Katekese

Trosopplæring av barn foregår i kirken hver 1. og 3. lørdag i måneden.

Konfirmantopplæring finner sted annenhver onsdag.

Klikk <her> og les plan for katekesen 2017 -18.