Kunngjøringer for juli måned

I sommer blir det messe kun på søndager i St. Maria kirke i Askim. Dessuten bortfaller messer på polsk bortsett fra 26. juli. Til gjengjeld blir det messe på vietnamesisk den 4. juli.

Det vil også bli mulig å feire olsok i Østfold: I Rygge kirke blir det olsok-arrangement onsdag 29. juli kl. 17.00 med messe kl. 19.00.

Se også sogneprestens egne kunngjøringer for juli her på disse hjemmesidene.

Det er viktig at Corona-restriksjonene overholdes fortsatt, med avstand mellom de messefeirende, håndvask eller spritrengjøring av hendene, kun håndkommunion er tillatt, og innsamling av kollekt skjer ved utgangen i stedet for i benkene.

I juli feires minnedagene for apostlene Thomas (3. juli) og Jakob (25. juli), for Europas skytshelgener Benedikt av Nursia (11. juli) og Den hellige Birgitta (23. juli), høytiden for jomfru Maria av Karmelberget (16. juli), Den hellige Maria Magdalena (22. juli) og for Olav den hellige, Norges evige konge (29. juli).

Her er messetidene for hele juli for St. Maria kirke i Askim:

Søndag 5. juli
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 14. søndag i det alminnelige kirkeår.

Lørdag 11. juli
Kl. 13.00: Dåpsmesse.

Søndag 12. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 15. søndag i det alminnelige kirkeår.

Søndag 19. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 16. søndag i det alminnelige kirkeår.

Søndag 26. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 17. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 29. juli – olsok, høytiden for Olav den hellige
Kl. 17.00, Rygge kirke: Olsok-arrangement
Kl. 19.00, Rygge kirke: Olsok-messe.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Søndagsbrev 28. juni

Klikk <her> for å laste ned søndagsbrev med tekster og salmer til høymessen søndag 28. juni.

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon

Datoer for konfirmasjon og første kommunion

Corona-krisen har gjort våren og sommeren 2020 svært annerledes enn vanlig. Veldig mange programposter har blitt avlyst eller utsatt, men nå begynner det å bli litt lettere for menighetene å arrangere messer og andre samlinger. Likevel: Den oppmykingen som har funnet sted hittil, kan på kort varsel bli reversert.

St. Maria menighet i Askim har endelig fastsatt nye datoer for første kommunion og konfirmasjon (ferming) 2020:

Lørdag 27. juni kl. 11.00 og 13.00: Første kommunion for polskspråklige barn gruppe 1 og 2 (se kunngjøring i eget innlegg lenger nede på denne hjemmesiden).

Lørdag 19. september kl. 11.00: Konfirmasjon.

Søndag 20. september kl. 12.30: Første kommunion for norsktalende barn.

Foreldremøter:
For første kommunion: Onsdag 26. august kl. 17.00.
For konfirmanter og foreldre: Onsdag 26. august kl. 19.00.

Katekese (trosopplæring for barn) starter ordinært lørdag 5. september.

Velkommen til kirken ved de store høytidene for barn og ungdom!

Publisert i Informasjon

Biskopen har forlenget menighetsrådets funksjonstid

6. mai forlenget biskop Bernt I. Eidsvig Oslo katolske bispedømmes menighetsråds funksjonstid med ett år.  Samtidig gav han sogneprestene / sogneadministratorene fullmakt til supplere dagens råd ved å utnevne nye medlemmer etter konsultasjon med det sittende råds ordstyrer, eventuelt representanter for de nasjonale grupper eller menighetens unge.

Ettersom menighetsrådenes funksjonstid er forlenget med ett år (jf. nevnte direktiv av 6. mai d.å.), forlenger biskopen også Pastoralrådets funksjonstid med ett år.

Menighetsrådet i St. Maria menighet består fra 2018 av: Elżbieta Thorsen (leder), pater Piotr S. Pisarek (formann), Arne Larsen (nestleder)Vidar Olaussen (sekretær), Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Tommy Hoang Holm. 

Se også hjemmesidenes egen presentasjon av ansvarsfordelingen i menigheten.

Publisert i Informasjon

Messefeiring og første kommunion

Endelig kan menigheten arrangere første kommunion for sine 9-åringer! Det skjer riktignok inndelt i 2 messer lørdag 27. juni slik at antall besøkende ikke overstiger 200 personer. Det gode er at seremonien kan finne sted og sakramentet utdeles til barna.

I uke 26 feires Johannes Døperens fødsel onsdag 24. juni. Uken deretter feires festdagen for De hellige apostler Peter og Paulus mandag 29. juni.

Her er messetider for St. Maria kirke i Askim i uke 26:

Onsdag 24. juni
Kl. 17.30: Sakramentstilbedelse
Kl. 18.30: Messe

Lørdag 27. juni
Kl. 11.00: Messe for førstekommunionsbarn (1. gruppe, norsk/polsk)
Kl. 13.00: Messe for førstekommunionsbarn (2. gruppe, norsk/polsk)

Søndag 28. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 13. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza św. po polsku.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Søndagsbrev 21. juni

Klikk <her> for å laste ned søndagsbrev med tekster og salmer for 21. juni.

Publisert i Kunngjøringer

Messetider for uke 25

Fredag 19. juni feires Jesu Hjertefest i Den katolske kirke. Dette er den tredje festen som feires i rask rekkefølge etter pinse. Festen feires med formiddagsmesse.

Det er for tiden lite annet enn vanlige messer som finner sted i St. Maria kirke, men nå kan inntil 200 personer møtes på én gang.

Fortsatt gjelder bestemmelsene om at det må være 1 meter mellom personene som kommer til messe. God håndhygiene må fortsatt praktiseres, og kun håndkommunion er tillatt.

Lørdag 27. juni feires første kommunion for en stor barnegruppe. Mer informasjon om dette kommer senere.

Her er messetidene for inneværende uke, 15.-21. juni.

Onsdag 17. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse av Sakramentet. Deretter andakt til Jesu hellige hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 19. juni
Kl. 11.00: Messe; Jesu Hjertefest.

Lørdag 20. juni
Kl. 15.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 21. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 12. søndag i det alminnelige kirkeår.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Liturgi og salmer ved festen for Kristi Legeme og Blod

Klikk <her> for å laste ned salmer og tekster for høymessen ved festen for Kristi legeme og blod søndag 14. juni.

Velkomment til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Messetider for uke 24

Søndag 14. juni feires festen for Kristi legeme og blod i Den katolske kirke. Dette er den andre av tre fester som feires i rask rekkefølge etter pinse.

Det er for tiden lite annet enn vanlige messer som finner sted i St. Maria kirke, men det bedrer seg snart. Lørdag 27. juni feires første kommunion for en stor barnegruppe. Mer informasjon om dette kommer senere.

Her er messetidene for inneværende uke, 8.-14. juni.

Onsdag 10. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse av Sakramentet. Deretter andakt til Jesu hellige hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 13. juni
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 14. juni
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Kristi legeme og blod.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta u języku polskim.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Festbrev til Trefoldighetsfest

Klikk <her> og se tekster, bønner og salmer for Trefoldighetsfest i St. Maria kirke i Askim 7. mai.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer