestillingsreferansen som vises fram ved inngangen til kirken. Pass på å bestille plass i messen senest dagen før du skal i kirken. Det må gjøres slik for at de ansvarlige i hver kirke skal få en komplett oversikt over bestillingene.

Når 50 personer har bestilt adgang, er messen fulltegnet, og det vil ikke være mulig å bestille flere billetter til dette arrangementet.

Biskop Bernt skriver: «Å begrense korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis.» 

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Påmelding til messe

OKB jobber med et system for digital påmelding til messe i alle de katolske kirkene i Norge. Systemet ventes å være klart til bruk kl. 12.00 lørdag 9. mai. Følg med på katolsk.no. Mer informasjon kommer her på St. Maria menighets hjemmesider i løpet av lørdag kveld.

Notis | Postet den by

Foreløpig ordning for feiring av messe i kirken

Pater Piotr skal begynne å feire messe for maks 50 personer. Det blir heretter messefeiring på de vanlige tidspunktene.

Søndag 10. mai
Kl. 12.30 Høymesse
Kl. 14.00 messe på polsk

Onsdagene i mai måned
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.00: Avslutning med maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.


Vi kan ikke slippe inn mer enn 50 personer til hver messe.
Forutsetninger for messe og andakter:

  • Ikke flere enn 50 personer
  • 1 meters avstand mellom personene.
  • Bare håndkommunion er tillatt.
  • Hånddesinfisering – Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet.
  • Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.
  • Må lage liste over hvem som er til stede.

Se fullstendig oversikt presentert av biskop Bernt Eidsvig på katolsk.no.

Reglene for smittevern er fastsatt av Regjeringen og norske helsemyndigheter.


Biskopen understreker at bispedømmets strømming av messer på katolsk.no, Facebook, Youtube og lokale menighetssider vil fortsette, slik at de troende fremdeles vil kunne ta del i messene digitalt, og han poengterer at fritak fra messeplikten fremdeles gjelder.

Oslo katolske bispedømme ser på om det er mulig å opprette en digital ordning med påmelding til gudstjenester, både for å sikre at ikke flere enn 50 personer kan delta og for å kunne ha kontroll med en eventuell smittespredning.

St. Maria menighet:
108490

 Religionsundervisning avlyses frem til sommeren.

Innlegget ble oppdatert 07.05.20.

Med de beste hilsener
sognepresten

Publisert i Kunngjøringer

Rosenkransbønn i mai måned

Mai er Marias måned innen Den katolske kirke. I St. Maria menighet pleier dette å bli markert med en egen andakt, nemlig lesing av Det lauretanske litani, etter aftenmessen på onsdagene i mai.

I St. Birgitta menighet i Fredrikstad innledes måneden med internasjonal rosenkrans direkte overført på Facebook. Dette skjer lørdag 2. mai kl. 18.00. Følg rosenkransbønnen på St. Birgitta menighets Facebook-side.

Oslo katolske bispedømme anbefaler mai-andakt hver dag i mai i dette året da så mye er annerledes. Les om mai-andakten på katolsk.no.

Også pave Frans anbefaler rosenkransbønn i mai måned. På katolsk.no står pavens anbefaling gjengitt, og paven bidrar selv med to nyskrevne bønner til jomfru Maria i anledning verdenssituasjonen i mai 2020.

Måtte mai måned bli til velsignelse for oss alle!

Publisert i Fra Vatikanet, Informasjon, Kunngjøringer

Digitalt påskestoff arkivert

Påskehøytiden 2020 er over, og alt materiale som ble lagt på disse hjemmesidene under menyvalget Påskeportal 2020 er nå flyttet til arkivsiden for menighetsbladet. Alle tekster, bilder og linker som ble presentert i påskeportalen, erstattet som kjent menighetsbladet denne påsken. Klikk på menyvalget Om oss og deretter Menighetsbladet – arkiv for når som helst å finne påskeportalen 2020 og alle tidligere utgaver av menighetsbladet for St. Maria menighet.

Publisert i Informasjon

Messefeiring direkte på Facebook

I påskens mange helligdager ble det overført katolsk messe fra flere av kirkene i Norge. Biskopens stab var ledende på området når det gjaldt teknikk, men svært gode overføringer ble gjort også fra mange andre menigheter.

Korona-krisen fortsetter, det er ennå uvisst når vi kan begynne å møte hverandre i kirken igjen på vanlig måte. Derfor fortsetter mange menigheter å overføre messe på Internett. Messefeiringen foregår på vanlig måte, men uten andre til stede enn celebranten og de som trengs for å gjennomføre messehandlingene og den tekniske overføringen av lyd og bilde.

Pater Piotr Pisarek sørger for at søndagsmessen overføres fra St. Mikael kirke i Moss kl. 10 hver søndag. Besøk pater sin Facebook-side for å følge messen eller for å se opptaket i ettertid.

Nettstedet katolsk.no har en egen informasjonsside med linker til messefeiring hver eneste dag i uka, og noen av messene foregår på andre språk enn norsk. Klikk <her>, les oversikten og velg hvilken messeoverføring som passer for deg!

Alt godt i denne særpregede tiden!

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer