Mariaholm 1969

Mariaholm kurs- og konferansesenter ble innviet 23. mai 1969. I anledning 50-årsjubileet i 2019 opprettes denne siden som en portal til Mariaholms historikk.

Mariaholm kurs- og konferansesenter ligger inntil Øyerens vestre bredd i Spydeberg kommune. Nærmeste katolske menighet er St. Maria menighet i Askim, ca. 20 km fra Mariaholm. Disse hjemmesidene driftes av denne menigheten, og vi er stolte over å kunne lage en nettbasert utstilling av Mariaholms 50-årige historie her på Mariakirkens hjemmesider.

Denne portalen ble opprettet i begynnelsen av november 2018. I ukene som kommer, vil portalen bli bygget opp med mer og mer stoff fra byggeperioden 1966-69. Kanskje vil også nyere materiale fra Mariaholms historie finne veien til denne portalen. Vi ser fram til å utvikle dette til en representativ samling tekst og bilder!

Bildene på denne siden er i lite format, men klikk på det enkelte bildet, så kommer det opp i full størrelse.

Bildene og artiklene som blir gjort tilgjengelige i denne Mariaholm-portalen, er skaffet til veie av Paul Maric og Thomas Shepherd i Oslo Katolske Bispedømme. Ansvarlig for å få i gang innsamlingen av historisk materiale har vært pater Piotr S. Pisarek, Askim.


Byggearbeidene på Mariaholm ble påbegynt 1. september 1966. På et tidlig tidspunkt ble det satt som mål at stedet skulle innvies 1. november 1968. Slik gikk det ikke; innvielsen måtte utsettes til mai 1969. Tidsskriftet St. Olav brakte 18. mai 1968 en artikkel om den planlagte innvielsen. Her leser man om bygningsarbeidene og om innsamling av økonomiske midler i både Norge, Tyskland, Sveits, USA og andre land.

Under lesingen er det viktig å huske på at på slutten av 1960-tallet hadde Norge ca 9000 registrerte katolikker. Byggingen av Mariaholm var en kjempeoppgave for denne lille gruppen. Last ned og les artikkelen <her>.

I desember 1968 hadde byggekomiteen måttet innse at planen var for ambisiøs; framdriften og pengene strakk ikke til. I julenummeret av St. Olav, 14. desember 1968, kom komiteens finansutvalg med denne artikkelen og bønnen om flere gaver fra leserne.


Kjell Ruyter het leder i byggekomiteen for Mariaholm. Ruyter var en entusiastisk leder for prosjektet, og da Mariaholm sto ferdig, flyttet han inn i bestyrerboligen med sin familie for å sørge for at konferansesenteret hadde en ansvarlig til stede til enhver tid. Kjell Ruyter er ellers kjent som æresmedlem i NUK etter mange års lederskap på 1950-tallet. På bildet til høyre ses han på Mariaholms kjøkken.

Fredag før pinse 1969, den 23. mai, kunne endelig Mariaholm kurs- og konferansesenter innvies av biskop John Willem Gran. St. Olav kirkeblad brakte dagen etter artikkelen «En milepæl for bispedømmet» som beskriver hvilken betydning det hadde for Den katolske kirke i Norge å få et slikt samlingssted.

Målet for byggekomiteen var at Mariaholm skulle være helt ferdigbygd ved innvielsen slik at stedet kunne tas i bruk neste dag. Slik gikk det! Ifølge artikkelen «En milepæl for bispedømmet» var det en ungdomskonferanse på Mariaholm dagen etter, i pinsehelgen 24.-26. mai 1969.

St. Olav kirkeblad utkom ofte på den tiden. Allerede 7. juni 1969 kom en ny utgave der innvielsen av Mariaholm var omtalt. Artikkelen het «Mariaholm innviet «.

Byggekomiteens leder, Kjell Ruyter, holdt en tale under innvielsen der han gjennomgikk den meget interessante historien om planene og byggeprosessen. Vi er så heldige å ha fått kopi av manus til Ruyters tale; last den ned og les den <her>.

Her kommer flere bilder fra innvielsesdagen, både fra utsiden og fra kjøkkenet på Mariaholm. Klikk på det enkelte bilde for å se det i stor størrelse.


Opprinnelig skulle Oslo katolske bispedømmes kurs- og konferansesenter ligge i Sylling i Lier kommune. Der fantes  St. Hallvards kloster, som fra før var blitt brukt til sommersamlinger. Det ser ut til at den gamle trebygningen ikke holdt mål av brannsikkerhetshensyn, og det var nødvendig å finne et annet sted til kurssenteret.

Biskopene Jacob Mangers og John Willem Gran ga i 1963 byggekomiteen i oppdrag å finne en annen tomt, og i februar 1964 fant komiteen tomten i Spydeberg. Den het opprinnelig Holmen gård. Her følger noen bilder fra gården før og under byggingen av Mariaholm.

Til slutt tre bilder av det nybygde Mariaholm i sort-hvitt, som var svært vanlig innen fototeknikk på 1960-tallet.


St. Maria menighet i Askim tar gjerne imot bilder og artikler fra Mariaholms tidligste år. Denne portalen inneholder for øyeblikket alt vi har fått av bilder og artikler fra byggeperioden på Mariaholm i 1966-69. Ytterligere overføring av tekst og bilder mottas gjerne!

Se også presentasjonssiden med bilder av Mariaholm fra 2019!