Pinse og første kommunion

Bilder av førstekommunikanter blir fort gamle. De som kjenner barna, ser hvor mye de har vokst siden bildet ble tatt. Slike fotos er likevel minner fra en høytidsdag i barnas liv, en dokumentasjon på at de har startet sin vandring mellom Den katolske kirkes sju sakramenter.

Bildet ovenfor ble tatt ved første kommunion i fjor, 2017. På pinsedag 2018 er det klart for en ny flokk 9-åringer som skal motta sin første kommunion.

17. mai feires allerede før pinsen i år, men siden dette ikke er en kirkefest i global forstand, markeres ikke dagen i vår lokale katolske kirke. Av minnedager i siste del av mai måned merker vi oss festen for Den hellige apostel Mattias 14. mai og Den hellige Hallvard (1020-43), Oslos skytshelgen, 15. mai.

2. pinsedag, 21. mai, feires festen for Den hellige Eugène de Mazenod, stifteren av OMI-ordenen, se bildet til venstre. På månedens siste dag markeres Jomfru Marias besøk hos Elisabeth.

Den må nevnes at vår kjære, vakre kirkebygning på Høyendal i Askim feirer 15-årsjubileum denne måneden. Onsdag 30. mai markeres dette i kveldsmessen kl. 18.30.

I siste del av mai har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 16. mai
Kl. 18.30: Messe, deretter maiandakt.

Lørdag 19. mai
Kl. 11.00: Familiemesse, deretter forberedelse til første kommunion.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 20. mai, pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; pinsedag. Feiring av første kommunion for 9-åringer.

Mandag 21. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse. Liturgi til Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.

Onsdag 23. mai
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av maiandakt.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Søndag 27. mai
Kl. 12.30: Høymesse; høytiden for Den hellige Treenighet.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 30. mai
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av maiandakt. Markering av 15-årsjubileet for innvielse av St. Maria kirke.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for mai

Kunngjøringer for hele mai måned er tilgjengelig <her> fra og med 3. mai.

Notis | Postet den by

Messer og arrangement i første del av mai

Mai måned er i år særdeles innholdsrik. Vi har både Kristi Himmelfartsdag, 17. mai og pinse å se fram til. Første pinsedag feires også første kommunion for barn i 9-årsalderen. Polakkene feirer dessuten sin nasjonaldag 3. mai.

Den engelskspråklige messen flyttes fra nå av til lørdag før tredje søndag i måneden. Dette betyr denne gangen pinseaften, 19. mai, klokka 16.00.

Fullstendig oversikt over mai måned foreligger ikke ved begynnelsen av måneden, men vil bli presentert på disse hjemmesidene så snart alt er klart.

Torsdag 3. mai er festen for De hellige apostler Filip og Jakob. Mandag 14. mai er festen for apostelen Mattias. Fátima-dagen feires normalt 13. mai, men markeres ikke i kirken når datoen faller på en søndag, slik som nå.

Her er arrangementstider for St. Maria menighet i Askim i de to første helgene i mai:

Onsdag 2. mai
Kl. 17.00: Ingen messe på engelsk; messen finner sted lørdag 19. mai. – No Holy Mass in English. Mass is scheduled to Saturday May 19th.
Kl. 18.30: Aftenmesse på norsk, deretter maiandakt.

Lørdag 5. mai
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 13.00: Foreldremøte for foreldre til førstekommunionsbarn.

Søndag 6. mai
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 6. søndag i påsketiden.

Onsdag 9. mai
Kl. 18.30: Messe, deretter maiandakt.

Torsdag 10. mai
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi Himmelfartsdag.

Lørdag 12. mai
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 13. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Fra St. Nicolai kyrka i Ystad, Sverige.
Publisert i Kunngjøringer

Påsketiden fortsetter

Selv om de ulike arrangementene i kirken har en høy grad av regelmessighet, skjer unntak og endringer nesten hver måned. Derfor er det nødvendig å følge nøye med på de ulike kanalene for kunngjøringer.

Det bør legges vekt på at konfirmasjon – formingens sakrament – forkynnes til 20 ungdommer lørdag 28. april. Biskop em. Gerhard Schwenzer kommer til Askim og foretar formingen.

Av helgendager i perioden merker vi oss spesielt onsdag 25. april, som er minnedagen for evangelisten Markus. Det må også nevnes at 4. søndag i påsketiden – i år faller den på 22. april – feires som kallssøndagen i Kirken.

Her følger oversikt over arrangementene i de to siste ukene av april måned i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 18. april
Kl. 18.30: Ingen messe.

Lørdag 21. april
Kl. 10.00 MERK TIDEN!: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.00

Søndag 22. april
Kl. 12.30: Høymesse; kallssøndag, 4. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 25. april
Kl. 17.00: Forberedelse til konfirmasjon.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 28. april
Kl. 11.00: Konfirmasjon (fermingsmesse) ved biskop Schwenzer.

Søndag 29. april
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i påsketiden.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Katolsk bibelskole under etablering

St. Johannes katolske bibelskole er den nyeste etableringen blant katolske skoler i Norge. Det er planlagt at bibelskolen skal åpne i august i år. Skolen ligger ved Bergen og henvender seg til skoleelever som har fullført videregående skole.

Skolen er godkjent av Lånekassen, som ved søknad yter lån og stipend til studiet. Det er planlagt 2 studieretninger, og skolen tilbyr studiereiser og flere andre tiltak som skal kvalifisere katolsk ungdom til kirkelige oppgaver.

Klikk på bildet til venstre for å lese en klar og enkel informasjonsbrosjyre om skoletilbudet, eller besøk nettstedet bibelskole.katolsk.no.

St. Johannes katolske bibelskole er den første i sitt slag i Norden. Her er det mulig å være med i pilotkullet som studerer ved skolen i dens aller første studieår!

Publisert i Nyheter

Arrangement i tiden etter påske

Den første uken etter påske kalles påskeoktaven i Den katolske kirke. De neste ukene fram til pinse kalles påsketiden. Når dette innlegget publiseres, er det mandag i påskeoktaven – etter norsk kalender omtalt som 2. påskedag.

Hverdagen innhenter oss raskt etter påskehøytiden, og de faste arrangementene gjenopptas så snart det er mulig. Det er dessverre uklart om det blir messe på engelsk onsdag 4. april eller ikke.

Mandag 9. april feires høytiden for Herrens bebudelse. Denne er i år utsatt fordi datoen falt på palmesøndag.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i de neste to ukene:

Onsdag 4. april
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 7. april (OBS! Messen kommer denne gang etter trosopplæringen.)
Kl. 11.00: Trosopplæring for barn.
Kl. 13.00: Familiemesse.

Søndag 8. april, Barmhjertighetssøndag
Kl. 12.30: Høymesse; 2. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 11. april
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 14. april
Kl. 17.00: Messe på kroatisk.

Søndag 15. april
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i påsketiden.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Les menighetsbladet på nett

Menighetsbladet for påsken 2018 er klart. Mange har kanskje allerede mottatt det i postkassen, men det kan også leses på nettet her på menighetens hjemmesider.

Klikk <her> eller på bildet ved siden av for å lese bladet på skjerm!

God påske!

Publisert i Kunngjøringer