Menighetsbladet

Menighetsblad for Mariakirken i Askim utkommer 2 ganger i året, vanligvis til påske og jul. Denne siden inneholder et komplett arkiv for vårt menighetsblad siden starten i 2007.
Klikk på linkene nedenfor og les ønsket utgave av menighetsbladet på nettet i pdf-format!

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er skjermbilde-2022-01-03-kl.-17.44.32.pngDigitalt menighetsblad julen 2021

Julen 2021 ble enda en høytid med sterke begrensninger grunnet covid-19-pandemien. Menighetsbladet kom i bare digital form, og dette var det eneste menighetsbladet som ble utgitt av Mariakirken dette året. Oppslaget på hjemmesidene ledet til en portal med link til i alt 8 ulike artikler.

Påskeportal på hjemmesidene mars-april 2020

Grunnet Korona-pandemien og restriksjonene som ble iverksatt 12. mars 2020 for å begrense spredningen av viruset, ble det ikke utgitt noe menighetsblad til påske dette året. I stedet ble denne portalen opprettet på Mariakirkens hjemmesider. På portalsiden er det en liste med linker til vårt eget materiale fra denne spesielle påsken.

Menighetsbladet nr. 2-2019

Menighetsbladet nr. 1-2019

Menighetsbladet nr. 2-2018

Menighetsbladet nr. 1-2018

Menighetsbladet nr. 2-2017

Menighetsbladet nr. 1-2017

2mblad2016
Menighetsbladet nr. 2-2016

mblad1-2016

Menighetsbladet nr. 1-2016

mblad22015

Menighetsbladet nr. 2-2015

mblad12015

Menighetsbladet nr. 1-2015

mblad22014

Menighetsbladet nr. 2-2014

mblad12014

Menighetsbladet nr. 1-2014

mblad22013

Menighetsbladet nr. 2-2013

mblad12013Menighetsbladet nr. 1-2013

mblad22012Menighetsbladet nr. 2-2012

Menighetsbladet nr. 1-2012

Menighetsblad nr. 2-2011

Menighetsblad nr. 1-2011

Menighetsblad nr. 2-2010

Menighetsblad nr. 1-2010

Menighetsblad nr. 2-2009

Menighetsblad nr. 1-2009

Menighetsblad nr. 2-2008

Menighetsblad nr. 1-2008

Menighetsblad nr. 2-2007

Menighetsblad nr. 1-2007