Sterk vekst for Den katolske kirke

Bildet: St. Paul kirke i Bergen
Pastoralrådet i Oslo Katolske Bispedømme (OKB) hadde møte på Mariaholm siste helgen i mars måned. Det ble informert fra møtet av Mariakirkens representant under menighetsrådsmøtet 6. april. Formell protokoll fra Pastoralrådets møte kan leses på  katolsk.no, og her er det en rekke interessante opplysninger å finne.

Den katolske kirke er i sterk vekst i Norge; faktisk har medlemsmassen økt med hele 17%. Antall registrerte katolikker i Norge er nå ca 91.000. Av disse tilhører 80.000 OKB. Dette gjør Den katolske kirke til det desidert største og raskest voksende kristne trossamfunnet utenfor Den norske kirke.

Utviklingstendensen bekreftes av vår egen pater Piotr, som opplyser at antall registrerte medlemmer i menigheten passerte 1000 ved inngangen til 2011. Det er altså over ett tusen katolikker bosatt i kommunene i Indre Østfold, et tall som representerer en aldri så liten milepæl.

Protokollen fra møtet i pastoralrådet inneholder ellers et resymé av ulike drøftelser om pastoralplanen for bispedømmet og planen for barne- og ungdomsarbeid. Det er også knyttet noen punkter til utfordringene ved Kirkens raske vekst, og de økonomiske resultatene for 2010 blir oppsummert. Til og med dette punktet er hyggelig lesning!

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.