Helg med stor aktivitet i kirken

Tredje helgen i september er preget av høyt aktivitetsnivå i St. Maria kirke. Konfirmasjon og første kommunion finner sted i to messer lørdag formiddag, og på ettermiddagen er det messe på engelsk.
Søndag er det høymesse som vanlig.

Kunngjøringer for resten av september kommer i nær framtid. Her er detaljene i arrangementene 19. og 20. september.

Lørdag 19. september
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Fermingens sakrament meddeles av pater Piotr S. Pisarek OMI.
Kl. 13.00: Første kommunion med liturgi på norsk.
Kl. 16.00: Messe på engelsk.

Søndag 20. september
Kl. 12.30: Høymesse; 25. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer første del av september

September 2020 vil i stor grad dreie seg om første kommunion og konfirmasjon. Begge deler finner sted lørdag 19. september, og de unge vil få flere muligheter til å forberede seg til de viktige sakramentene.

Samtidig finner ordinær messefeiring sted til vanlige tider, men fortsatt under de restriksjoner som smittevernet gjør nødvendig.

I den første delen av desember feirer Kirken Jomfru Marias fødsel den 8. september. Den 14. september er det festen for Korsets opphøyelse.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene fram til 16. september:

Lørdag 5. september:
Kl. 11.00: Undervisning for barn som feirer første kommunion 19. september.

Søndag 6. september
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 23. søndag i det alminnelige kirkeår.

Tirsdag 8. september
Kl. 11.00 i St. Birgitta kirke, Fredrikstad: Messe for Jomfru Marias fødsel.

Onsdag 9. september
Kl. 17.00: Gjennomgang med førstekommunionsbarna.
Kl. 18.30: Messe; konfirmantene deltar.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 12. september
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 13. september
Kl. 12.30: Høymesse; 24. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 16. september
Kl. 17.00: Gjennomgang med førstekommunionsbarna.
Kl. 18.30: Messe; konfirmantene deltar.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning. Anledning til skriftemål.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Detalj med glassmaleri i Eidsberg kirke, Indre Østfold.
Publisert i Kunngjøringer

Konfirmasjon og første kommunion på samme dag

Grunnet Korona-pandemien måtte konfirmasjon og første kommunion for en av gruppene utsettes i St. Maria menighet. Våren 2020 ble en periode uten aktiviteter i menigheten.

Nå er det imidlertid noe lettere å samles i kirken – når bare viktige smittevernregler ivaretas.

Derfor er det bestemt i møte mellom sognepresten og foreldregruppene at første kommunion for norsktalende og konfirmasjon for alle grupper finner sted lørdag 19. september. Det er praktiske grunner til at begge feiringer legges til samme dag: Enkelte familier har barn som skal delta i begge høytidelighetene.

Forberedelser og gjennomføring vil dermed bli slik:

Onsdag 2. september
Kl. 17.00: Undervisning for førstekommunionsbarna.
Kl. 18.30: Messe. Konfirmantene møter opp.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 5. september
Kl. 11.00: Undervisning for førstekommunionsbarn.

Onsdag 9. september
Kl. 18.30: Messe. Konfirmantene møter opp.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Onsdag 16. september
Kl. 18.30: Messe. Konfirmantene møter opp.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 19. september i St. Maria kirke:
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Fermingens sakrament meddeles av pater Piotr S. Pisarek OMI.
Kl. 13.00: Første kommunion med liturgi på norsk.

Velkommen til kirken, og gratulerer til de feirende familiene!

Innlegget ble oppdatert 29.08.20.
Publisert i Kunngjøringer

Siste uka i august

Bilde av en engelsk utgave av «Bekjennelsene». Foto fra Amazon.com.

Kirkelæreren og helgenen Augustin (354-430) feires med festdag den 28. august. Datoen skal ifølge historien være Augustins dødsdag for nesten 1600 år siden. Augustin er særlig kjent for de 13 bøkene som er samlet under tittelen «Bekjennelsene» – «Confessiones» (lat.).

Covid-19-pandemien legger fortsatt bånd på kirkens handlingsrom både lokalt og globalt. For tiden kan ikke noe arrangement samle flere enn 50 personer, og hver enkelt må overholde alle smitteverntiltak. Antall arrangement i kirken er stert redusert.

Det er også meget viktig at navnelisten som ligger bakerst i kirken, fylles ut av alle som møter opp. Listen er grunnlaget for kommunens smittesporing dersom det viser seg at en som er til stede, tester positivt for covid-19.

Det er fortsatt planer om å gjennomføre konfirmasjon i menigheten lørdag 19. september og første kommunion for norskspråklige barn søndag 20. september. Vær likevel forberedt på at endringer i Korona-situasjonen lokalt kan påvirke gjennomføringen av disse store sakramentsfeiringene.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i uke 35:

Onsdag 26. august
Kl. 16.00: Kontortid.
Kl. 17.00: Foreldremøte for førstekommunionsbarnas foreldre.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Foreldremøte for konfirmantenes foreldre.

Søndag 30. august
Kl. 12.30: Høymesse; 22. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Alternativt arrangement i stedet for pilegrimsvandring

Den årlige pilegrimsvandringen fra Askim til Mariaholm var planlagt gjennomført lørdag 29. august 2020. Korona-situasjonen i Norge og især i Indre Østfold tilsier at vandringen ikke kan gjennomføres i år.

Arrangørene forklarer på sine hjemmesider at valfarten i år vil bli erstattet av et annet arrangement fredag 28. august. På vegne av St. Maria menighet og alle katolikker i Indre Østfold beklager vi at avlysning er nødvendig, og vi ønsker alt godt for det alternative arrangementet i St. Olav domkirke i Oslo.

La oss også håpe at pilegrimsvandringen kan gjenopptas på vanlig måte i august 2021!

 

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Messefeiring søndag 23. august

St. Maria menighet i Askim kan glede sine besøkende med at det feires messe på norsk og på polsk søndag 23. august. Messene gjennomføres i henhold til Indre Østfold kommunes gjeldende forskrift; se eget innlegg nedenfor. Det er altså kun 50 personer i tillegg til prest, organist og messeverter som kan delta, men det er nå i det minste en begynnelse på normalisering.

Det anbefales sterkt å bestille billett på forhånd på katolsk.no.

I uke 34 feirer Den katolske kirke minnedagen for Den hellige Bernard av Clairveaux 20. august.

Søndag 23. august er den 21. søndag i det alminnelige kirkeår, og messer gjennomføres i St. Maria kirke på disse tidspunktene:

Kl. 12.30: Høymesse; 21. søndag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Plan for katolske messer i Askim i uke 35 blir kunngjort etter at kommunen har presentert Korona-forskrift for den uka.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Litt lettere Korona-tiltak i Indre Østfold fra 17. august

Kommunestyret i Indre Østfold kommune vedtok i sitt ekstraordinære møte i helgen en ny forskrift for Korona-tiltak lokalt i kommunen. Der heter det i § 3 blant annet:

«Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.»

For kirkegjengere av både katolsk og luthersk tilhørighet er dette en god nyhet. Det innebærer at inntil 50 personer – men ikke flere! – kan samles til messe i menighetens lokaler, altså i kirken. Derfor vil det være en fordel å registrere seg på forhånd med billetter fra katolsk.no.

Vi minner om 1 meter avstand mellom de besøkende, god håndhygiene, noter navn og telefonnummer på listen ved inngangen, og vær klar til å motta kommunionen i hånden – ikke på tungen.

Kunngjøringer for resten av august kommer i nær framtid, men ligger også her på hjemmesidene. Informasjon om Korona-forskriftene i Indre Østfold oppdateres så snart noe nytt foreligger.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Avlyste messer – les om alternativene

Grunnet den prekære situasjonen med Korona-smitte ute av kontroll i Indre Østfold kommune har det kommet lokale regler som forbyr enhver sosial sammenkomst i resten av august måned. Det betyr dessverre at St. Maria menighet må avlyse alle planlagte messer og andre arrangement fram til 31. august. Vi beklager på det dypeste!

I stedet anbefaler vi menighetens medlemmer å delta i digital messefeiring på katolsk.no. Et annet alternativ er å lese om åndelig kommunion på katolsk.no.

Vi må også fraråde våre medlemmer fra Indre Østfold å reise til messe i kirker utenfor denne kommunen ettersom dette i verste fall kan bringe smitte til stedene man oppsøker.

Les kommunens egen forskrift for Korona-tiltak 10.-31. august.

Avlysningene gjelder også foreldremøtene som skulle vært holdt 26. august, og det medfører at valfarten til Mariaholm likevel ikke kan gjennomføres 29. august.


Due to the critical situation of Corona virus out of control in the municipality of Indre Østfold new, local restrictions prohibit any social gathering for the rest of August. Consequently the parish of St. Maria has to cancel any announced Holy Mass and other arrangements up to August 31st. We apologize for this deplorable situation!

Alternatively we recommend our members to digital Mass in English at the Facebook profile page of katolsk.no. You are also invited to share Spiritual Communion at katolsk.no.

It is our duty to advise our members in Indre Østfold not to attend Mass in churches outside this municipality as this could cause dispersion of Corona virus to other towns and districts.

Publisert i Informasjon

Informasjon om særlige regler og ordninger i Korona-tiden

Innlegget ble sist oppdatert om kvelden 13. august.

Alle prester i Oslo katolske bispedømme fikk 1. august klar beskjed fra generalvikar Huynh Tan Hai om at smittevernbestemmelsene må overholdes ved all messefeiring. Det ble lagt spesiell vekt på at alle som møter opp til messe, må registreres med navn og telefonnummer i lister som makuleres etter 10 dager. Det ble også gjentatt enda en gang at kommunion kun skal gis i hånden – ikke på tungen.

Faren for spredning av covid-19 er på ingen måte over. Derfor er det en livreddende nødvendighet å overholde myndighetenes regelverk og bispedømmets detaljerte tolkning, og dette må skje uten unntak. Tallene for Korona-smitte i Europa har vist stigende tendens nå ved slutten av sommeren. Dette er et tegn på at alle må ta ansvar for å hindre smittespredning. Prestene har et særlig ansvar for dette i forbindelse med alle kirkelige handlinger og aktiviteter.

Ikke alle katolikker er enige i at kommunion skal mottas i hånden. Her må teologiske og trosmessige oppfatninger legges til side slik at det livsviktige smittevernet får veie tyngst i de vanskelige tidene vi lever i.

I området der St. Maria kirke befinner seg, Indre Østfold kommune, har nå sterkt stigende smittetrend med hele 76 nye smittede i løpet av 9 dager fra 5. til 13. august; se oppdatert oversikt. Det er ikke spøk å bo i Indre Østfold i disse dager – verken for katolikker eller andre.

St. Paul menighet i Bergen publiserte 12. juni i år en god og klar artikkel på sine hjemmesider der det ikke er noen tvil om at kommunionens betydning for nåden er den samme uansett hvordan den utdeles. Les artikkelen ved å klikke på en av lenkene nedenfor:

Norsk tekst.    Engelsk tekst.   Polsk tekst.

Brevet til prestene fra generalvikaren 1. august kan leses på de samme hjemmesidene.

Publisert i Informasjon

Assumptio Beatae Mariae Virginis

15. august er høytiden for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. I mange land i verden feires dette som en helligdag. Festen er også patronatsfest for vår egen menighet, St. Maria i Askim.

Kunngjøringene nedenfor strekker seg et par dager over skolestart for barn og unge. Resten av august vil inneholde bl.a. valfart til Mariaholm, og det vil derfor komme ferskere kunngjøringer for den delen av måneden på et senere tidspunkt.

Her er messer og arrangement fram til 19. august:

Onsdag 5. august
Kl. 18.30: Messe

Lørdag 8. august
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 9. august
Kl. 12.30: Høymesse; 19. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Tirsdag 11. august
Kl. 18.00: Dåpsmesse på litauisk.

Onsdag 12. august
Ingen messe.

Lørdag 15. august
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. august
Kl. 13.00 – MERK TIDEN!: Høymesse; 20. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 19. august
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

All messefeiring og alle arrangement i kirken følger gjeldende smittevernsbestemmelser fastsatt av norske myndigheter og Oslo katolske bispedømme. Se egen informasjon ovenfor.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer