Helligkåring av Johannes Paul II og Johannes XXIII

Ifølge nyhetsmagasinet www.catholic.org har Den hellige Stol bestemt at pavene Johannes XXIII og Johannes Paul II skal helligkåres 2. søndag i påsketiden, «miskunnssøndagen», 27. april 2014.

Pave Johannes XXIII virket som Romas biskop 1958-63 og var opphavsmann til Det annet Vatikankonsil. Han ble saligkåret i år 2000.

Pave Johannes Paul II er den som har sittet 3. lengst på Peters stol, nemlig fra 1978-2005. Denne paven huskes av alle, og trenger neppe noen nærmere presentasjon. Johannes Paul II – ofte omtalt skriftlig som bare JPII – ble saligkåret på miskunnssøndagen 2011. At hans helligkåring skjer allerede nå, er ingen stor overraskelse. Hans popularitet har fått store grupper av katolikker til å rope Santo subito – Helgen raskt!

For JPII sitt vedkommende skal de obligatoriske to miraklene være dokumentert. Dette gjelder neppe Johannes XXIII, men i hans tilfelle er muligens bare ett mirakel påvist. Like fullt er det i samsvar med reglene å helligkåre den salige Johannes på grunn av hans heroiske dyder.

Nyhetsmagasinet Catholic.org legger stor betydning i at de to pavene helligkåres samtidig. Det mer enn antydes at dette er en personlig gest fra pave Frans, og konkluderer den nåværende pavens beslutning på denne måten: «It is the Mercy of God which he preaches – in word and prophetic action.» (Det er Guds nåde han preker – i ord og i profetisk handling.)

Vi ser fram til de to pavenes helligkåring, og konstaterer at miskunnssøndagen er et velvalgt tidspunkt.

Dette innlegget ble publisert i Fra Vatikanet. Bokmerk permalenken.