Om Den katolske kirke

Den katolske kirke er verdens største kirkesamfunn med over en milliard medlemmer. I Norge er Kirken en minoritet på noe over 3% av befolkningen. Her i landet er Kirken i sterk vekst, noe som først og fremst skyldes innvandring fra EU-land. Den katolske kirke i Norge er det største trossamfunnet utenfor Den norske kirke.

1. januar 2015 var det 161.000 katolikker i Norge, noe som tilsvarer 3,13 % av befolkningen. For St. Maria menighet i Askim var medlemstallet 2094, noe som tilsvarer 3,52 % av befolkningen i menighetens geografiske område (Indre Østfold).

Mange etniske nordmenn vet lite om Den katolske kirke, om dens lære og om hvordan man blir katolikk hvis man ikke er barnedøpt i Kirken. På denne siden presenteres en rekke linker til nettsteder med informasjon, bakgrunnsstoff og katolske spesialiteter. Det er ellers mye informasjon og lærdom å hente i linkene for den enkelte messe og høytidsdag i kunngjøringene på dette nettstedet.

peterskrk1

Den viktigste informasjonen om Den katolske kirke på norsk finnes på www.katolsk.no. For å gjøre det lettere å gå direkte til bestemte informasjonssider på dette nettstedet er det samlet noen direktelinker i kulepunktene nedenfor. Linkene nedenfor ble kontrollert og oppdatert den 9. september 2014.

Her er noen boktitler som gir nyttig lesning for alle som vil vite mer om katolsk tro og liv:

De neste linkene leder til andre nettsteder, og ikke alle er på norsk.

  • Katolsk messe, en gjennomgang av liturgien med forklaringer.
  • Be rosenkransen  på Internett.
  • Medjugorje – et populært pilegrimsmål i Bosnia Hercegovina.
  • Pilegrim.no, et norsk nettsted om å dra på pilegrimsferd.
  • Fisheaters.com, et innholdsrikt nettsted som gir omfattende og detaljert innsikt i hva Den katolske kirke er og hvordan man innretter privatlivet på katolsk vis.
  • New Advent, en amerikansk nyhetstjeneste og bokforlag med et nettbasert, katolsk oppslagsverk, et stort antall kirkelige publikasjoner, Bibelen på engelsk med parallelltekst på gresk og latin, Thomas Aquinas’ omfattende lærebok Summa Theologica, samt biografi over Den katolske kirkes helgener og kirkelærere.
  • Vatikanet – Den hellige stol – på nett, med informasjon på 9 språk.
  • Pave Frans på Facebook.

Mange oppfatter Den katolske kirkes syn på homofili, prevensjon og abort som utdatert og kontroversielt, mens andre finner Kirkens syn rett og godt på disse områdene. Her er linker til utgreiing på norsk om disse vanskelige temaene:

Det finnes kristne som har forlatt Den norske kirke og konvertert til Den katolske kirke fordi de ønsket å tilhøre en kirke der disse vanskelige temaene blir håndtert på et høyere nivå. Vatikanet ivaretar Kirkens syn på slike kompliserte spørsmål, og mye tyder på at pave Frans representerer en mykere linje innenfor disse sakene. Her er ting i langsom bevegelse, men mange er tilfreds med at Kirken bevarer sitt konservative syn i slike saker.