Referat fra menighetsrådsmøte

Referat fra menighetsrådsmøte i St. Maria menighet,

                            Askim 6.september 2022

Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Anna Eidsaa, Anne Ma Riiser, Nhi Nguyen, Joanna Gac, Wendy Tan

Meldt forfall: Roy Hagen, Quan Minh Nguyen, Thi Thanh Ha Nguyen

Saker, drøftelser og vedtak:

 1. Godkjenning av dagsorden.

Enstemmig godkjent.

 

 1. Meldinger og informasjon
 2. a) Eventuell deltakelse i vandreteateret «Julespillet»

Anna har informert om kontakten med Bent-Roni Oterholt, som er sekretær for styret i Askim Kulturforum.  Arrangøren ville gjerne at også vår menighet kan være involvert i forestillingen, som skal finne sted 27.november 2022 i Askim. Menighetens medlemmer ser positivt til deltakelse, men ønsker mer konkret informasjon i hvilken grad kan ungdommer eller voksne bidra. Anna foreslår telefonkontakt med vedkommende angående dette og å invitere ham til neste menighetsrådsmøte.

 1. b) Synodal prosess i menigheten

Pater Piotr har presentert et skriv fra Oslo Katolske Bispedømme. I forkant av høstmøtet av Pastoralrådet oppfordres menighetene til å invitere til synodal prosess lokalt. Intensjonen med den synodale prosessen er: «At vi skal lytte respektfullt til hverandre og til Gud for å forbedre kirken og bygge gode relasjoner».  Første tema høsten 2020 er Felleskap. Skrivet inneholder mange nyttige spørsmål som skal drøftes i gruppesamtaler.

 1. c) Caritas 2021

Det var Ute Heim som representerte menighetene Askim og Moss i årets Caritas Norge-møtet den 11.juni 2022.

 

 1. d) Lederkonferanse for Norges Unge Katolikker

Konferanse skal arrangeres 23.-25. september 2022 i Tromsø. Det er litt usikkert hvem som skal representere vår menighet.

 

 1. e) Konfirmasjon og Hellige Kommunion

Fermings Sakrament meddeles av Bp. Bernt Eidsvig, søndag 16.april 2023, kl.10.00

Førstekommunion planlegges på polsk: lørdag 20.mai 2023, kl.10.00 og 13.00

Deretter på norsk: søndag 21.mai, kl.10.00

 

 1. f) Digital visning i kirken

Takket være et stort initiativ fra Roy Hagen, er vi alle sammen enige om at den digitale framvisningen i kirken er en veldig god, moderne løsning. Den kan bli brukt, ikke bare under messer når det gjelder fremvisning av salmetekster på forskjellige språk, men den kan også benyttes til undervisning, foredrag eller i andre anledninger. Bestilling, innkjøp og montering av skjermer med div. utstyr skal komme i gang så for som mulig. Roy er villig til å vise hvordan utstyret skal brukes.

 1. Økonomi.

Pater Piotr har informert om gode muligheter til å finansiere innkjøp og montering av skjermer i kirken fra oppsparte midler. Ekstra søndagskollekter fra menigheten kunne også vurderes etter hvert.

 

 1. Annen informasjon om drift og aktivitet
 • Et interessant forslag kom fra ungdomsleder Nhi Nguyen. En del av økonomisk støtte, som frem til nå står urørt, har hun lyst til å bruke til aktiviteter som bowling. Engasjerende og «frisk» ide til å samle ungdommene og ble kjent med dem utenfor kirken. Forslaget ble mottatt positivt av alle til stede.
 • Det planlegges en konsert på søndag, den 9.oktober, etter polsk messe. Dette er et spontant arrangement i regi av kateketen Anita og organisten. Sang og musikk kan tiltrekke mange til kirken og skape positive opplevelser. Samtidig er det verdt å merke seg at for nøyaktig 30 år siden, ble St. Maria Menighet opprettet som selvstendig menighet, og konserten kan regnes med som anledning til å markere dette jubileum.

 

Neste møtet: 12.oktober, 2022 kl.19.

 

Askim, 06.september 2022

 

Referent

Anna Eidsaa

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Religionsundervisning for katolske barn og ungdommer i tiden 2022 – 2023

1– 8. klasse

Lørdag: Liturgi:
03.09.2022    kl. 11.00  
17.09.2022    kl. 11.00  
01.10.2022   bortfaller høstferien
15.10.2022    kl. 11.00 rosenkransbønn  
05.11.2022   kl. 11.00 Bønn for avdøde Allesjelersdag
19.11.2022    kl. 11.00  
03.12.2022    kl. 11.00 ADVENT  
17.12.2022    kl. 11.00 skriftemål; Adventshelg?  
07.01.2023    kl. 11.00  
21.01.2023    kl. 11.00  
04.02.2023    kl. 11.00  
18.02.2023    kl. 11.00 vinterferien
04.03.2023   kl. 11.00  
18.03.2023   kl. 11.00  
01.04.2023   kl. 11.00 skriftemål  
15.04.2023    kl. 11.00  
06.05.2023    kl. 11.00  
13.05.2023   kl. 11.00  
 •  
 • Konfirmasjon: søndag 16. april 2023 kl. 10.00, meddeles av
  Bp. Bernt Eidsvig
 • (konfirmantene har sitt eget opplegg på onsdager kl. 17.00)
 • 1. Hellige Kommunion:
  på polsk: lørdag 20. mai kl. 10.00 og 13.00

(undervisning på polsk har sin egen plan, ta kontakt med kateketen Anita)

 • på norsk: søndag 21. mai kl. 10.00
  (Sr. Augustine har katekese på norsk, plan ovenfor)

  Utskrift vennlig finner dere her:
Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Konfirmantundervisning

 

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim, mobil 90129621

                                                                                                                         Askim, 29. august 2022

Kjære foreldre og ungdom

 Vi skal begynne et nytt og givende år med konfirmantundervisning i den katolske tro.
Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. Vi møtes til undervisning på onsdager. Vi starter kl. 17.00 og avslutter med den Hellige Messe kl. 18.30.

 Konfirmantene/ 9. klasse – Sognepresten
* onsdager     kl. 17.00 – 18.00

            31.08.2022
            14.09.2022
            28.09.2022
            12.10.2022

            26.10.2022
            09.11.2022 – foreldremøte kl. 18.00
            23.11.2022
            07.12.2022
            21.12.2022anledning til skriftemål

Søndag, 16. april 2023 FERMINGS SAKRAMENT/ KONFIRMASJON – kl.10.00 meddeles av bp. Bernt Eidsvig

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i,
med overstrømmende takk til Gud!” (Kol 2,7)

Undervisningen avsluttes med den Hellige Messe kl. 18.30. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige Katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg.

Vi stiller undervisningen under Marias vern, hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjertelig velkommen.

Vi vil be deg om tillatelse til å kunne ta bilder og/eller video av deg når du er med på arrangement/leir. Hvis du samtykker til å bruke bilder av deg så kan menigheten bruke disse bildene på menighetshjemmeside (Ja …./ Nei ….)

 Med vennlig hilsen
 pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI
 Sognepresten

Utskrift vennlig finner dere her:

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for september 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim
Tlf. 90129621

 

Lørdag, 3. september 2022    kl. 11.00  – familiemesse deretter katekese                                                                              avsluttes 13.30:
                                                           kl. 12.00 –  dåp. Gratulere

Søndag, 4. september 2022    kl. 14.00 –  messe på vietnamesisk
                                                           kl. 12.30 høymesse

Tirsdag, 6. september 2022     kl. 18.00 – menighetsrådsmøte

Onsdag, 7. september 2022            kl. 18.30 –  ingen messe

Lørdag, 10. september 2022   kl. 17.00 – messe på kroatisk

Søndag, 11. september 2022   kl. 12.30  – høymesse med dåp. Gratulerer.
                                                              kl. 14.00   – messe på polsk (msza po polsku)

Onsdag, 14. september 2022          kl. 17.00   –   konfirmantundervisning
                                                               kl. 18.30   – ingen messe

Lørdag, 17. september 2022   kl. 11.00 – 13.30-  religionsundervisning.
                                                           kl. 15.00 –  messe på engelsk/ tagalog?

Søndag, 18. september 2022   kl. 12.30  –  høymesse

Onsdag, 21. september 2022           kl. 18.30  –  ingen messe   

Søndag, 25. september 2022  kl. 12.30 –  høymesse: Caritas
                                                               kl. 14.00 –  messe på polsk (msza po polsku)

Onsdag, 28. september 2022          kl. 16.00  –  kontortid
                                                              kl. 17.00  –  konfirmantundervisning
                                                              kl. 18.00 – tilbedelse
                                                              kl. 18.30 –   messe

 Msze Święte w języku polskim sa odprawiane w 2. i 4. niedziele miesiaca o godznie 14.00.

W każdą niedziele odprawia się Msze świętą o godzinie 12.30 w języku norweskim.

 • Religia dla dzieci szkolnych od 1. do 8. klasy odbywa sie w 1. i  3. sobote miesiaca od godziny 11.00 – 13.30 i rozpoczynamy 3 września. Serdecznie zapraszamy
 • Katecheza dla przygotowujacych sie do bierzmowania rozpoczynamy w srode, 31.08 od godziny 17.00 – 18.00 z Msza swieta.

Med vennlig hilsen
Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

NUKs Landsmøte 2022

NUKs Landsmøte 2022 i ett ord: omfattende
Link til siden her:

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for august 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furusethvn. 2, 1811 Askim
Tel + 47 90129621
vaktmester: 95366626

Onsdag, 3. august 2022              kl. 18.30 ingen messe

Søndag, 7. august 2022         kl. 10.00 – messe på vietnamesisk. 
                                                       kl. 12.30 – høymesse med dåp.
                                                           Gratulerer

Onsdag, 10. august 2022           kl. 18.30  – ingen messe

Søndag, 14. august 2022     kl. 12.30 – høymesse
                                                         kl.  14.00 – messe på polsk

Onsdag, 17. august 2022           kl. 18.30 – ingen messe

Lørdag, 20. august 2022     kl. 10.00 – pilegrimsmesse:
Valfart til Mariaholm
                                                      kl. 15.00 – dåp på engelsk.
                                                        Gratulerer
                                                      kl. 16.00 – messe på filippinsk

Søndag, 21. august 2022     kl. 12.30 – høymesse

Onsdag, 24. august 2022           kl. 18.30  – ingen messe
                                                         kl.  19.00 – menighetsrådsmøte?

Søndag, 28. august 2022      kl. 12.30 – høymesse
                                                        kl. 14.00 – messe på polsk
                                                        (msza po polsku)

Onsdag, 31. august 2022             kl. 16.00 – kontortid
                                                          kl. 17.00 – konfirmantundervisning
                                                          kl. 18.30 – messe

                                                                                                                   RELIGIONSUNDERVISNINGEN
for alle barn fra 1. – 8. klasse begynner 3. september fra kl. 11.00 – 13.30.
Konfirmantundervisningen starter 31. august kl. 17.00.
Alle barn og ungdommer er hjertelig velkommen.

Msze Święte w języku polskim sa odprawiane w 2. i 4. niedziele miesiaca o godznie 14.00.W każdą niedziele odprawia się Msze świętą o godzinie 12.30 w języku norweskim.

 • Religia dla dzieci szkolnych od 1. do 8. klasy odbywa sie w 1. i  3. sobote miesiaca od godziny 11.00 – 13.30 i rozpoczynamy 3 września. Serdecznie zapraszamy
 • Katecheza dla przygotowujacych sie do bierzmowania rozpoczynamy w środę, 31.08 o godzinie 17.00.
 • Wszystkie dzieci na pierwszej religii dostaja liste do zameldowania sie i rachunek na 200 koron, z tego część jest wysyłana do Oslo, a to pozostale pokrywa wydatki za zakup ksiazek. Serdecznie zapraszam i zachecamy rodzicow do uczestnictwa we Mszy sw.

Velkommen til den XXXVIII valfart til Mariaholm – 20.08.2022

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm – finne tilbake til vår kristne og katolske arv, samt erfare hennes beskyttelse.

Valfarten går fra OSLO til ASKIM og MARIAHOLM,

Lørdag 20. august 2022 begynner valfarten med messe kl. 10.00 i Askim. Hjertelig velkommen.

Mvh Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for juli 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furuseth vn. 2, 1811 Askim
Tel. 90129621, vaktmester: 95366626

Lørdag, 2. juli 2022      kl. 11.00 – messe med voksendåp.

Søndag, 3. juli 2022      kl. 10.00 –   messe på vietnamesisk
                                              kl. 12.30 – høymesse

Onsdag, 6. juli 2022           kl. 17.00 – kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl.18.30 – messe

Lørdag, 9. juli 2022     kl. 11.00 – dåp. Gratulerer
                                             kl. 17.00 – messe på kroatisk

Søndag, 10. juli 2022   kl. 12.30 – høymesse
                                                kl. 14.00 – messe på polsk (msza po polsku)
 

Onsdag, 13. juli 2022         kl. 17.00 – kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl. 18.30 – messe

Lørdag, 16. juli 2022    kl. 11.00 – dåp. Gratulerer
                                              kl. 16.00 – messe på filippinsk

Søndag, 17. juli 2022    kl. 12.30 – høymesse

Onsdag, 20. juli 2022        kl. 17.00 –  kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl.  18.30 – messe

Søndag, 24. juli 2022   kl. 12.30 – høymesse
                                              kl. 14.00 – messe på polsk

Onsdag, 27. juli 2022         kl. 17.00 – kontortid
                                                kl. 18.00 – tilbedelse
                                                kl. 18.30 – messe

Lørdag, 30. juli 2022   kl. 11.00 – Bryllup. Gratulerer

Søndag, 31. juli 2022    kl. 12.30 – høymesse

 RIKTIG GOD SOMMER!!!
 Med vennlig hilsen
 Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Mariaholm

Velkommen til den XXXVIII valfart til Mariaholm – 20.08.2022
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å sammen med Maria av Enebakk – som hylles i domkirken i Oslo og på Mariaholm – finne tilbake til vår kristne og katolske arv, samt erfare hennes beskyttelse.
Valfarten går fra ASKIM til MARIAHOLM, Lørdag 20. august 2022. Messe i Askim kl. 10.00

OLSOK 2022
Kjære trosfeller!
Med dette vil jeg gjerne invitere alle katolikker i Norge til å delta i valfart til Trondheim og Stiklestad i forbindelse med Olsok.
Å dra på pilegrimsferd er ikke bare en opplevelsesrik tur til Trøndelag, det er også en åndelig reise med Gud som mål. Vi reiser til det sted hvor hellig Olav gav sitt liv for Kristus, og samtidig for kirke og folk i Norge. Vi ærer hellig Olavs minne og takker for det han har gjort og betydd for kirken. Og vi oppmuntres til å følge hans eksempel.
Den katolske kirke i Midt-Norge ønsker alle velkommen til Olsokfeiring 2022!

RIKTIG GOD SOMMER!!!

 Med vennlig hilsen
Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

1. Kommunion 22.05.2022

  

 

            

Bilder er publisert med tillatelse av familiene.

 

 

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

KUNNGJØRINGER for juni 2022

Sta Maria Katolske Kirke i Askim
Furuseth vn. 2, 1811 Askim
Tel. 90129621, vaktmester: 95366626

 KUNNGJØRINGER for juni 2022

Onsdag, 1. juni 2022                     kl. 18.00       –     tilbedelse av Det. Hl. Sakrament,
litani til Jesu hl. Hjerte
                                                       Kl. 18.30     –      messe

Søndag, 5. juni 2022

Mandag, 6.juni: 2. Pinse      kl. 12.30     –       høytidsmesse: Maria, Kirkens Mor

Onsdag, 8. juni 2022                    kl. 18.30      –        ingen messe

Lørdag, 11. juni 2022                    kl. 17.00      –        messe på kroatisk

Søndag, 12. juni 2022            kl. 12.30    –        høymesse
  kl. 14.00    –        messe på polsk (msza po polsku)             

Onsdag, 15. juni 2022                 kl. 18.30       –        ingen messe

Lørdag, 18. juni 2022                  kl. 12.00       –        dåp. Gratulerer
                                                         kl. 15.00       –        messe på engelsk

Søndag, 19. juni 2022Festen for Kristi legeme og blod

Onsdag, 22. juni 2022         kl. 17.00     –        kontortid
kl. 18.00     –        tilbedelse,
andakt til Jesu Hl. Hjerte
                                                     kl. 18.30     –         messe

Fredag, 24. juni 2022         kl. 11.00      –        høymesse: Jesu hjertefest

Lørdag, 25. juni 2022               kl. 12.00         –        dåp. Gratulerer

Søndag, 26. juni 2022       kl. 12.30               høymesse
                                                   kl. 14.00              messe på polsk.

Onsdag, 29. AVLYST

 RIKTIG GOD SOMMER!!!
Med vennlig hilsen
Sognepresten

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar