Katekese

Trosopplæring av barn foregår i kirken hver 1. og 3. lørdag i måneden.

Konfirmantopplæring finner sted annenhver onsdag.

Advertisements