Katekese

Trosopplæring av barn foregår i kirken hver 1. og 3. lørdag i måneden. Klikk <her> for å laste ned plan for katekesen 2021-22. Det blir første kommunion for 9-åringer søndag 22. mai kl. 10.00.

Katekese på polsk har en egen plan; vennligst kontakt Anita Ciupka vedrørende dette.

Konfirmantopplæring finner sted annenhver onsdag. Klikk for å laste ned plan for konfirmantundervisningen våren 2022. Det blir konfirmasjon på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 26. mai 2022.