Påsketiden fortsetter

Selv om de ulike arrangementene i kirken har en høy grad av regelmessighet, skjer unntak og endringer nesten hver måned. Derfor er det nødvendig å følge nøye med på de ulike kanalene for kunngjøringer.

Det bør legges vekt på at konfirmasjon – formingens sakrament – forkynnes til 20 ungdommer lørdag 28. april. Biskop em. Gerhard Schwenzer kommer til Askim og foretar formingen.

Av helgendager i perioden merker vi oss spesielt onsdag 25. april, som er minnedagen for evangelisten Markus. Det må også nevnes at 4. søndag i påsketiden – i år faller den på 22. april – feires som kallssøndagen i Kirken.

Her følger oversikt over arrangementene i de to siste ukene av april måned i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 18. april
Kl. 18.30: Ingen messe.

Lørdag 21. april
Kl. 10.00 MERK TIDEN!: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.00

Søndag 22. april
Kl. 12.30: Høymesse; kallssøndag, 4. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 25. april
Kl. 17.00: Forberedelse til konfirmasjon.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 28. april
Kl. 11.00: Konfirmasjon (fermingsmesse) ved biskop Schwenzer.

Søndag 29. april
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i påsketiden.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Katolsk bibelskole under etablering

St. Johannes katolske bibelskole er den nyeste etableringen blant katolske skoler i Norge. Det er planlagt at bibelskolen skal åpne i august i år. Skolen ligger ved Bergen og henvender seg til skoleelever som har fullført videregående skole.

Skolen er godkjent av Lånekassen, som ved søknad yter lån og stipend til studiet. Det er planlagt 2 studieretninger, og skolen tilbyr studiereiser og flere andre tiltak som skal kvalifisere katolsk ungdom til kirkelige oppgaver.

Klikk på bildet til venstre for å lese en klar og enkel informasjonsbrosjyre om skoletilbudet, eller besøk nettstedet bibelskole.katolsk.no.

St. Johannes katolske bibelskole er den første i sitt slag i Norden. Her er det mulig å være med i pilotkullet som studerer ved skolen i dens aller første studieår!

Publisert i Nyheter

Arrangement i tiden etter påske

Den første uken etter påske kalles påskeoktaven i Den katolske kirke. De neste ukene fram til pinse kalles påsketiden. Når dette innlegget publiseres, er det mandag i påskeoktaven – etter norsk kalender omtalt som 2. påskedag.

Hverdagen innhenter oss raskt etter påskehøytiden, og de faste arrangementene gjenopptas så snart det er mulig. Det er dessverre uklart om det blir messe på engelsk onsdag 4. april eller ikke.

Mandag 9. april feires høytiden for Herrens bebudelse. Denne er i år utsatt fordi datoen falt på palmesøndag.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i de neste to ukene:

Onsdag 4. april
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 7. april (OBS! Messen kommer denne gang etter trosopplæringen.)
Kl. 11.00: Trosopplæring for barn.
Kl. 13.00: Familiemesse.

Søndag 8. april, Barmhjertighetssøndag
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 11. april
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 14. april
Kl. 17.00: Messe på kroatisk.

Søndag 15. april
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i påsketiden.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Les menighetsbladet på nett

Menighetsbladet for påsken 2018 er klart. Mange har kanskje allerede mottatt det i postkassen, men det kan også leses på nettet her på menighetens hjemmesider.

Klikk <her> eller på bildet ved siden av for å lese bladet på skjerm!

God påske!

Publisert i Kunngjøringer

Påskens messer 2018

Med dette bildet av hovedkrusifikset i domkirken i Kraków ønsker vi alle i vår menighet god påske!

Fra katolsk.no sakser vi ganske enkelt hele oversikten over messetidene i St. Maria kirke i Askim gjeldende fra skjærtorsdag 29. mars og fram til Barmhjertighetssøndag 8. april:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til kirken! God påske!

Publisert i Kunngjøringer

Film om pave Frans lanseres 18. mai

Den kjente, tyske regissøren Wim Wenders har laget film om pave Frans. Ifølge filmdatabasen Imdb.com blir filmen lansert i USA fredag 18. mai i år.

Les mer om filmnyheten på katolsk.no!

Publisert i Nyheter

Kunngjøringer fram til påske

Søndag 25. mars er palmesøndag. I katolske kirker markeres dagen bokstavelig ved at kirkegjengere har med seg kvister av grønne trær som de får velsignet med vievann i kirken. Her i landet er det vanlig å ha med kvist fra tuja eller einer; i Italia benyttes gjerne olivenkvister, slik som på bildet ovenfor, fra kirken St. Maria in Trastevere.

Palmesøndag markerer også innledningen til påsken. Eget program for påskens messer kommer senere. Her følger programmet for tiden fram til onsdag i påskeuken i St. Maria kirke i Askim, sist redigert den 18. mars:

Onsdag 14. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 17. mars
Kl. 11.00: Familiemesse; deretter trosopplæring for barn. Anledning til skriftemål.
Kl. 13.00: Korsveiandakt.

Søndag 18. mars
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 5. søndag i fasten.

Mandag 19. mars
Kl. 1800: Høymesse; Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom.

Onsdag 21. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning og retrett.
Kl. 18.00: Tilbedelse av Det helligste Sakrament.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 25. mars
Kl. 12.30: Høymesse palmesøndag med velsignelse av palmegreiner og prosesjon inn i kirken.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Tirsdag 27. mars
Kl. 18.00: Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo.

Onsdag 28. mars
Kl. 11.00: Messe på norsk.
Kl. 16.00: Retrett på vietnamesisk.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer