Plass til 100 personer

Beregninger viser at St. Maria kirke i Askim nå kan ta imot inntil 100 personer til messe og andre arrangement i kirkerommet. Dette gjelder under de nåværende smittevernbestemmelsene og forutsetter at alle holder 1 meters avstand til hverandre (unntatt til husstandsmedlemmer). Det forutsetter også god håndhygiene, ingen symptomer på forkjølelse, ingen nylige utenlandsreiser og dessuten mottak av kommunionen i hånden, ikke på tungen.

Idet dette innlegget publiseres, inntrer minnedagen for Den hellige pave Johannes Paul II, den polske paven som ble født i Kraków for 100 år siden.

Det gjenstår litt over en uke av oktober måned. Legg merke til at stilles klokka stilles 1 time tilbake søndag 25. oktober. Her er kunngjøringene for Mariakirkens arrangement i denne tiden:

Søndag 25. oktober; sommertid slutt, klokka stilles fra 03.00 til 02.00.
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza w języku polskim.

Onsdag 28. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Valg av nytt menighetsråd

Nytt menighetsråd for St. Maria menighet skulle vært valgt i april i år. Stengt kirke i forbindelse med Korona-pandemien gjorde dette såpass vanskelig at valget ble utsatt. Nå ønsker menighetsrådet å gjennomføre valget gjennom en periode på 4 uker, fra og med 18. oktober til og med 15. november.

Stemmesedler vil være å finne i kirkens våpenhus. Der ligger også stemplede konvolutter som utfylt stemmeseddel legges i. Det kan stemmes i forbindelse med alle arrangement som foregår i kirken i valgperioden.

Menighetens medlemmer som har fylt 16 år og er konfirmert i Den katolske kirke, har stemmerett. Alle kan levere én stemmeseddel. Man kan altså avgi stemme bare én gang.

Det er også mulig å stemme ved å ta med seg stemmeseddel og konvolutt hjem og sende stemmeseddelen i utfylt stand i posten. Dette forutsetter at avsenderens navn IKKE er skrevet på seddelen eller konvolutten.

Kun stemmesedler med menighetens stempel lagt i stemplet konvolutt kan godkjennes.

Her er listen over kandidatene til menighetsrådsvalget. Ved avstemningen setter man X ved inntil 3 av navnene:

Nguyen Thi Thanh Ha
Quan Minh Nguyen
Joanna Gac
Janina Fularczyk-Grota
Roy Hagen
Vidar Olaussen

Anne Ma Riiser
Anna Eidsaa

Godt valg!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for siste halvdel av oktober

Menighetsrådet i St. Maria menighet skal ha møte 14. oktober. Her blir det drøftet hvordan valg til nytt menighetsråd kan gjennomføres under de nåværende forhold. Det vil også bli tatt stilling til hvor mange mennesker kirken vår kan ta imot under forutsetning om 1 meters avstand mellom alle tilstedeværende. Informasjon fra møtet vil komme på disse hjemmesidene etter møtet.

Lørdag i uke 42 starter endelig ordinær trosopplæring for barn opp igjen. Konfirmantundervisningen er allerede i gang. Det er fortsatt aftenmesse på onsdager, og nå i oktober er det sakramentstilbedelse og rosenkransbønn før onsdagsmessen, ikke etter slik det var tidligere.

I den nærmeste tiden feires minnedagen for Den hellige Teresa av Ávila 15. oktober. Dagen etter er det festen for Olav den Helliges omvendelse. 19. oktober er det minnedag for den salige pater Jerzy Popiełuszko, og den 22. er det minnedag for Den hellige pave Johannes Paul II. Endelig er det festen for De hellige apostler Simon og Judas den 28. oktober.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene fra midten av oktober:

Onsdag 14. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 17. oktober
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.00.

Søndag 18. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 29. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 21. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 25. oktober; sommertid slutt, klokka stilles fra 03.00 til 02.00.
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza w języku polskim.

Onsdag 28. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer i begynnelsen av oktober

Den 22. oktober er det minnedagen for Den hellige pave Johannes Paul II. I år er det 100 år siden den helligkårede paven ble født i Wadowice utenfor Kraków og fikk navne Karol Wojtyła. I anledning 100-årsjubileet vil vi bringe ulike bilder av den hellige Johannes Paul II – ofte kalt JPII – her på disse hjemmesidene nå i oktober. Hans signatur ovenfor er fotografert fra en vegg i Det europeiske Solidaritetssenter i Gdańsk.

Måneden innledes med minnedagen for Den hellige Teresa av Jesusbarnet, St. Térèse av Licieux. Søndag 4. oktober er minnedagen for Den hellige Frans av Assisi, 5. oktober er minnedagen for Den hellige Faustyna Kowalska, og 7. oktober feires Vår Frue av rosenkransen. Derfor ber vi rosenkransen før messen på onsdager i vår menighet. I år legges denne andakten til halvtimen før onsdagsmessen i stedet for etter slik det har vært tidligere.

Her kommer kunngjøringene for de to første helgene i oktober. Flere kunngjøringer og påminnelser om helgendager kommer på disse hjemmesidene ca. 12. oktober. Trosopplæring for barn starter opp først 17. oktober.

Dette er hva som foregår i St. Maria kirke i Askim fram til 11. oktober:

Søndag 4. oktober
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 27. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 7. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning; oppstart for konfirmanter 2021.
Kl. 18.00 – MERK TIDEN!: Sakramentstilbedelse og rosenkransandakt.

Lørdag 10. oktober
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 11. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 28. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Bispevigsel i Trondheim direkte på nettet

Lørdag 3. oktober er det endelig klart for vigsel av ny biskop i Trondheim stift, Erik Varden. Vigselsmessen finner sted i Nidarosdomen kl. 11.00 lørdag. Begivenheten er historisk på mange måter. Dette er første gang siden lenge før reformasjonen at en katolsk biskop blir vigslet i Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom. Det er også en begivenhet at katedralen, som i våre dager er luthersk, benyttes til en så spesiell katolsk seremoni.

For oss i Østfold er det heller ikke lite spesielt at den nye biskopen er oppvokst i Degernes i Rakkestad kommune.

Det er begrenset hvor mange som får slippe inn i Nidarosdomen nå som smitteverntiltak må ivaretas, men hele Norge kan se vigselsmessen direkte på Den katolske kirkes norske YouTube-kanal. Klikk deg inn her og følg messen lørdag eller se den i ettertid.

Publisert i Fra Vatikanet, Informasjon

Siste uke i september

September avsluttes i år med kun grunnleggende hendelser: Messefeiring onsdag og søndag.

Mandag 21. september er festdagen for evangelisten Matteus.

I St. Maria menighet starter katekesen opp på vanlig måte 1. og 3. lørdag i måneden så snart høstferien er slutt. Dette forutsetter at det ikke kommer nye innstramminger i smittevernbestemmelsene.

I den siste uken i september feires messe til disse tidene i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 23. september
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 27. september
Kl. 12.30: Høymesse; 26. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 30. september
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Helg med stor aktivitet i kirken

Tredje helgen i september er preget av høyt aktivitetsnivå i St. Maria kirke. Konfirmasjon og første kommunion finner sted i to messer lørdag formiddag, og på ettermiddagen er det messe på engelsk.
Søndag er det høymesse som vanlig.

Kunngjøringer for resten av september kommer i nær framtid. Her er detaljene i arrangementene 19. og 20. september.

Lørdag 19. september
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Fermingens sakrament meddeles av pater Piotr S. Pisarek OMI.
Kl. 13.00: Første kommunion med liturgi på norsk.
Kl. 16.00: Messe på engelsk.

Søndag 20. september
Kl. 12.30: Høymesse; 25. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer første del av september

September 2020 vil i stor grad dreie seg om første kommunion og konfirmasjon. Begge deler finner sted lørdag 19. september, og de unge vil få flere muligheter til å forberede seg til de viktige sakramentene.

Samtidig finner ordinær messefeiring sted til vanlige tider, men fortsatt under de restriksjoner som smittevernet gjør nødvendig.

I den første delen av desember feirer Kirken Jomfru Marias fødsel den 8. september. Den 14. september er det festen for Korsets opphøyelse.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene fram til 16. september:

Lørdag 5. september:
Kl. 11.00: Undervisning for barn som feirer første kommunion 19. september.

Søndag 6. september
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 23. søndag i det alminnelige kirkeår.

Tirsdag 8. september
Kl. 11.00 i St. Birgitta kirke, Fredrikstad: Messe for Jomfru Marias fødsel.

Onsdag 9. september
Kl. 17.00: Gjennomgang med førstekommunionsbarna.
Kl. 18.30: Messe; konfirmantene deltar.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 12. september
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 13. september
Kl. 12.30: Høymesse; 24. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 16. september
Kl. 17.00: Gjennomgang med førstekommunionsbarna.
Kl. 18.30: Messe; konfirmantene deltar.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning. Anledning til skriftemål.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Detalj med glassmaleri i Eidsberg kirke, Indre Østfold.
Publisert i Kunngjøringer

Konfirmasjon og første kommunion på samme dag

Grunnet Korona-pandemien måtte konfirmasjon og første kommunion for en av gruppene utsettes i St. Maria menighet. Våren 2020 ble en periode uten aktiviteter i menigheten.

Nå er det imidlertid noe lettere å samles i kirken – når bare viktige smittevernregler ivaretas.

Derfor er det bestemt i møte mellom sognepresten og foreldregruppene at første kommunion for norsktalende og konfirmasjon for alle grupper finner sted lørdag 19. september. Det er praktiske grunner til at begge feiringer legges til samme dag: Enkelte familier har barn som skal delta i begge høytidelighetene.

Forberedelser og gjennomføring vil dermed bli slik:

Onsdag 2. september
Kl. 17.00: Undervisning for førstekommunionsbarna.
Kl. 18.30: Messe. Konfirmantene møter opp.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 5. september
Kl. 11.00: Undervisning for førstekommunionsbarn.

Onsdag 9. september
Kl. 18.30: Messe. Konfirmantene møter opp.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Onsdag 16. september
Kl. 18.30: Messe. Konfirmantene møter opp.
Kl. 19.00: Konfirmantundervisning.

Lørdag 19. september i St. Maria kirke:
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Fermingens sakrament meddeles av pater Piotr S. Pisarek OMI.
Kl. 13.00: Første kommunion med liturgi på norsk.

Velkommen til kirken, og gratulerer til de feirende familiene!

Innlegget ble oppdatert 29.08.20.
Publisert i Kunngjøringer

Siste uka i august

Bilde av en engelsk utgave av «Bekjennelsene». Foto fra Amazon.com.

Kirkelæreren og helgenen Augustin (354-430) feires med festdag den 28. august. Datoen skal ifølge historien være Augustins dødsdag for nesten 1600 år siden. Augustin er særlig kjent for de 13 bøkene som er samlet under tittelen «Bekjennelsene» – «Confessiones» (lat.).

Covid-19-pandemien legger fortsatt bånd på kirkens handlingsrom både lokalt og globalt. For tiden kan ikke noe arrangement samle flere enn 50 personer, og hver enkelt må overholde alle smitteverntiltak. Antall arrangement i kirken er stert redusert.

Det er også meget viktig at navnelisten som ligger bakerst i kirken, fylles ut av alle som møter opp. Listen er grunnlaget for kommunens smittesporing dersom det viser seg at en som er til stede, tester positivt for covid-19.

Det er fortsatt planer om å gjennomføre konfirmasjon i menigheten lørdag 19. september og første kommunion for norskspråklige barn søndag 20. september. Vær likevel forberedt på at endringer i Korona-situasjonen lokalt kan påvirke gjennomføringen av disse store sakramentsfeiringene.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i uke 35:

Onsdag 26. august
Kl. 16.00: Kontortid.
Kl. 17.00: Foreldremøte for førstekommunionsbarnas foreldre.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Foreldremøte for konfirmantenes foreldre.

Søndag 30. august
Kl. 12.30: Høymesse; 22. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer