Feiring av den hellige uke

Margarita Moreno har utarbeidet en plan for feiring av den hellige uke 2020. Her er det beskrevet en egen meditasjon og en handlingsrekke for hver av helligdagene i påsken fra og med palmesøndag. Dette kan være en god fromhetshandling i hjemmet i denne påsken da det ikke lar seg gjøre å komme til kirken:

Feiring av den hellige uken i karantenetiden