Menighetsbladet

Menighetsblad for Mariakirken i Askim utkommer 2 ganger i året, vanligvis til påske og jul. Denne siden inneholder et komplett arkiv for vårt menighetsblad siden starten i 2007.
Klikk på linkene nedenfor og les ønsket utgave av menighetsbladet på nettet i pdf-format!

Menighetsbladet nr. 1-2017

2mblad2016
Menighetsbladet nr. 2-2016

mblad1-2016

Menighetsbladet nr. 1-2016

mblad22015

Menighetsbladet nr. 2-2015

mblad12015

Menighetsbladet nr. 1-2015

mblad22014

Menighetsbladet nr. 2-2014

mblad12014

Menighetsbladet nr. 1-2014

mblad22013

Menighetsbladet nr. 2-2013

mblad12013Menighetsbladet nr. 1-2013

mblad22012Menighetsbladet nr. 2-2012

Menighetsbladet nr. 1-2012

Menighetsblad nr. 2-2011

Menighetsblad nr. 1-2011

Menighetsblad nr. 2-2010

Menighetsblad nr. 1-2010

Menighetsblad nr. 2-2009

Menighetsblad nr. 1-2009

Menighetsblad nr. 2-2008

Menighetsblad nr. 1-2008

Menighetsblad nr. 2-2007

Menighetsblad nr. 1-2007

Advertisements