Store helgendager i midten av oktober

I oktober begynner høsten å skyte fart. Så snart skolens høstferie er over, går aktiviteter og faste avtaler inn i en lengre periode som ikke avbrytes før julehøytiden trer inn med all sin ekstraordinære glans.

En rekke helgener og hendelser feires i de to midterste ukene av oktober. Den hellige pave Johannes XXIII har sin minnedag onsdag 11. oktober, mens hans store kollega, Den hellige Johannes Paul II, feires mandag 22. oktober.

Den hellige Teresa av Ávila har sin minnedag mandag 15. oktober, mens Den hellige evangelisten Lukas feires torsdag 18. oktober.

I mellomtiden skal barn og konfirmanter få sin opplæring i vår menighet, og det skal holdes messer på ulike språk. Også menighetsrådet samles mot slutten av måneden. Her er oversikt over arrangement i St. Maria kirke i Askim i uke 41, 42 og begynnelsen av uke 43:

Onsdag 10. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.

Lørdag 13. oktober
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 14. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 28. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.
Deretter: Konsert til støtte for familie som mistet alt i brann; se innlegg nedenfor.

Onsdag 17. oktober
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.

Lørdag 20. oktober
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 21. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 29. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 24. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.
Kl. 19.15: Menighetsrådsmøte. I forbindelse med dette møtet holdes en opplæring om brannsikkerhet i kirkebygningen for menighetsrådet, frivillig vaktmester, navngitte representanter for alle nasjonale grupper m.fl.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Statue av pave Johannes Paul II i Det hellige korsets kirke (kościół świętego Krzyża) i Warszawa.
Publisert i Kunngjøringer

Lokal solidaritetsaksjon

I september var det en boligbrann på Mysen. En polsk familie mistet det meste av sine eiendeler i brannen. Søndag 14. oktober arrangeres en konsert der inntektene skal være bistand til den ulykkelige familien. Konserten begynner like etter den polske messen, som starter kl. 14.00. Det blir også en auksjon i menighetssalen til inntekt for familien. Les mer på Facebook:

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar

Kunngjøringer for månedsskiftet september-oktober

Høstferien i norske skoler skaper gjerne et kortvarig brudd med faste arrangement i foreninger og menigheter. Slik også i vår menighet, der trosopplæringen for barn og konfirmantundervisningen får et ekstra opphold i rekken av undervisningstid.

Den nordiske bispekonferansen har fremmet en appell til katolikkene i Norden om å møtes til faste og bønn den 5. oktober: Appell til de troende i Norden: «Vi inviterer alle troende til å faste sammen med oss fredag den 5. oktober 2018, og til å vie rosenkransfesten søndag den 7. oktober til forbønn for Kirken og Den hellige far, og at vi sammen ber Guds mor om hennes spesielle hjelp og støtte». Les hele appellen på katolsk.no. I St. Maria kirke i Askim holdes en egen formiddagsmesse i denne anledning; se nedenfor.

Her er oversikten over messer og arrangement siste uka i september og den første uka i oktober:

Onsdag 26. september
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 29. september
Kl. 14.00: Dåp.

Søndag 30. september
Kl. 13.00 – MERK TIDEN!: Høymesse; 26. søndag i det alminnelige kirkeår. Caritas-søndag med kollekt til Caritas.

Onsdag 3. oktober
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransbønn.

Fredag 5. oktober
Kl. 11.00: Messe på appell fra Den nordiske bispekonferanse.

Søndag 7. oktober
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 27. søndag i det alminnelige kirkeår. Caritas-søndag.

Helgendager i perioden:
1. oktober: Den hellige Teresa av Jesusbarnet (Thérèse av Lisieux).
4. oktober: Den hellige Frans av Assisi.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Relikvier fra Lisieux

Kilde: youngcatholicmums.com

Relikviene av Den hellige Thérèse av Lisieux og begge hennes foreldre er ute på reise i år. I oktober besøker relikviene de nordiske landene. Det vil bli mulig å dra på valfart dit hvor relikviene vises frem.

Besøk nettstedet http://therese.katolsk.no/ og les komplett program og bakgrunn for den spesielle relikvieferden! Vi vil spesielt rette oppmerksomheten mot arrangementet på Jessheim 6.-7. oktober. Der er programmet tilrettelagt for ungdom, og det er NUK som står ansvarlig for det som skal skje.

God valfart til et relikviebesøk på et av de aktuelle stedene i Norge!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Høytiden for jomfru Marias hellige navn

September måned er i gang, og nå starter aktivitetene for barn og unge i vår menighet. Første konfirmantundervisning finner sted onsdag 19. september (utsatt fra 5. sept.). Lørdag 15. september er det oppstart for trosopplæringen for barn i 1.-8. klasse.

Legg merke til at alle arrangement utgår den 5. september.

Tidlig i måneden, onsdag den 5., er det festen for Den hellige Teresa av Calcutta, Moder Teresa, og onsdagen deretter feires høytiden for jomfru Marias hellige navn. Fredag 14. september er det festen for Korsets opphøyelse, og fredagen etter er det fest for evangelisten Matteus. Når slike fester faller på hverdager, er det ikke alltid mulig å holde messe i dagens anledning.

Søndagene i september inngår i rekken i det alminnelige kirkeår. I de neste ukene av september har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Lørdag 8. september
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 9. september
Kl. 12.30: Høymesse – 23. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 12. september
Ingen messe.

Lørdag 15. september
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. september
Kl. 12.30: Høymesse – 24. søndag i det alminnelige kirkeår.
Etter messen: Menighetsrådsmøte.

Onsdag 19. september
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe

Søndag 23. september
Kl. 12.30: Høymesse; 25. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

St. Carolus Borromeussøstrene i Moss takker farvel.

Lenke | Postet den by

Valfart til Mariaholm 25. august

Les mer i eget innlegg lenger ned på siden!

Publisert i Kunngjøringer