Informasjon om rehabilitering av kirken

Det foregår utbedringsarbeider på St. Maria kirke høsten og vinteren 2019-2020. Følg med på oppdaterte nyheter på vår informasjonsside om de tekniske arbeidene som pågår i denne sesongen.

Notis | Postet den by

Polske minnedager i oktober

Oktober er måneden da flere polske personer fra 1900-tallet har fått sine minnedager takket være deres hellige livsførsel. Vi merker oss Den hellige Faustyna (1905-38) som hadde minnedag 5. oktober, Den salige pater Jerzy Popiełuszko (1947-84) med minnedag 19. oktober og Den hellige pave Johannes Paul II (1920 – 2005) med minnedag 22. oktober. De fleste kirker i Polen har bilder eller andre minnesmerker om disse kirkelige størrelsene, og de har alle tre, på hver sin måte, blitt en del av nordeuropeisk katolisisme.

I denne måneden minnes også tre nytestamentlige personligheter: Evangelisten Lukas 18. oktober og De hellige apostler Simon og Judas 28. oktober.

De faste arrangementene fortsetter på vanlig måte i St. Maria kirke i Askim. Her er kunngjøringene for siste halvdel av oktober:

Onsdag 16. oktober: Ingen messe.

Lørdag 19. oktober
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 20. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 29. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 23. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.
Kl. 19.15: Menighetsrådsmøte.

Søndag 27. oktober – sommertiden er slutt, klokka stilles fra 03.00 til 02.00.
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 30. oktober
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer i første del av oktober – rosenkransmåneden

Oktober måned innledes med minnedagen for Den hellige Teresa av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. Like etter følger høytiden for Den hellige Frans av Assisi, 4. oktober. Den 7. oktober er det minnedagen for Vår Frue av rosenkransen. Den 11. oktober er det minnedagen for Den hellige pave Johannes XXIII, som ble helligkåret i 2014. Helgendagene kommer tett i denne måneden.

I St. Maria kirke i Askim vender aktivitetene tilbake til det normale så snart skolens høstferie er over. Her er arrangementene i første del av oktober:

Onsdag 2. oktober
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.

Søndag 6. oktober
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 27. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 9. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av rosenkransandakt.

Lørdag 12. oktober
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 13. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 28. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Kunngjøringer for resten av måneden blir lagt ut her i uke 41.
Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Katolsk biskop fra Rakkestad

Biskop Erik Varden OCSO (foto: katolsk.no)

I dag, 1. oktober, fikk Trondheim stift igjen en egen biskop. Den utvalgte er pater Erik Varden OCSO, født 1974 i Sarpsborg og oppvokst i Degernes i Rakkestad. Den nye biskopen er dermed hjemmehørende i vår egen menighets distrikt.

Biskopen er utnevnt av Paven, og nyheten om hvem som skulle bli Trondheim stifts nye biskop ble kunngjort av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Trondheim kl. 12.15 i dag.

Vi gratulerer p. Erik med den viktige utnevnelsen, og vi gratulerer trønderne med den nye biskop med røtter i Østfold!

Les ellers om utnevnelsen og biskopen på katolsk.no!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for siste del av september

Det nærmer seg høstferie i skolene. Men først kommer enda en ordinær uke i skole, jobb, fritid og kirke. I den siste uka i september merker vi oss minnedagen for Den hellige padre Pio av Pietrelcina (1887 – 1968) mandag 23. september. Søndag 29. september er det festen for De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i siste del av september måned:

Onsdag 25. september
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 29. september
Kl. 12.30: Høymesse; 26. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Trosopplæringen i menigheten

I begynnelsen av september startet trosopplæringen for barn i menigheten, den såkalte katekesen. Trosopplæringen er først og fremst familienes ansvar, men menigheten har tilbud om familiemesse, opplæring og aktiviteter 1. og 3. lørdag i måneden.

Komplett oversikt over alle opplæringslørdagene finnes <her>.

I katekesen deles barna i tre grupper: 1.-3. klasse med polsk som undervisningsspråk, 1.-3. klasse med norsk som undervisningsspråk og 4.-8. klasse med norsk som undervisningsspråk.

For de yngste barna er katekesen en forberedelse til første kommunion i det året de fyller 9 år. For de eldste er katekesen en forberedelse til konfirmasjonen (fermingens sakrament) i deres 15. år.

Konfirmasjon vil finne sted søndag 26. april 2020. Se plan for konfirmantopplæringen <her>.

St. Maria menighet vil benytte anledningen til å berømme og takke sine frivillige kateketer for innsats og medvirkning gjennom de mange lørdagene med trosopplæring!

Velkommen til familiemesse og katekese i St. Maria kirke i Askim!

Publisert i Informasjon

Nordiske familiedager

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme arrangerer nordiske familiedager 21.-24. mai 2020. Målgruppen for arrangementet er katolske familier fra alle de nordiske landene. Pastoralavdelingens hjemmesider inneholder en hjertelig invitasjon fra de nordiske biskopene, representert ved kardinal Anders Arborelius.

Nordiske familiedager arrangeres på Haugetun folkehøyskole på Rolvsøy utenfor Fredrikstad. Familier i Indre Østfold har med andre ord bare 45-60 kilometers reisevei. St. Maria menighetsråd anbefaler arrangementet! Påmelding: Klikk <her>!

Publisert i Informasjon, Nyheter