Mariaholm i 2019

Mariaholm kurs- og konferansesenter, eid av Oslo katolske bispedømme (OKB), ble innviet 23. mai 1969. Det ligger i Spydeberg i Indre Østfold, i en skråning ned mot Øyeren, som er en utvidelse av Glomma. På den andre siden av sjøen ligger Enebakk i nord og Trøgstad i sør.

Mariaholm består av en servicebygning med kjøkken, spisesal og konferanserom, et internat med overnattingsrom og et kapell. I tillegg er det en bolig og et garasje- og lagerbygg på området.

Kapellet er egentlig en liten kirkebygning. Den er lagt med kortenden mot øst og med panoramavinduer ut mot Øyeren. På den måten er det sjøen og naturen som skaper bakgrunnen for alteret i det lille kirkerommet.

 

Servicebygningen følger terrenget i terrassernedover mot sjøen. Spisesalen ligger nederst og konferansesalene lenger oppe. Til venstre for denne teksten er det et bilde av servicebygningen slik den ser ut i dag. Under dette avsnittet er det et bilde fra 1969, da Mariaholm var helt nytt. Den gangen var det helt ubetydelig vegetasjon langs bygningen, mens det nå er så mye trær og buskas langs sørsiden av servicebygningen at et tilsvarende bilde ikke lenger kan tas.

Øyeren ligger alltid der. Skråningen ned mot sjøen er stadig like bratt, og sjøen avslører på lang avstand og til enhver tid hva slags årstid og værforhold som preger dagen. Bildene fra 2019 ble tatt 15. mai, en varm og vindstille vårdag da sjøen lå som et speil nedenfor Mariaholm.

Dette bildet viser ikke bare Øyeren og Trøgstad i bakgrunnen, men også deler av servicebygningen. Midt i bildet skimtes den populære badestranden Sandstangen ved Båstad. Den lille bygningen nede i bakken inneholder teknikk for vann og avløp. Lengst til venstre er det en oppmurt grill – en kjærkommen samlingsplass.

Selv om Mariaholms tomt er bratt og skråner østover ned mot Øyeren, er det hellebelagte gangstier mellom bygningene slik at det er lett for alle å bevege seg fra det ene stedet til det annet. Her ser vi gangveien opp mot internatet og foten av det flotte tuntreet – en hengebjørk – til høyre i bildet.

Mariaholm har i 50 år vært i bruk av katolikker i Norge, og stedet har utviklet seg og blitt utsmykket etter brukernes ønsker og behov. Polske katolikker har reist et vakkert minnesmerke over Den salige pater Jerzy Popiełuszko på stedet. Popiełuszko (1947-84) var en martyr fra Polens oppgjør med kommunismen på 1980-tallet. Han ble saligkåret 6. juni 2010, og hans minnedag er 19. oktober.

Jerzy Popiełuszkos mest brukte formaning var: «Overvinn det onde med det gode» – «zło dobrem zwyciężaj». Disse tre ordene står skrevet loddrett på korset ved siden av statuen over Den salige p. Jerzy.

Å komme kjørende – eller gående – den lange veien opp gjennom nordre Spydeberg og nedover den 6oo meter lange, smale grusveien til Mariaholm gir en merkelig åpenbaring som belønning til den som tar turen helt fram. Hvert år kommer mellom 200 og 300 pilegrimer til Askim for å gå den 20 km lange ferden til fots fra St. Maria kirke til Mariaholm. Det skjer en lørdag i august. I jubileumsåret 2019 skjer det den 24. august, samme dag som 50-årsjubileet for Mariaholm feires på stedet.

Se også oppslagssiden fra byggingen og innvielsen av Mariaholm.