Gave til St. Maria kirke innviet

På høytiden for jomfru Marias opptakelse i himmelen 15. august 2018 ble denne Maria-statuen avduket og innviet. Denne datoen er også den 26. årsdagen for stiftelsen av menigheten.

Statuen står foran korset rett til venstre for kirkens inngangsparti og er synlig ikke bare for alle som kommer til kirken vår, men også for alle som kjører forbi på den trafikkerte fylkesvei 128 utenfor kirken.

Statuen er en gave fra en familie i menigheten, og den er laget i Vietnam. Menigheten takker varmt for den vakre gaven!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Store begivenheter i kirken i august (oppdatert 19. aug.)

August er måneden da Den katolske kirke feirer høytiden for jomfru Marias opptakelse i himmelen, Assumptio. For St. Maria menighet i Askim betyr det også at den årlige pilegrimsvandringen til Mariaholm arrangeres.

Faste arrangement knyttet til katekese startes opp først i september med konfirmantundervisning onsdag 5. september og trosopplæring for barn lørdag 15. september.

Torsdag 9. august er minnedagen for Den hellige Edith Stein, og mandag 20. august er det minnedagen for Den hellige Bernard av Clairvaux.

I de neste ukene av august har vi disse arrangementene i Mariakirken i Askim:

Onsdag 8. august
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 12. august
Kl. 12.30: Høymesse; 19. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 15. august
Kl. 18.30: Messe for jomfru Marias opptakelse i himmelen.

Lørdag 18. august
Kl. 12.00: Dåpsmesse på litauisk.
KL. 13.30: Dåpsmesse på norsk.

Søndag 19. august
Kl. 13.00 – MERK TIDEN!: Høymesse; jomfru Marias opptakelse i himmelen. Deretter: Velsignelse av den nye Maria-statuen utenfor kirken. Kirkekaffe.

Onsdag 22. august
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Fredag 24. august 
Kl. 17.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English. OBS: Deviant point of time!

Lørdag 25. august
Kl. 10.00: Pilegrimsmesse. Deretter valfart til Mariaholm; se nedenfor.
Kl. 13.00: Messe med dåp.
Kl. 19.30: Messe på Mariaholm ved avslutning av valfarten.


Velkommen til den 34. valfart til Mariaholm – 25.08.2018

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til vår kristne og katolske arv sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm – samt erfare hennes beskyttelse.

Valfarten går fra OSLO til ASKIM og MARIAHOLM.

Lørdag 25. august 2018 begynner valfarten med messe kl. 10.00 i Askim. Hjertelig velkommen.

Les også invitasjon og program på norsk og polsk på katolsk.no.


Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for august

August måned startet med aftenmesse kl. 18.30 onsdag 1. august. På månedenes første søndag, 5. august, er det messe på vietnamesisk kl. 10.00 og høymesse på norsk kl. 12.30.

Grundigere omtale av månedens arrangementer vil komme noe senere i måneden.

Katekesen – trosopplæring for barn og konfirmantundervisning – starter ikke før i september.

Les fullstendige kunngjøringer på disse nettsidene; klikk her.


Velkommen til den 34. valfart til Mariaholm – 25.08.2018

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å finne tilbake til vår kristne og katolske arv sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm – samt erfare hennes beskyttelse.

Valfarten går fra OSLO til ASKIM og MARIAHOLM.

Lørdag 25. august 2018 begynner valfarten med messe kl. 10.00 i Askim. Hjertelig velkommen.

Publisert i Kunngjøringer

Juli måned med olsok

Øverst på dette bildet fra St. Olav domkirke i Trondheim troner St. Olav selv, Olav Haraldsson Den hellige, Norges evige konge. Hvert år feires han den 29. juli, på årsdagen for hans martyrium på Stiklestad i Nord-Trøndelag i 1030. Det norrøne ordet olsok brukes fremdeles som betegnelse på høytiden. I år faller olsok på en søndag, og høytiden feires i søndagsmessen.

Det er ellers få arrangement i kirken i denne måneden, og heller ikke så mange andre helgendager å omtale. Se ellers innlegget fra første del av juli måned nedenfor.

En av apostlene feires i siste del av måneden: Onsdag 25. juli er festdagen for apostelen Jakob.

Første del av måneden er beskrevet i innlegget nedenfor; for ukene etter dette gjelder følgende kunngjøringer:

Onsdag 11. juli
Ingen messe.

Lørdag 14. juli
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 15. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 15. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 18. juli
Ingen messe.

Søndag 22. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 16. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 25. juli
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 29. juli
Kl. 12.30: Høymesse med dåp; Olsok.


Velkommen til den 34. valfart til Mariaholm 25.08.18!

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til å finne tilbake til vår kristne og katolske arv, sammen med Maria av Enebakk, som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm, samt til å erfare hennes beskyttelse.

Valfarten går fra Askim til Mariaholm lørdag 25. august 2018. Messe i Askim kl. 10.00.


Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messetider i første del av juli

Det er ferietid, og antall arrangement i kirken er redusert til messe til faste tider, i det minste på søndager. Nedenfor følger en kort oversikt over de første to helgene i juli. Mer informasjon om resten av måneden kommer litt senere.

Vi merker oss disse minnedagene den nærmeste tiden:
3. juli: Festen for Den hellige apostelen Thomas.
11. juli: Festen for Den hellige Benedikt av Nursia.
16. juli: Høytiden for Den hellige Maria av Karmelberget.

I slutten av måneden, 29. juli, er det olsok med feiring av Norges evige konge, Olav Haraldsson Den hellige.

Søndag 1. juli
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 13. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 4. juli
Ingen messe.

Lørdag 7. juli
Kl. 15.00: Dåpsmesse på polsk. – Msza po polsku z chrztem.

Søndag 8. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 14. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 11. juli
Ingen messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | 1 kommentar

Johannes Døperens fødsel

Johannes Døperen er en av de mest særpregede personene i Den nye testamentet. Ifølge evangeliene levde han alene i ørkenen mens han forkynte til omvendelse og bot. I elven Jordan døpte han mennesker som lyttet til budskapet hans. Dit kom også Jesus for å la seg døpe ved begynnelsen av sitt oppdrag.

Bildet ovenfor er en pedagogisk plansje fra 1907 som viser Jesu dåp med Jesus og Johannes Døperen i forgrunnen og Den hellige Ånd i form av en due på himmelen. Slike konkretiserende billedplansjer ble tidligere brukt i kristendomsundervisningen i norske skoler, og hele samlinger av slike finnes ved  noen av skolene i Askim samt på Askim museum.

Ifølge evangeliene ble Johannes født et halvt år før Jesus, og hans mor Elisabeth var kusine av jomfru Maria. Feiringen av Johannes Døperens fødsel er derfor lagt 6 måneder før jul, nemlig den 24. juni. I Norge kalles dagen fremdeles St. Hans eller også Jonsok, begge deler avledet av navnet Johannes. I Norge forbindes den to dager lange feiringen også med sommersolverv, som inntreffer den første av de to dagene, altså 23. juni.

Dette markerer også avslutningen på skoleåret og begynnelsen på skoleelevenes sommerferie. Av den grunn går vi nå inn i en periode der de fleste aktiviteter for barn, ungdom og familier tar en pause på over 2 måneder.

Kirken har likevel sin faste messefeiring sommeren igjennom. I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i siste del av juni:

Onsdag 20. juni
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av andakt til Jesu hellige hjerte.

Søndag 24. juni
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Johannes Døperens fødsel.
Kl. 14.00: Messe på polsk med dåp – msza po polsku z chrzsztem.

Mandag 25. juni
Kl. 17.00: Dåp.

Onsdag 27. juni
Kl. 18.30: Messe; deretter andakt til Jesu hellige hjerte.

Søndag 1. juli
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 13. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Les omtale av den 34. valfart til Mariaholm 25. august på katolsk.no.

Lenke | Postet den by