Messetider

OBS! I TIDEN FRA 13. MARS 2020 OG FORELØPIG FRAM TIL PALMESØNDAG 5. APRIL FEIRES INGEN MESSE I ST. MARIA KIRKE. ARRANGEMENT AV ALLE SLAG ER AVLYST FOR Å HINDRE SPREDNING AV KORONA-VIRUS.

KIRKEN HOLDES IMIDLERTID ÅPEN SØNDAGER KL. 12.00 – 15.00. SE OGSÅ BISKOPENS FORORDNING PÅ KATOLSK.NO.


Faste messetider:
Søndag:

  • 10:00 messe på vietnamesisk 1. søndag i måneden (i skoleåret)
  • 12:30 messe på norsk
  • 14:00 messe på polsk 2. og 4. søndag i måneden

Onsdag:

  • Messe på engelsk/tagalog er flyttet til lørdag; se nedenfor
  • 18:30 messe på norsk

Lørdag:

  • 11:00 familiemesse 1. og 3. lørdag i måneden (i skoleåret)
  • 17:00 messe på kroatisk 2. lørdag i måneden
  • 16.00 messe på engelsk lørdag før 3. søndag i måneden
  • 18:00 messe på polsk (i juli måned)

Den katolske kirke i Norge har en egen brosjyre med messetider for hele landet. Brosjyren kan lastes ned i pdf-format; klikk her.