Informasjon om særlige regler og ordninger i Korona-tiden

Innlegget ble sist oppdatert om kvelden 13. august.

Alle prester i Oslo katolske bispedømme fikk 1. august klar beskjed fra generalvikar Huynh Tan Hai om at smittevernbestemmelsene må overholdes ved all messefeiring. Det ble lagt spesiell vekt på at alle som møter opp til messe, må registreres med navn og telefonnummer i lister som makuleres etter 10 dager. Det ble også gjentatt enda en gang at kommunion kun skal gis i hånden – ikke på tungen.

Faren for spredning av covid-19 er på ingen måte over. Derfor er det en livreddende nødvendighet å overholde myndighetenes regelverk og bispedømmets detaljerte tolkning, og dette må skje uten unntak. Tallene for Korona-smitte i Europa har vist stigende tendens nå ved slutten av sommeren. Dette er et tegn på at alle må ta ansvar for å hindre smittespredning. Prestene har et særlig ansvar for dette i forbindelse med alle kirkelige handlinger og aktiviteter.

Ikke alle katolikker er enige i at kommunion skal mottas i hånden. Her må teologiske og trosmessige oppfatninger legges til side slik at det livsviktige smittevernet får veie tyngst i de vanskelige tidene vi lever i.

I området der St. Maria kirke befinner seg, Indre Østfold kommune, har nå sterkt stigende smittetrend med hele 76 nye smittede i løpet av 9 dager fra 5. til 13. august; se oppdatert oversikt. Det er ikke spøk å bo i Indre Østfold i disse dager – verken for katolikker eller andre.

St. Paul menighet i Bergen publiserte 12. juni i år en god og klar artikkel på sine hjemmesider der det ikke er noen tvil om at kommunionens betydning for nåden er den samme uansett hvordan den utdeles. Les artikkelen ved å klikke på en av lenkene nedenfor:

Norsk tekst.    Engelsk tekst.   Polsk tekst.

Brevet til prestene fra generalvikaren 1. august kan leses på de samme hjemmesidene.

Dette innlegget ble publisert i Informasjon. Bokmerk permalenken.