Advent og innledning til År C

Vår Frue av LourdesSøndagenes bibeltekster følger 3 ulike varianter av tekstrekker. Disse benevnes som A, B og C. Når vi feirer messen 1. søndag i advent 2015, er det År C som innledes.

De fire adventsøndagene markerer opptakten til kirkeårets drama. I År C er evangelietekstene på adventsøndagene hentet fra Lukas evangelium.

Som en markering av starten på det nye kirkeåret bringer vi her evangelietekstene for de fire adventsøndagene, som en forberedelse til en velsignet adventstid:

1. søndag i advent, 29. november:

På den tid sa Jesus til disiplene sine:
«Det skal komme jærtegn i sol, i måne og i stjerner, og på jorden skal folkene leve i angst og urolig lytte til havets og brenningens torden; og mennesker skal forgå av redsel og gru for verdens skjebne; for selv himmelkreftene skal gå av lage. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen i all sin makt og herlighet.
Men når alt dette begynner å skje, da rett ryggen og løft hodet, for da er befrielsen nær!
Men vær på vakt, så dere ikke lar dere sløve av utsvevelser og svir, eller av livets bekymringer, og Dagen plutselig faller over dere som en snare! For den unngår ingen av dem som bor på jordens overflate. Men våk og be hver tid og stund, for å få kraft til å slippe trygt igjennom alt det som skal hende, og kunne møte Menneskesønnen ansikt til ansikt.»
(Luk 21,25–28. 34–36)

2. søndag i advent, 6. desember:

Det var i det femtende år av Caesar Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var guvernør i Judea og Herodes landsfyrste i Galilea, hans bror Filip i Iturea og Trakonitis, Lysanias landsfyrste i Abilene, og Annas og Kaifas var yppersteprester – da talte Gud til Johannes, Sakarias’ sønn, ute i ødemarken.
Og han drog omkring i hele landet ved Jordan og forkynte at folket måtte vende om og la seg døpe, for å få tilgivelse for sine synder, slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:
«En røst roper i ødemarken: Gjør veien klar for Herren, jevn stiene ut for ham! Hver dal skal fylles, hvert fjell, hver ås skal slettes, hver kroket vei skal rettes ut, hver ulendt sti bli jevn. Og alt som lever skal få se Guds frelse.»
(Luk. 3,1-6)

3. søndag i advent, 13. desember:

På den tid spurte mengden Johannes: «Hva skal vi da gjøre?» Han svarte dem: «Den som har to kjortler, må dele med den som ingen har, og den som har nok å spise, må gjøre det samme.»
Det kom også tolloppkrevere for å la seg døpe, og også de spurte ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» Han svarte: «Krev ikke inn større avgifter enn det dere har rett til.»
Det kom også soldater og spurte: «Og vi, hva skal vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med den lønnen dere får!»
Da nå folket gikk rundt i spenning og alle i sitt stille indre undret seg på om ikke Johannes skulle være Messias, tok han til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er mektigere enn jeg, og ham er jeg ikke engang verdig til å knytte opp sandalremmen for. Han skal døpe dere i Hellig Ånd og i ild. Han kommer med kasteskovlen i sin hånd for å rense treskeplassen fra ende til annen, og samle hveten inn i kornboden. Men agnene skal han la brenne i en ild som aldri går ut.»
Også mange andre ting la han folket på hjerte, når han forkynte sitt budskap.
(Luk. 3,10-18)

4. søndag i advent, 20. desember:

På den tid skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.
Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:
«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»
(Luk. 1,39-45)

– – – –

Velkommen til kirken i adventstiden! 

Dette innlegget ble publisert i Informasjon. Bokmerk permalenken.

1 svar til Advent og innledning til År C

  1. Tilbaketråkk: Adventstiden innledes | Mariakirken

Kommentarer er stengt.