Biskopen har forlenget menighetsrådets funksjonstid

6. mai forlenget biskop Bernt I. Eidsvig Oslo katolske bispedømmes menighetsråds funksjonstid med ett år.  Samtidig gav han sogneprestene / sogneadministratorene fullmakt til supplere dagens råd ved å utnevne nye medlemmer etter konsultasjon med det sittende råds ordstyrer, eventuelt representanter for de nasjonale grupper eller menighetens unge.

Ettersom menighetsrådenes funksjonstid er forlenget med ett år (jf. nevnte direktiv av 6. mai d.å.), forlenger biskopen også Pastoralrådets funksjonstid med ett år.

Menighetsrådet i St. Maria menighet består fra 2018 av: Elżbieta Thorsen (leder), pater Piotr S. Pisarek (formann), Arne Larsen (nestleder)Vidar Olaussen (sekretær), Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Tommy Hoang Holm. 

Se også hjemmesidenes egen presentasjon av ansvarsfordelingen i menigheten.

Dette innlegget ble publisert i Informasjon. Bokmerk permalenken.