Midtfaste 2021

Den katolske fasten passerer halvgått tid mellom søndagene 7. og 14. mars. Tradisjonelt kalles dette for midtfaste, et holdepunkt for å markere at man har kommet midtveis i den strenge fasten. St. Maria menighet i Askim har nå tatt sjansen på å publisere kunngjøringer for hele mars måned; de kan lastes ned <her>.

Ettersom Korona-pandemien fortsatt henger over oss, må vi være forberedt på raske endringer i betingelsene, men i tiden rundt midtfaste kunngjøres disse arrangementene for inntil 100 deltakere i den katolske kirken i Askim:

Onsdag 3. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Sakramentstilbedelse med litani til Den hellige Josef (Bønnebok for Den katolske kirke s. 377-378).
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 6. mars
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 7. mars
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 3. søndag i fasten.

Onsdag 10. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Sakramentstilbedelse med litani til Den hellige Josef (Bønnebok for Den katolske kirke s. 377-378).
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 13. mars
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 14. mars
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 4. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Kirkerommet i Utstein klosterkirke, Stavanger.
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messer 2. søndag i fasten

Søndag 28. februar feires det messe på norsk og polsk i St. Maria kirke i Askim. Som nevnt nedenfor er det for tiden ikke anledning til å være mer enn 100 personer i kirken på én gang. Det er viktig at hver enkelt passer på å holde 1 meters avstand til kirkebesøkende som ikke tilhører ens egen husstand. Munnbind anbefales, og kommunionen mottas fortsatt kun i hånden.

I forbindelse med fastetiden markeres ingen helgendager eller andre former for feiring. Kunngjøringer for mars måned vil i nær framtid bli oppført på disse hjemmesidene. Her er messetidene for søndag 28. februar:

Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Gjenåpning under forsiktighet

Endelig ser det ut til at kirkene kan ta imot litt flere personer til sine arrangement. I Korona-retningslinjer som gjelder fra tirsdag 23. februar, heter det blant annet:

«Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.»

Dette er et nytt punkt, og det uttrykker at det tidligere kravet om fastmonterte seter ikke lenger gjelder.

Formuleringen innebærer imidlertid at plassene skal «tilvises», altså at hver enkelt vil bli fortalt hvor man skal sitte. Det er viktig at alle passer på å ha minst 1 meters avstand til kirkegjengere som ikke tilhører ens egen husstand.

Les de nye retningslinjene på Indre Østfold kommunes hjemmesider.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Aktuelle nedlastinger 21. februar

I fastetiden vandrer menigheten korsveien under ledelse av presten under søndagsmessene. I den forbindelse synges bokmålsteksten til Stabat Mater Dolorosa. I salmeboken står bare den nynorske teksten. Derfor har vi teksten på et eget ark i St. Maria menighet. Teksten kan lastes ned <her>.

Fortsatt er det Herrens år 2021 ganske nytt. Menighetens årsmelding for 2020 er derfor aktuell. Ettersom det ikke har vært mulig å samle menighetsrådet de siste månedene, er årsmeldingen både sparsom i innhold og uten demokratisk godkjenning. Årsmeldingen 2020 er utformet av sogneprest og sekretær og kan lastes ned <herfra>.

Ettersom dette innlegget publiseres 21. februar, minner vi om at Norges konge, Harald V, i dag fyller 84 år. Det er offisiell flaggdag denne dagen. Gud velsigne Hans Majestet Kong Harald!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Messetider søndag 20. februar

I St. Maria kirke i Askim feires messe til følgende tider søndag 20. februar:

Kl. 12.30: Messe på norsk; 1. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Maksimum 10 deltakere i hver messe. Billett må bestilles på katolsk.no.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Nye retningslinjer fra 18. februar

Teksten ble sist oppdatert 19.02.21 kl. 20.00.

Fra og med 18. februar blir det litt lettere ordninger knyttet til covid-19-pandemien. Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år går som normalt, men samlinger for voksne kan ha maksimalt 10 personer til stede. Se retningslinjene for Indre Østfold kommune <her>.

I en pressekonferanse fredag 19. februar kunngjorde myndighetene mindre endringer for barn og unge, men ikke noe nytt som angår messefeiring. Vi må derfor enda en gang minne om følgende:

  • Det skal brukes munnbind når avstanden til andre kan bli mindre enn en meter.
  • Kommunion mottas i hånden.
  • Begrensningen i antall personer ved arrangement gjør det fortsatt nødvendig å bestille billetter på nettet til messer i St. Maria kirke i Askim.
Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Askeonsdag

ASKEKORS: Pave Frans drysser asken over hodet til en kardinal. Foto: REUTERS, Yara Nardi/NTB. (Fra katolsk.no)

Askeonsdag danner innledningen til den katolske fasten. Med denne dagen påbegynner de troende en vandring gjennom 6 uker i forsakelse og fromhet. Det er en gammel tradisjon at presten tegner et kors av aske i pannen på hver enkelt som ønsker å gjøre fasten til en årstid for bot og bønn.

I år må også askekorsvelsignelsen få en annen form. Presten skal denne gangen ikke berøre den enkeltes panne, men bare strø asken over den troendes hode. Dette tegnet er foreskrevet av Vatikanet 12. januar i år som en løsning på den viktige tradisjonen på askeonsdag.

Biskop Bernt Eidsvig har skrevet et brev til landets prester der han beskriver hvordan asken skal strøs på de troendes hode. Selv om dette kan oppleves annerledes enn det tradisjonelle askekorset, skriver biskopen: «Å gå glipp av disse ting i år, kan derfor for noen faktisk være en spesiell form for bot eller «faste»

Askeonsdagens innledning til fasten kan foregå i flere messer den samme dagen eller ved høymessen på søndagene i fasten. Biskopen legger vekt på at flest mulig som ønsker det, skal få oppleve en from og verdig innledning til fasten også under de vanskelige forholdene som råder i år. Les hele teksten fra biskop Bernt på katolsk.no.

I St. Maria kirke i Askim blir det feiret to messer på askeonsdag 17. februar, klokken 17.30 (for konfirmantene) og 18.30, men til begge er billettene fra katolsk.no allerede bortbestilt. Dette fordi det er tillatt med bare 10 personer ved kirkens arrangement. Det vil derfor bli anledning til å bli bestrødd med aske søndag 21. februar.

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Nedstengningen fortsetter foreløpig til 17. februar

I den nåværende situasjonen, der det gjelder å hindre muterte utgaver av Korona-viruset u i å spre seg, beholdes de ordningene som gjaldt fra 3. til 10. februar. Vennligst se innlegget nedenfor.

Det viktigste budskapet er at ingen sosiale arrangement er tillatt, og kirkene får gjennomføre kun begravelser og bisettelser. Det henvises til daglig, digital messefeiring på nett slik det er skrevet om på katolsk.no.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Korona-tiltak fram til 10. februar

Teksten ble oppdatert 4. februar kl. 23.

Korona-tiltakene som ble innført 23. januar, fortsetter å gjelde fram til 10. februar. Det kan derfor ikke innbys til katolsk messe i St. Maria kirke ennå.

Det er imidlertid noen endringer i tiltakene. Indre Østfold kommune tilhører nå en gruppe kommuner som kalles Ring 2 innenfor tiltakene. Her kan det fra 3. februar åpnes for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Derfor vil trosopplæring for barn finne sted i kirken lørdag 6. februar kl. 11.00 i faste grupper.

Les hele listen over gjeldende tiltak nasjonalt og i Ring 2 på regjeringen.no.

Vi beklager at det er nødvendig å holde kirken stengt ennå en tid, men det er bare på denne måten vi kan stanse smitten og den pågående pandemien.

I mellomtiden anbefaler vi alle å følge daglig, digital messefeiring på katolsk.no.

Det er også fint å se på bildet ovenfor hvordan mange av våre medlemmer har kommet til kirkeplassen og tent lys foran den vakre Maria-statuen. Det er ennå mange måter å vise sin tro og tillit på.

Alt godt!

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Full nedstengning 23.-31. januar

For å hindre spredning av mutert covid-19-virus har Regjeringen bestemt at alt stenges ned i 10 kommuner i Oslo-området fra kl. 12.00 lørdag 23. januar til og med søndag 31. januar. Indre Østfold er én av de ti kommunene.

Se gjeldende retningslinjer på Regjeringen.no.

Dette medfører dessverre at alle annonserte arrangement i St. Maria kirke i Askim utgår i denne perioden. Vi beklager!

Pater Piotr S. Pisarek OMI benytter denne perioden til å gjennomføre sin årlige retrett. Han er derfor ikke tilgjengelig før 1. februar.

Følg messefeiring digitalt på katolsk.no!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar