Menighetsbladet på nett julen 2021

Menighetsbladet for Mariakirken i Askim har hatt en ujevn rytme på utgivelsene de siste to årene. Til påske 2020 var det nødvendig å handle raskt for å få utgitt påskebudskapet digitalt. Dermed ble det opprettet en portal her på hjemmesidene hvor besøkende raskt kunne finne artikler og bilder knyttet til påsken.

Til jul 2020 og påske 2021 ble det ikke utgitt noe menighetsblad, først og fremst fordi det ikke ble feiret messer på noe i nærheten av vanlig måte i de to høytidene.

Lenge kunne vi glede oss over at situasjonen igjen var under kontroll, og at messer kunne feires omtrent som før. Situasjonen varte dessverre bare i noen uker. I midten av desember kom det igjen nye, alvorlige restriksjoner fra myndighetene, noe som vi følger for å ta medansvar for å unngå smittespredning og belastning av helsevesenet.

Som et dynamisk menighetsblad under utvikling gjennom hele adventstiden presenterer vi nedenstående liste av artikler, hilsener, bilder og informasjoner. Listen er ikke komplett før til jul: Når denne portalen åpnes første søndag i advent, 28. november 2021, inneholder den bare noen titler som kan åpnes og leses på nettet. Helt fram til lille julaften, 23. desember, vil det komme nye linker på denne portalen som kan være til glede og oppbyggelse i forbindelse med julen 2021.

Mariakirken menighet ønsker alle sine medlemmer og kirkebesøkende en velsignet jul!


Tilgjengelig stoff til julen 2021:

Sogneprestens ord

Pastoralrådets møter i 2021

Olav den hellige og Nasjonaljubileet

Levende julekrybbe med kamel fra Askim

Den årlige patronatsfesten for Oblatfedrene

Messetider for julen og nyttårshelgen

YouTube-kanal med katolsk musikk

St. Olavs kilder