Menighetsrådsvalg 2020

Før sommeren 2020 skal det velges nytt menighetsråd i St. Maria menighet. På siste menighetsrådsmøte ble det oppnevnt en valgkomité som skal utarbeide en liste over valgbare kandidater. Listen skal presenteres senest 15. mars og bekjentgjøres i menighetsbladet nr. 1.

Valgkomiteen består av: Elżbieta Thorsen, Anna Eidsaa, Chi Thien Ngo Nguyen ogJosé Richard II Reyes. På vegne av valgkomiteen ber vi alle som blir forespurt, om å stille seg positive til å være kandidat til det neste menighetsrådet. Rådets oppgave er å bistå pater i praktiske oppgaver og organisatoriske vurderinger. Med god hjelp fra et engasjert menighetsråd blir ansvaret for menighetens viktige oppgaver fordelt på flere.

Godt valg!

Publisert i Informasjon, Nyheter

Messer og helgendager i siste del av januar

Den hellige Giovanni Bosco (1815 – 1888, bildet ovenfor) har minnedag 31. januar. Han er ikke den eneste av Kirkens betydningsfulle helgener som har minnedag i denne perioden: 17. januar minnes Den hellige Antonius, som levde på 300-tallet, og 28. januar er det minnedag for Den hellige Thomas Aquinas. Apostelen Paulus’ omvendelse feires 25. januar.

I løpet av januar vender hverdagen tilbake etter julefeiringen. Søndagene inngår i det alminnelige kirkeår, og menighetens aktiviteter kommer i gang på vanlig måte.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse aktivitetene i de tre siste ukene av januar:

Onsdag 15. januar
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 18. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Foreldremøte for foreldre til førstekommunionsbarn.

Søndag 19. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 22. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 26. januar
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i det alminnelige kirkeår.
kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 29. januar
Ingen messe – msza wypada.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer før, under og etter Epifania Domini

6. januar er offentlig helligdag og fridag i mange land. Dagen har mange navn og betydninger; én av dem er Helligtrekongersdag til minne om de vise menn som kom med gaver til Jesusbarnet i krybben. Epifania er et navn som henspiller på stjernen som lyste over Jesusbarnet. Dagen feires 6. januar, men mange tradisjoner starter med opptog eller foreredelser i hjemmene allerede kvelden i forveien. I Norge derimot, ble dagen fjernet ved den såkalte festdagsreduksjonen i 1770.

I St. Maria kirke i Indre Østfold markeres Helligtrekongersdag med aftenmesse og utdeling av klistremerker til å sette over døren for velsignelse av boligen gjennom hele det nye året. I år står det 20 * C + M + B + 20 på de klebebare sedlene som utdeles og velsignes i messen. Bokstavene CMB står for både de tradisjonelle navnene på de tre vise menn – Caspar, Melchior og Baltazar – og for den latinske velsignelsen Christus mansionem benedicat, på norsk Kristus velsigne dette hjem.

Tradisjonen lokalt tilsier at det feires åpenbaringsmesse kl. 18.00 mandag 6. januar. I den nærmeste tiden før og etter denne dagen har vi disse arrangementene i St. Maria kirke:

Lørdag 4. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Dåp.

Søndag 5. januar
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag etter jul.

Mandag 6. januar, Epifania Domini
Kl. 18.00: Høytidsmesse; Herrens åpenbaring.

Onsdag 8. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 11. januar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. januar
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens dåp.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Menighetsbladets julenummer 2019

Menighetsbladets julenummer har nå kommet i posten. Hvis du ikke har mottatt det, kontakt sognepresten eller last ned hele bladet fra vårt komplette arkiv for menighetsbladet. Klikk på bildet til venstre for å laste ned pdf-fil.

Bladet er denne gangen helt felles for de katolske menighetene i Moss og Askim.

God jul!

 

Publisert i Nyheter

Julens messer i St. Maria kirke

Her er messetiden for jul- og nyttårshelgen i St. Maria kirke i Askim:

Julaften, 24. desember
Kl. 20.00: Midnattsmesse.

1. juledag, 25. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 1. juledag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

2. juledag, 26. desember
Kl. 12.30: Messe; Den hellige Stefan.
Kl. 16.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 29. desember
Kl. 12.30: Høymesse; Festen for Den hellige familie.

Tirsdag 31. desember, nyttårsaften
Kl. 16.00: Takksigelsesmesse; Den hellige Sylvester I.


ANNO DOMINI 2020

Nyttårsdag 1. januar 2020
Kl. 13.00 MERK TIDEN!: Høymesse; Guds hellige mor Maria.

Lørdag 4. januar
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Dåp.

Søndag 5. januar
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag etter jul.

Mandag 6. januar, Epifania Domini
Kl. 18.00: Høytidsmesse; Herrens åpenbaring.

Onsdag 8. januar
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 11. januar
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. januar
Kl. 12.30: Høymesse; Herrens dåp.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

2., 3. og 4. søndag i advent

Advent er en god tid på året. De fire søndagene med mellomliggende uker og hverdager går fort, men kan være en fase for ettertanke. Kirken gir oss også muligheter til å feire Jomfru Marias uplettede unnfangelse 8. desember og Den hellige Johannes av Korset (1542-91) 14. desember. Den førstnevnte er en så stor høytid at den i år legges til en annen ukedag fordi den 8. faller sammen med 2. søndag i advent.

Oblatfedrene markerer sin patronatsfest i Fredrikstad fredag 6. desember, og samme helg blir det retrett på polsk i St. Maria menighet; se eget innlegg nedenfor.

Kunngjøringene for tiden fram til til jul er også samlet i eget oppslag som kan lastes ned <her>.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i tiden fra 2. adventshelg (for dagene før dette se eget innlegg):

Lørdag 7. desember
Kl. 11.00: Familiemesse; deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 12.00: Anledning til skriftemål i forbindelse med retrett på polsk.
Kl. 13.00: Messe på polsk (retrett).

Søndag 8. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i advent.
Kl. 14.00: Messe på polsk (retrett) – msza po polsku, zakonczenie rekolekcji.

Onsdag 11. desember
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 14. desember
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 15. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i advent.

Onsdag 18. desember
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning, anledning til skriftemål.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 21. desember
Kl. 11.00: Familiemesse; deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30. Anledning til skriftemål.
Lørdag 21. og søndag 22. desember: Barnehelg i menigheten; mer informasjon kommer senere.

Søndag 22. desember
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i advent.
Ingen messe på polsk – msza święta w jezyku polskim wypada.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Patronatsfest og advenstretrett

St. Birgitta kirke, Fredrikstad. Foto: Fra hjemmesiden.

Oblatfedrene, som er den ordenen som de katolske prestene i Østfold tilhører, har sin patronatsfest på festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, 8. desember. Tradisjonelt markeres patronatsfesten med en messe og bespisning i Fredrikstad, og slik er det også i år. Feiringen legges til fredag 6. desember, og messen starter kl. 11.00. Det hele foregår i St. Birgitta kirke.

Adventstiden er en god periode for åndelig forberedelse og ettertanke. Oblatfedrene tilbyr også i år retrett på polsk i forbindelse med den andre helgen i advent. I St. Maria kirke i Askim blir det retrett med messe og anledning til skriftemål på polsk fredag 6. desember kl. 19.00, lørdag 7. desember kl. 13.00 og søndag 8. desember kl. 14.00.

I år er det pater Karol Dudek OMI som står for retretten. Last ned og les komplett kunngjøring på egen plakat.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar