Advent 2020

Endelig kommer advent med lys og forventning i dette lange og ensomme året 2020. Siste søndag i november i år er første søndag i advent, starten på et nytt kirkeår. I messene gjennom hele dette året skal det leses tekster av rekke B.

Det gjenstår å se hvilke arrangement som kan gjennomføres. Fortsatt gjelder begrensningen på maksimalt 50 personer i kirken. Vi anbefaler alle å skaffe seg billetter til messen senest dagen i forveien på katolsk.no. På den måten blir det lettere for lokale myndigheter å spore eventuell smitte.

Vennligst vær oppmerksom på at smittesituasjonen gjør at arrangementsplanen kan måtte endres raskt. 

30. november feires festdagen for Den hellige apostelen Andreas. 8. desember er det høytiden for jomfru Marias uplettede unnfangelse. På denne dagen feirer Oblatfedrene sin patronatsfest i Fredrikstad; mer info om dette kommer senere.

St. Maria menighet i Askim ønsker velkommen til disse messene i første del av advent:

Søndag 29. november
Kl. 12.30: Høymesse; første søndag i advent.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku. Ekstra messefeiring utenom vanlig plan!

Onsdag 2. desember
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 5. desember
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 6. desember
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; andre søndag i advent.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Kirkeårets to siste helger – max 50 personer i kirken

Når søndagsmessen begynner den 15. november i år, vet vi at det er den 33. og siste av søndagene i det alminnelige kirkeår. Søndagen deretter, 22. november, markerer avslutningen av kirkeåret med Kristi kongefest.

Dette innlegget oppsummerer arrangementene i St. Maria kirke i Askim for disse to helgene og mellomliggende dager. Deretter er det klart for nytt kirkeår, som innledes med første søndag i advent 29. november. Eget innlegg om dette kommer på disse hjemmesidene i uke 48.

Fortsatt gjelder de vanlige smittevernreglene med god håndhygiene, 1 meter avstand til andre mennesker, håndkommunion og karantene hvis man kan ha blitt utsatt for covid-19. Det nye er at kirken vår fra 9. november kan ta imot maksimalt 50 personer til messe. Dette fordi kirken ikke har fastmonterte sitteplasser. Se gjeldende retningslinjer på regjeringen.no. Restriksjonene påvirker også trosopplæringen for barn, som skulle funnet sted lørdag 21. november. Mer info kommer.

Det feires også messer på polsk, kroatisk og engelsk til vanlige tider, og det er aftenmesse i kirken hver onsdagskveld. Dessuten pågår fortsatt valg av nytt menighetsråd. Stemplede stemmesedler og konvolutter ligger i våpenhuset, og ved siden av står forseglet stemmeurne. Personer som har passert 16 år, er konfirmert i Den katolske kirke og tilhører vår menighet, kan avgi stemme én gang. Siste mulighet til å stemme er søndag 15. november. Det nyvalgte menighetsrådet presenteres søndag 22. november.

Her er kunngjøringene for den katolske kirken i Askim de neste ukene, sist oppdatert 20. november kl. 17.15:

Onsdag 11. november
Ny kunngjøring: Messen er avlyst.

Lørdag 14. november
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.
Kl. 18.00: Messe på engelsk avlystHoly Mass in English is cancelled.

Søndag 15. november
Kl. 12.30: Høymesse; 33. søndag i det alminnelige kirkeår; Bonifatiussøndag.

Onsdag 18. november
OBS! Alle arrangement er avlyst denne kvelden!

Lørdag 21. november
Kl. 11.00: Familiemessen og katekesen er avlyst i forbindelse med nytt, lokalt Korona-utbrudd.

Søndag 22. november
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi kongefest.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 25. november
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Mange høytidsdager i november

I år er det 5 søndager i november, og 3 av dem er høytidsdager i Den katolske kirke: 1. november er allehelgensdag; 22. november er Kristi Kongefest, og 29. november er 1. søndag i advent. Dessuten feires Allesjelersdag mandag 2. november.

Som vanlig bringer denne hjemmesiden kunngjøringer for en begrenset del av måneden. Vi minner om at valg av nytt menighetsråd pågår fortløpende fram til 15. november. Stemmesedler, konvolutter og valgurne finnes i kirkens våpenhus. Alle som har fylt 16 år og er konfirmert i Den katolske kirke, har stemmerett, men ingen kan levere stemmeseddel mer enn én gang.

Korona-restriksjoner gjelder fortsatt, med krav om 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand. Bruk håndsprit som finnes flere steder i kirkerommet, og vær klar til å motta kommunionen i hånden.

Her er kunngjøringer for St. Maria menighet i Askim i tiden 1.-8. november:

Søndag 1. november
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; Allehelgensdag.

Mandag 2. november
Kl. ??.??: Messe i anledning allesjelersdag. Angivelse av tidspunkt kommer senere.

Onsdag 4. november
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 8. november
Kl. 12.30: Høymesse; 32. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Plass til 100 personer

Beregninger viser at St. Maria kirke i Askim nå kan ta imot inntil 100 personer til messe og andre arrangement i kirkerommet. Dette gjelder under de nåværende smittevernbestemmelsene og forutsetter at alle holder 1 meters avstand til hverandre (unntatt til husstandsmedlemmer). Det forutsetter også god håndhygiene, ingen symptomer på forkjølelse, ingen nylige utenlandsreiser og dessuten mottak av kommunionen i hånden, ikke på tungen.

Idet dette innlegget publiseres, inntrer minnedagen for Den hellige pave Johannes Paul II, den polske paven som ble født i Kraków for 100 år siden.

Det gjenstår litt over en uke av oktober måned. Legg merke til at stilles klokka stilles 1 time tilbake søndag 25. oktober. Her er kunngjøringene for Mariakirkens arrangement i denne tiden:

Søndag 25. oktober; sommertid slutt, klokka stilles fra 03.00 til 02.00.
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza w języku polskim.

Onsdag 28. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Valg av nytt menighetsråd

Nytt menighetsråd for St. Maria menighet skulle vært valgt i april i år. Stengt kirke i forbindelse med Korona-pandemien gjorde dette såpass vanskelig at valget ble utsatt. Nå ønsker menighetsrådet å gjennomføre valget gjennom en periode på 4 uker, fra og med 18. oktober til og med 15. november.

Stemmesedler vil være å finne i kirkens våpenhus. Der ligger også stemplede konvolutter som utfylt stemmeseddel legges i. Det kan stemmes i forbindelse med alle arrangement som foregår i kirken i valgperioden.

Menighetens medlemmer som har fylt 16 år og er konfirmert i Den katolske kirke, har stemmerett. Alle kan levere én stemmeseddel. Man kan altså avgi stemme bare én gang.

Det er også mulig å stemme ved å ta med seg stemmeseddel og konvolutt hjem og sende stemmeseddelen i utfylt stand i posten. Dette forutsetter at avsenderens navn IKKE er skrevet på seddelen eller konvolutten.

Kun stemmesedler med menighetens stempel lagt i stemplet konvolutt kan godkjennes.

Her er listen over kandidatene til menighetsrådsvalget. Ved avstemningen setter man X ved inntil 3 av navnene:

Nguyen Thi Thanh Ha
Quan Minh Nguyen
Joanna Gac
Janina Fularczyk-Grota
Roy Hagen
Vidar Olaussen

Anne Ma Riiser
Anna Eidsaa

Godt valg!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for siste halvdel av oktober

Menighetsrådet i St. Maria menighet skal ha møte 14. oktober. Her blir det drøftet hvordan valg til nytt menighetsråd kan gjennomføres under de nåværende forhold. Det vil også bli tatt stilling til hvor mange mennesker kirken vår kan ta imot under forutsetning om 1 meters avstand mellom alle tilstedeværende. Informasjon fra møtet vil komme på disse hjemmesidene etter møtet.

Lørdag i uke 42 starter endelig ordinær trosopplæring for barn opp igjen. Konfirmantundervisningen er allerede i gang. Det er fortsatt aftenmesse på onsdager, og nå i oktober er det sakramentstilbedelse og rosenkransbønn før onsdagsmessen, ikke etter slik det var tidligere.

I den nærmeste tiden feires minnedagen for Den hellige Teresa av Ávila 15. oktober. Dagen etter er det festen for Olav den Helliges omvendelse. 19. oktober er det minnedag for den salige pater Jerzy Popiełuszko, og den 22. er det minnedag for Den hellige pave Johannes Paul II. Endelig er det festen for De hellige apostler Simon og Judas den 28. oktober.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene fra midten av oktober:

Onsdag 14. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Lørdag 17. oktober
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.00.

Søndag 18. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 29. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 21. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning.
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 25. oktober; sommertid slutt, klokka stilles fra 03.00 til 02.00.
Kl. 12.30: Høymesse; 30. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza w języku polskim.

Onsdag 28. oktober
Kl. 18.00: Tilbedelse og rosenkransbønn.
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer i begynnelsen av oktober

Den 22. oktober er det minnedagen for Den hellige pave Johannes Paul II. I år er det 100 år siden den helligkårede paven ble født i Wadowice utenfor Kraków og fikk navne Karol Wojtyła. I anledning 100-årsjubileet vil vi bringe ulike bilder av den hellige Johannes Paul II – ofte kalt JPII – her på disse hjemmesidene nå i oktober. Hans signatur ovenfor er fotografert fra en vegg i Det europeiske Solidaritetssenter i Gdańsk.

Måneden innledes med minnedagen for Den hellige Teresa av Jesusbarnet, St. Térèse av Licieux. Søndag 4. oktober er minnedagen for Den hellige Frans av Assisi, 5. oktober er minnedagen for Den hellige Faustyna Kowalska, og 7. oktober feires Vår Frue av rosenkransen. Derfor ber vi rosenkransen før messen på onsdager i vår menighet. I år legges denne andakten til halvtimen før onsdagsmessen i stedet for etter slik det har vært tidligere.

Her kommer kunngjøringene for de to første helgene i oktober. Flere kunngjøringer og påminnelser om helgendager kommer på disse hjemmesidene ca. 12. oktober. Trosopplæring for barn starter opp først 17. oktober.

Dette er hva som foregår i St. Maria kirke i Askim fram til 11. oktober:

Søndag 4. oktober
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 27. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 7. oktober
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning; oppstart for konfirmanter 2021.
Kl. 18.00 – MERK TIDEN!: Sakramentstilbedelse og rosenkransandakt.

Lørdag 10. oktober
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 11. oktober
Kl. 12.30: Høymesse; 28. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Bispevigsel i Trondheim direkte på nettet

Lørdag 3. oktober er det endelig klart for vigsel av ny biskop i Trondheim stift, Erik Varden. Vigselsmessen finner sted i Nidarosdomen kl. 11.00 lørdag. Begivenheten er historisk på mange måter. Dette er første gang siden lenge før reformasjonen at en katolsk biskop blir vigslet i Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom. Det er også en begivenhet at katedralen, som i våre dager er luthersk, benyttes til en så spesiell katolsk seremoni.

For oss i Østfold er det heller ikke lite spesielt at den nye biskopen er oppvokst i Degernes i Rakkestad kommune.

Det er begrenset hvor mange som får slippe inn i Nidarosdomen nå som smitteverntiltak må ivaretas, men hele Norge kan se vigselsmessen direkte på Den katolske kirkes norske YouTube-kanal. Klikk deg inn her og følg messen lørdag eller se den i ettertid.

Publisert i Fra Vatikanet, Informasjon

Siste uke i september

September avsluttes i år med kun grunnleggende hendelser: Messefeiring onsdag og søndag.

Mandag 21. september er festdagen for evangelisten Matteus.

I St. Maria menighet starter katekesen opp på vanlig måte 1. og 3. lørdag i måneden så snart høstferien er slutt. Dette forutsetter at det ikke kommer nye innstramminger i smittevernbestemmelsene.

I den siste uken i september feires messe til disse tidene i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 23. september
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 27. september
Kl. 12.30: Høymesse; 26. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 30. september
Kl. 18.30: Messe.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Helg med stor aktivitet i kirken

Tredje helgen i september er preget av høyt aktivitetsnivå i St. Maria kirke. Konfirmasjon og første kommunion finner sted i to messer lørdag formiddag, og på ettermiddagen er det messe på engelsk.
Søndag er det høymesse som vanlig.

Kunngjøringer for resten av september kommer i nær framtid. Her er detaljene i arrangementene 19. og 20. september.

Lørdag 19. september
Kl. 11.00: Konfirmasjon. Fermingens sakrament meddeles av pater Piotr S. Pisarek OMI.
Kl. 13.00: Første kommunion med liturgi på norsk.
Kl. 16.00: Messe på engelsk.

Søndag 20. september
Kl. 12.30: Høymesse; 25. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer