Tidspunkt for kommende messer

Lørdag 18. november kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn.

Se også eget innlegg med kunngjøringer.

Advertisements
Quote | Postet den by

Adventshelg i kirken for barn og unge

Adventstiden nærmer seg, og de dyktige og driftige ungdommene i menigheten vil også i år lage et arrangement for barna i menigheten. Den 3. adventshelgen, bare en uke før jul, blir det aktiviteter for barn i alderen 8 – 14 år. Det blir mulig å være i kirken hele helgen – fra lørdag til søndag med overnatting, 16.-17. desember.

De unge i menigheten er organisert i foreningen LUKAS. Ledelsen i LUKAS har laget et skriv med informasjon og påmeldingsslipp. Klikk <HER> for å laste ned skrivet. Det kan fylles ut og leveres i forbindelse med katekese de nærmeste lørdagene eller fotograferes og sendes til den epostadressen som står på arket.

Vi ønsker barna og ungdommene alt godt med adventshelgen i kirken!

Det stemningsfulle bildet øverst ble tatt under adventshelgen i 2016.

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kristi kongefest med kirkeårets avslutning

Når dette skrives, er det to søndager igjen av november måned. Den ene er en av de mange søndagene i det alminnelige kirkeår, den andre er Kristi Kongefest, en høytid som markerer avslutningen på kirkeåret. Det nye kirkeåret starter søndagen etter, som alltid er første søndag i advent.

Ennå går alle faste aktiviteter sin vante gang. I desember derimot, blir det forandringer. Også i år planlegges en førjulshelg i kirken med aktiviteter for barna. Mer informasjon kommer.

Av helgenfester i denne delen av november nevner vi tirsdag 21., som er minnedagen for den vakre, apokryfe beretningen om Jomfru Marias fremstilling i tempelet. Torsdag 30. november feires festen for Den hellige apostelen Andreas.

Idet vi går inn i de siste to ukene av kirkeåret, har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Lørdag 18. november
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 19. november
Kl. 12.30: Høymesse; 33. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Dåpsmesse.

Onsdag 22. november
Kl. 1700: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 26. november
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi Kongefest.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta po polsku.

Onsdag 29. november
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar

November begynner: Allehelgensdag og allesjelersdag

November måned står for tur til å være forrest og øverst på kalenderen. Månedens første dag er høytiden for alle helgener i Den katolske kirke. Datoen faller i år på en onsdag, og vi vil feire dagen med høymesse i St. Maria kirke.

Dagen etter feires alle sjelers dag, minnedagen for alle avdøde. I vår lokale kirke blir det messe på formiddagen den dagen.

Av andre merkedager i første halvdel av måneden bør nevnes minnedagen for Den hellige Carlo Borromeo (1538 – 84) lørdag 4. november og Laterankirkens vigselsfest torsdag 9. november.

St. Maria kirke i Askim har disse arrangementene i første del av november måned:

Onsdag 1. november
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English
Kl. 18.30: Høymesse; Allehelgensdag. Etter messen rosenkransbønn for alle avdøde.

Torsdag 2. november
Kl. 11.00: Messe; Alle sjelers dag, messe for alle avdøde.

Lørdag 4. november
Kl. 11.00: Familiemesse, deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 5. november
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 31. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 8. november
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Møte for konfirmantforeldre.

Lørdag 11. november
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. november
Kl. 12.30: Høymesse; 32. søndag i det alminnelige kirkeår. Innsamling av Peterspenger.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 15. november
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Takmaleri i St. Mikaels kirke i München.
Publisert i Kunngjøringer

Økumenisk gudstjeneste i Askim kirke

Den siste dagen i oktober 2016 ble historisk innen verdenskirkene. Den dagen møttes Den katolske kirkes øverste leder, pave Frans, og leder for Det lutherske verdensforbund, Munib Younan. Under visjonen «Fra konflikt til fellesskap» feiret de to kirkelederne felles gudstjeneste i Lund domkirke i Sverige. I sin tale sa pave Frans blant annet:

«Vi, katolikker og lutheranere, ber sammen i denne domkirken, og det er klart for oss at vi ikke kan gjøre noe uten Gud.» (Kilde: katolsk.no)

Bildet ovenfor viser biskop Munib Younan sittende til venstre og paven på talerstolen til høyre under det store kulturarrangementet som fant sted i Malmö Arena umiddelbart etter gudstjenesten i Lund domkirke. Med disse to fellesarrangementene gjorde de to kirkelederne datoen 31. oktober 2016 til en del av historien.

På samme dato i år, tirsdag 31. oktober 2017, feirer de lutherske kirkene at det er 500 år siden Martin Luthers avgjørende brudd med Den katolske kirke. Aldri i løpet av dette halve årtusen har kirkene stått hverandre nærmere enn nå, og pave Frans har bidratt sterkt i så måte.

31. oktober markeres 500-årsdagen for den kirkelige atskillelsen også i Askim. I Askim kirke arrangeres økumenisk gudstjeneste som et fellesarrangement for lutheranere og katolikker. Flere av medlemmene i St. Maria menighet har deltatt i planleggingen og vil medvirke under gudstjenesten.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte opp og vise fellesskap i forbindelse med at den 500 år lange konflikten har gått over i en forsonende fase. Les også om gudstjenesten på Askim menighets hjemmesider.

Økumenisk gudstjeneste i Askim kirke tirsdag 31. oktober kl. 19.00. Velkommen!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Siste del av oktober med økumenisk markering

22. oktober er den offisielle minnedagen for Den hellige pave Johannes Paul II. Minnedagen er også årsdagen for hans innsettelse i paveembedet i 1978. I år kan Johannes Paul II minnes på den 29. søndag i det alminnelige kirkeår.

I år er det 500 år siden Reformasjonen. Det var 31. oktober 1517 at Martin Luther hengte et oppslag med 95 teser mot avlatshandelen i Den katolske kirke, og rent historisk anser man dette som hans avgjørende brudd med Kirken.

Reformasjonen markeres i Norge med økumeniske arrangement på mange steder. I Askim kirke holdes også et slikt arrangement kl. 19.00 tirsdag 31. oktober, og medlemmer av St. Maria katolske menighet oppfordres til å delta. Det kommer om kort tid mer informasjon om arrangementet på disse hjemmesidene.

I de siste to ukene av oktober har vi disse arrangementene i St. Maria kirke:

Onsdag 18. oktober
Kl. 17.00: Katolsk orientering.
Kl. 18.30: Messe, deretter rosenkransandakt.
Kl. 19.15: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 21. oktober
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 22. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 29. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 25. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.

Søndag 29. oktoberOBS! Sommertid avsluttes – klokka stilles 1 time tilbake.
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.

Tirsdag 31. oktober
Kl. 19.00 (med forbehold): Økumenisk gudstjeneste i Askim kirke.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Statue av pave Johannes Paul II på samlingsplassen i Fátima, Portugal.
Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar

Høstferie innleder oktober måned

Messeoversikten nederst i dette innlegget ble oppdatert 30. september. Se også alle kunngjøringer for oktober.

Som vanlig er det høstferie i uke 40. Dette fører til et lite opphold i katekesen både på lørdager og for konfirmantene på onsdager. For øvrig er messetidene de samme.

I oktober feires også minnedagene for Den hellige Frans av Assisi 4. oktober, Vår Frue av Rosenkransen 7. oktober, Den hellige kirkelærer Teresa av Ávila 15. oktober, Den salige pater Jerzy Popiełuszko 19. oktober og Den hellige pave Johannes Paul II 22. oktober.

Vi minner om at Den norske kirke feirer 500-årsjubileum for Reformasjonen tirsdag 31. oktober. Jubileet markeres lokalt med økumenisk messe i Askim kirke. St. Maria menighet er invitert til å delta. Tidspunkt og andre opplysninger vil bli offentliggjort når dagen nærmer seg.

I første del av oktober har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Søndag 1. oktober
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 13.00 – MERK TIDEN!: Høymesse; 26. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 4. oktober
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.
Ingen aftenmesse på norsk.

Lørdag 7. oktober
Kl. 11.00: Messe; Vår Frue av Rosenkransen. Rosenkransbønn på flere språk; velsignelse av rosenkranser etter messen.

Søndag 8. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 27. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 11. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning
Kl. 18.30: Messe, deretter rosenkransandakt.

Lørdag 14. oktober
Messe på kroatisk utsettes til søndag 15. oktober.

Søndag 15. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 28. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Onsdag 18. oktober
Kl. 18.30: Messe, deretter rosenkransandakt.
Kl. 19.15: Menighetsrådsmøte.

Kunngjøringene kan bli endret og oppdatert. Arrangement i resten av oktober blir offentliggjort på et noe senere tidspunkt.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer