Om St. Maria kirke

Kirken sett fra øst

”Meningen er å hente inspirasjon fra fortiden inn i vår egen tid, noe som kan gi et egnet visuelt uttrykk for kirkens 1000-årige tradisjon i Norge.”

Slik beskrev pater Piotr Pisarek OMI de symbolske intensjonene i tegningen til St. Maria kirke i Askim. Kirken ble tegnet av arkitekt Rune Breili, og grunnstein ble lagt ned 12. januar 2003. Allerede 30. Mai samme år ble kirken vigslet av biskop Gerhard Schwenzer.

konstr

Kirken er bygd på et grunnplan i korsform og takkonstruksjon hvilende på søylerekker i stedet for bærevegger. Prinsippene her er hentet fra de norske stavkirkene. Bygningen framstår som et oppadstrebende byggverk med skarpe vinkler og en utvendig overflate i betong, glass, tre og zink. Grunnflaten er ca. 400 kvm, og mønehøyden er hele 9,6 meter.

askim2

Oppunder taket henger et krusifiks i utskåret tre, et håndarbeid utført i Tyskland tidlig på 1900-tallet. Krusifikset er over 2 meter høyt. Bildet ovenfor gir derfor inntrykk av takhøyden i kirkerommet.

ferming2014c

Selve kirkerommet domineres av fondveggen helt framme i kirken. Hele østveggen er laget av blå glassbyggerstein plassert i en svak bue utover. Dagslyset utenfra får veggen til å minne om himmelens farge, og en dypere blåfarge på søylene inne i kirken forsterker inntrykket. Bildet ovenfor viser det vakre lysskjæret gjennom veggen under feiringen av konfirmasjonens sakrament våren 2014.

Fatima

Til venstre for koret er det en blåmalt nisje med en statue av Vår Frue av Fátima. Foran statuen er det alltid friske blomster.

ufamtobie

På motsatt side av koret henger et stort maleri av Kristus, ”Jezu, ufam tobie” etter en original av Adolf Hyła fra 1944.

josef

En trefigur av Josef er plassert i et hjørne inne i kirken. Figuren er laget av en tysk treskjærer i 1942 og ble gitt i gave av en tidligere prest i menigheten, Wiesław Kowal. På veggene i kirken henger malerier med spesielle motiver.

Eugène de Mazenod

Et av maleriene viser stifteren av Oblatfedre-ordenen, Eugène de Mazenod.

popieluszko

En minnetavle for martyrpresten Jerzy Popiełuszko ble i 2011 montert i kirkens søndre ving.

Glassmaleriene i kirken ble montert senhøstes 2004. Maleriene er holdt i rødbrunt og gult og viser viktige hendelser i Jomfru Marias liv. Kunstneren er Gabi Weiss fra Paderborn i Tyskland.

askim5

Under glassmaleriene på sørveggen og nordveggen henger i alt 14 tresnitt som viser de ulike stadiene på veien til Golgata. Det er en gammel, katolsk tradisjon å utsmykke alle kirker med 14 slike bilder, som til sammen kalles Korsveien og som er objekt for en egen meditasjon under søndagsmessene i fastetiden.

loppem1

Kirken har full underetasje. Her er det menighetssal og flere smårom som kan brukes til møter, undervisning eller overnatting, og underetasjen kan leies ut til private selskaper. 17. oktober 2004 ble en egen prestebolig med hybel og underjordisk forbindelse med kirken innviet.

parkering1

Våren 2014 sto et garasjebygg ferdig på tomten. Deretter ble hele parkeringsplassen både foran kirken og på en liten tomt øst for Furusethveien asfaltert og oppmerket for parkering.

stmaria

Se også Askim bygdehistorie bind V av Olav Zakariassen, Portene åpnes, grensene faller side 461-463, og den historiske oversikten som ligger på disse hjemmesidene.

Velkommen til St. Maria kirke, Furusethveien 2 i Askim!