Patronatfest 2022

Invitasjon til Imaculata fest i Fedrikstad

8. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. Oblatfedrenes Fredrikstadkommunitet feirer denne høytid på torsdag 8. desember, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Hjertelig velkommen til messen og deretter lunsj. Mvh Oblatfedrene.

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for desember 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim
Tlf. 90129621(presten);
95366626 (vaktmester)
———————————————————————————————————-

Lørdag, 3. desember 2022       kl. 11.00 – familiemesse,
religionsundervisning

Søndag, 4. desember 2022  kl. 10.00 – messe på vietnamesisk. 
                                                          søndag i advent – A 12.30 – høymesse

Onsdag, 7. desember 2022        kl. 17.00 – konfirmantundervisning.
                                                        Anledning til skriftemål
                                                        18.00 – tilbedelse
                                                        18.30 – aftenmesse:
                                                        Vigilie messe for Immaculata

Søndag, 11. desember 2022  kl. 12.30 – høymesse med dåp. Gratulerer      3.søndag i advent – A                   kl. 14.00 – messe på polsk

Onsdag, 14. desember 2022    kl. 17.00 – kontortid
                                                      18.00 – tilbedelse

                                                      18.30 – messe

Lørdag, 17. desember 2022    kl. 11.00 – familiemesse,
– religionsundervisning, anledning til skriftemål

Søndag, 18. desember 2022    kl. 12.30 – høymesse:
                                                           4. søndag i advent – A
                                                          14.00 – messe på polsk,
  begynner retrett på polsk
 4 Niedziela Adwentu, 18 grudnia
 13.30 adoracja, okazja do spowiedzi,
 14.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną, okazja do spowiedzi?
 Poniedziałek, 19 grudnia 2022 – godz. 18.00 Msza święta z nauką       rekolekcyjną
 Wtorek, 20 grudnia 2022 – godz. 18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną.   Spotkanie Okazja do spowiedzi świętej codziennie godzinę przed Mszą świętą, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Onsdag, 21. desember 2022    kl. 18.00 – tilbedelse
                                                       kl.18.30 – aftenmesse

 Julaften 24.12.2022 kl. 20.00 – julegudstjeneste

St. Maria menighet: 108490

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Referat fra menighetsrådsmøte i St. Maria menighet, Askim 23. november 2022

Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Anna Eidsaa, Roy Hagen, Joanna Gac

Meldt forfall: Anne Ma Riiser, Nhi Nguyen,

Forfall:  Quan Minh Nguyen, Wendy Tan, Thi Thanh Ha Nguyen

Saker, drøftelser og vedtak:

1. Godkjenning av dagsorden.

Enstemmig godkjent.

2. Meldinger og informasjon 

a) Pastoralrådsmøte

Anna representerte menigheten på Mariaholm den 21.-23. oktober 2022. Hun refererte saker som ble diskutert under samlingen.

Hovedtemaet var Den synodale prosessen i menighetene og organisasjonene. Denne gangen hadde tema Fellesskap et spesielt fokus. Gruppearbeidene tok utgangspunkt i, blant annet, de følgende spørsmålene:

1. Hva er det i menigheten som styrker eller svekker fellesskapet?

2. Hva kan vi gjøre for å inkludere mennesker som føler seg utenfor?

3. Hvordan kan vi styrke fellesskapet i menigheten på tvers av nasjonaliteter?

4. Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom menigheten og presten(e)?

5. Hva kan bispedømmet gjøre for å bidra til økt fellesskap i Kirken?

6. Hvordan bidrar vi som katolikker og vi som menighet,til felleskapet i lokalsamfunnet?

Det ble en ivrig diskusjon i grupper rundt disse spørsmålene, og på slutten kom en oppsummering av svar. Hele referatet fra pastoralrådsmøtet blir publisert på vår webside i desember. Der kan man lese tilbakemeldinger fra forskjellige menighetene. 

    b) Synodal prosess om tema «Felleskap»- innspill fra St. Maria menighet

Medlemmene av menighetsrådet som var til stede var enige om at vår menighet prøver å bygge en god kultur og styrke felleskapet til tråd med den synodale vei:

¤ menigheten viser til ganske godt samarbeid mellom forskjellige nasjonale grupper i forbindelse med ulike arrangementer, for eksempel når det gjelder forberedelser til pilgrimsvandring til Mariaholm på slutten av august hvert år. 

¤ vårt bidrag til å styrke fellesskapet i lokalsamfunnet er deltakelse i vandreteateret. Første søndag  i advent, 27. november 2022, settes «Julespillet i Askim», i regi av Askim Kulturforum. Det begynner klokka 17:00 med åpningsscener foran kapellet, og avsluttes på scenen i Askim Folkepark. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Fire medlemmer av menigheten vår deltar i Julespillet med å lese juleevangeliet på fire språk.  

¤ det kom også andre innspill:  felles samling  av ungdommer fra fire menigheter i Indre Østfold for å markere avslutning av religionsundervisning; felles messer på norsk hvor alle grupper deltar med lesninger eller sang på forskjellige språk; menighetsrådet har representanter fra ulike grupper.

3.  Økonomi

I oktober ble det montert to TV-skjermer for å vise tekster av sangene sunget under messer. Utstyret hjelper alle til å bidra mer aktivt i gudstjenester. Det kan også brukes på store arrangementer i menigheten, slik at alle deltakere kunne se hva som skjer inne i kirken. Utstyret og installasjonen kostet litt over 100 000 kroner. En del av kostnadene ble dekket av ungdomsgruppa, og andre velgjørere.

Neste møte: søndag, 15.01.2023, kl.14. 

Denne gangen blir det et sosialt samvær på nyåret. Pater Piotr inviterer oss til middag rett etter norsk messe. Sted: Askim Kro. 

Invitasjon kommer senere.

Askim, 23.11.2022

Referent
Joanna Gac

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden 2022 – 2023

1– 8. klasse

Lørdag: Liturgi:
03.09.2022    kl. 11.00  
17.09.2022    kl. 11.00  
01.10.2022   bortfaller høstferien
15.10.2022    kl. 11.00 rosenkransbønn  
05.11.2022   kl. 11.00 Bønn for avdøde Allesjelersdag
19.11.2022    kl. 11.00  
03.12.2022    kl. 11.00 ADVENT  
17.12.2022    kl. 11.00 skriftemål; Adventshelg?  
07.01.2023    kl. 11.00  
21.01.2023    kl. 11.00  
04.02.2023    kl. 11.00  
18.02.2023    kl. 11.00 vinterferien
04.03.2023   kl. 11.00  
18.03.2023   kl. 11.00  
01.04.2023   kl. 11.00 skriftemål  
15.04.2023    kl. 11.00  
06.05.2023    kl. 11.00  
13.05.2023   kl. 11.00  
 •  
 • Konfirmasjon: søndag 16. april 2023 kl. 10.00, meddeles av
  Bp. Bernt Eidsvig
 • (konfirmantene har sitt eget opplegg på onsdager kl. 17.00)
 • 1. Hellige Kommunion:
  på polsk: lørdag 20. mai kl. 10.00 og 13.00

(undervisning på polsk har sin egen plan, ta kontakt med kateketen Anita)

 • på norsk: søndag 21. mai kl. 10.00
  (Sr. Augustine har katekese på norsk, plan ovenfor)

  Utskrift vennlig finner dere her:
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Konfirmantundervisning

 

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim, mobil 90129621

                                                                                                                         Askim, 29. august 2022

Kjære foreldre og ungdom

 Vi skal begynne et nytt og givende år med konfirmantundervisning i den katolske tro.
Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. Vi møtes til undervisning på onsdager. Vi starter kl. 17.00 og avslutter med den Hellige Messe kl. 18.30.

 Konfirmantene/ 9. klasse – Sognepresten
* onsdager     kl. 17.00 – 18.00

            31.08.2022
            14.09.2022
            28.09.2022
            12.10.2022

            26.10.2022
            09.11.2022 – foreldremøte kl. 18.00
            23.11.2022
            07.12.2022
            21.12.2022anledning til skriftemål

Søndag, 16. april 2023 FERMINGS SAKRAMENT/ KONFIRMASJON – kl.10.00 meddeles av bp. Bernt Eidsvig

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i,
med overstrømmende takk til Gud!” (Kol 2,7)

Undervisningen avsluttes med den Hellige Messe kl. 18.30. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige Katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg.

Vi stiller undervisningen under Marias vern, hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjertelig velkommen.

Vi vil be deg om tillatelse til å kunne ta bilder og/eller video av deg når du er med på arrangement/leir. Hvis du samtykker til å bruke bilder av deg så kan menigheten bruke disse bildene på menighetshjemmeside (Ja …./ Nei ….)

 Med vennlig hilsen
 pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI
 Sognepresten

Utskrift vennlig finner dere her:

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for september 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim
Tlf. 90129621

 

Lørdag, 3. september 2022    kl. 11.00  – familiemesse deretter katekese                                                                              avsluttes 13.30:
                                                           kl. 12.00 –  dåp. Gratulere

Søndag, 4. september 2022    kl. 14.00 –  messe på vietnamesisk
                                                           kl. 12.30 høymesse

Tirsdag, 6. september 2022     kl. 18.00 – menighetsrådsmøte

Onsdag, 7. september 2022            kl. 18.30 –  ingen messe

Lørdag, 10. september 2022   kl. 17.00 – messe på kroatisk

Søndag, 11. september 2022   kl. 12.30  – høymesse med dåp. Gratulerer.
                                                              kl. 14.00   – messe på polsk (msza po polsku)

Onsdag, 14. september 2022          kl. 17.00   –   konfirmantundervisning
                                                               kl. 18.30   – ingen messe

Lørdag, 17. september 2022   kl. 11.00 – 13.30-  religionsundervisning.
                                                           kl. 15.00 –  messe på engelsk/ tagalog?

Søndag, 18. september 2022   kl. 12.30  –  høymesse

Onsdag, 21. september 2022           kl. 18.30  –  ingen messe   

Søndag, 25. september 2022  kl. 12.30 –  høymesse: Caritas
                                                               kl. 14.00 –  messe på polsk (msza po polsku)

Onsdag, 28. september 2022          kl. 16.00  –  kontortid
                                                              kl. 17.00  –  konfirmantundervisning
                                                              kl. 18.00 – tilbedelse
                                                              kl. 18.30 –   messe

 Msze Święte w języku polskim sa odprawiane w 2. i 4. niedziele miesiaca o godznie 14.00.

W każdą niedziele odprawia się Msze świętą o godzinie 12.30 w języku norweskim.

 • Religia dla dzieci szkolnych od 1. do 8. klasy odbywa sie w 1. i  3. sobote miesiaca od godziny 11.00 – 13.30 i rozpoczynamy 3 września. Serdecznie zapraszamy
 • Katecheza dla przygotowujacych sie do bierzmowania rozpoczynamy w srode, 31.08 od godziny 17.00 – 18.00 z Msza swieta.

Med vennlig hilsen
Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for august 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim
Tel + 47 90129621
vaktmester: 95366626

Onsdag, 3. august 2022              kl. 18.30 ingen messe

Søndag, 7. august 2022         kl. 10.00 – messe på vietnamesisk. 
                                                       kl. 12.30 – høymesse med dåp.
                                                           Gratulerer

Onsdag, 10. august 2022           kl. 18.30  – ingen messe

Søndag, 14. august 2022     kl. 12.30 – høymesse
                                                         kl.  14.00 – messe på polsk

Onsdag, 17. august 2022           kl. 18.30 – ingen messe

Lørdag, 20. august 2022     kl. 10.00 – pilegrimsmesse:
Valfart til Mariaholm
                                                      kl. 15.00 – dåp på engelsk.
                                                        Gratulerer
                                                      kl. 16.00 – messe på filippinsk

Søndag, 21. august 2022     kl. 12.30 – høymesse

Onsdag, 24. august 2022           kl. 18.30  – ingen messe
                                                         kl.  19.00 – menighetsrådsmøte?

Søndag, 28. august 2022      kl. 12.30 – høymesse
                                                        kl. 14.00 – messe på polsk
                                                        (msza po polsku)

Onsdag, 31. august 2022             kl. 16.00 – kontortid
                                                          kl. 17.00 – konfirmantundervisning
                                                          kl. 18.30 – messe

                                                                                                                   RELIGIONSUNDERVISNINGEN
for alle barn fra 1. – 8. klasse begynner 3. september fra kl. 11.00 – 13.30.
Konfirmantundervisningen starter 31. august kl. 17.00.
Alle barn og ungdommer er hjertelig velkommen.

Msze Święte w języku polskim sa odprawiane w 2. i 4. niedziele miesiaca o godznie 14.00.W każdą niedziele odprawia się Msze świętą o godzinie 12.30 w języku norweskim.

 • Religia dla dzieci szkolnych od 1. do 8. klasy odbywa sie w 1. i  3. sobote miesiaca od godziny 11.00 – 13.30 i rozpoczynamy 3 września. Serdecznie zapraszamy
 • Katecheza dla przygotowujacych sie do bierzmowania rozpoczynamy w środę, 31.08 o godzinie 17.00.
 • Wszystkie dzieci na pierwszej religii dostaja liste do zameldowania sie i rachunek na 200 koron, z tego część jest wysyłana do Oslo, a to pozostale pokrywa wydatki za zakup ksiazek. Serdecznie zapraszam i zachecamy rodzicow do uczestnictwa we Mszy sw.

Velkommen til den XXXVIII valfart til Mariaholm – 20.08.2022

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm – finne tilbake til vår kristne og katolske arv, samt erfare hennes beskyttelse.

Valfarten går fra OSLO til ASKIM og MARIAHOLM,

Lørdag 20. august 2022 begynner valfarten med messe kl. 10.00 i Askim. Hjertelig velkommen.

Mvh Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for juli 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furuseth vn. 2, 1811 Askim
Tel. 90129621, vaktmester: 95366626

Lørdag, 2. juli 2022      kl. 11.00 – messe med voksendåp.

Søndag, 3. juli 2022      kl. 10.00 –   messe på vietnamesisk
                                              kl. 12.30 – høymesse

Onsdag, 6. juli 2022           kl. 17.00 – kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl.18.30 – messe

Lørdag, 9. juli 2022     kl. 11.00 – dåp. Gratulerer
                                             kl. 17.00 – messe på kroatisk

Søndag, 10. juli 2022   kl. 12.30 – høymesse
                                                kl. 14.00 – messe på polsk (msza po polsku)
 

Onsdag, 13. juli 2022         kl. 17.00 – kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl. 18.30 – messe

Lørdag, 16. juli 2022    kl. 11.00 – dåp. Gratulerer
                                              kl. 16.00 – messe på filippinsk

Søndag, 17. juli 2022    kl. 12.30 – høymesse

Onsdag, 20. juli 2022        kl. 17.00 –  kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl.  18.30 – messe

Søndag, 24. juli 2022   kl. 12.30 – høymesse
                                              kl. 14.00 – messe på polsk

Onsdag, 27. juli 2022         kl. 17.00 – kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl. 18.30 – messe

Lørdag, 30. juli 2022   kl. 11.00 – Bryllup. Gratulerer

Søndag, 31. juli 2022    kl. 12.30 – høymesse

 RIKTIG GOD SOMMER!!!
 Med vennlig hilsen
 Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Mariaholm

Velkommen til den XXXVIII valfart til Mariaholm – 20.08.2022
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm – finne tilbake til vår kristne og katolske arv, samt erfare hennes beskyttelse.
Valfarten går fra ASKIM til MARIAHOLM, Lørdag 20. august 2022. Messe i Askim kl. 10.00

OLSOK 2022
Kjære trosfeller!
Med dette vil jeg gjerne invitere alle katolikker i Norge til å delta i valfart til Trondheim og Stiklestad i forbindelse med Olsok.
Å dra på pilegrimsferd er ikke bare en opplevelsesrik tur til Trøndelag, det er også en åndelig reise med Gud som mål. Vi reiser til det sted hvor hellig Olav gav sitt liv for Kristus, og samtidig for kirke og folk i Norge. Vi ærer hellig Olavs minne og takker for det han har gjort og betydd for kirken. Og vi oppmuntres til å følge hans eksempel.
Den katolske kirke i Midt-Norge ønsker alle velkommen til Olsokfeiring 2022!

RIKTIG GOD SOMMER!!!

 Med vennlig hilsen
Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

1. Kommunion 22.05.2022

  

 

            

Bilder er publisert med tillatelse av familiene.

 

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar