Katekese

Trosopplæring av barn foregår i kirken hver 1. og 3. lørdag i måneden.

Konfirmantopplæring finner sted annenhver onsdag. Klikk for å laste ned plan for konfirmantundervisningen høsten 2020.

Grunnet Korona-pandemien har katekese både for konfirmanter og yngre barn funnet sted i svært liten grad i 2020. Menigheten tar sikte på å starte opp igjen i oktober måned.