Messetider i juli – oppdatert 17.07.17

I juli i år feires messer i hovedsak på søndager i St. Maria kirke. I siste del av måneden blir det også messe på onsdager. Det er dessverre uklart om det blir messe på kroatisk denne måneden; den framgår foreløpig ikke av månedsoversikten.

Søndag 16. juli skal kirkerommet tilbakestilles til ordinær innredning. Malearbeidene er fullført, og kirken skal rengjøres onsdag 12. juli. Vær oppmerksom på at det trengs noe dugnadsinnsats begge disse dagene. Kirkebenkene står stablet lag på lag under galleriet, og det er behov for sterke armer til å flytte dem under rengjøringen og ved gjenopprettelsen av kirkerommet.

Det er festdag for apostelen Thomas den 3. juli og for apostelen Jakob den 25. juli. Høytiden for Den salige jomfru Maria av Karmelberget feires den 16. juli. I år faller 29. juli på en lørdag. Dette er høytiden for Norges nasjonalhelgen, Olav den hellige (995-1030).

Her er programmet for juli måned i Mariakirken i Askim:

Søndag 2. juli
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 13. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 5. juli
Kl. 17.00: Messe på engelsk.

Søndag 9. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 14. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Søndag 16. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 15. søndag i det alminnelige kirkeår.
I forbindelse med messen settes inventaret i kirkerommet tilbake på sin opprinnelige plass.

Onsdag 19. juli
Ingen messe.

Fredag 21. juli
Kl. 16.00: Messe på polsk – msza po polsku (nytt arrangement i oversikten).

Søndag 23. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 16. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 26. juli
Kl. 18.30: Messe.

Fredag 28. juli
Kl. 16.00: Messe på polsk – msza po polsku (nytt arrangement i oversikten).

Søndag 30. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 17. søndag i det alminnelige kirkeår.

Vi minner også om:

  • Søndag 13. august: Pontifikal messe med biskop Bernt Eidsvig i anledning menighetens 25-årsjubileum.
  • Lørdag 26. august: Pilegrimsvandring fra St. Maria kirke til Mariakilden og Mariaholm.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Dato for den 33. valfart til Mariaholm

Pilegrimsvandringen fra St. Maria kirke i Askim via Mariakilden til Mariaholm i Spydeberg vil i år finne sted lørdag 26. august. Programmet vil i hovedsak følge linjene fra de siste årene. Mer informasjon kommer på et senere tidspunkt.

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Tilbud om pilegrimsreise

St. Birgitta menighet i Fredrikstad arrangerer pilegrimsferd til Fátima i Portugal og Santiago de Compostela i Spania i månedsskiftet oktober-november. De andre menighetene i Østfold er også invitert i den grad plassen tillater det. Les mer <her>.

Publisert i Informasjon

Biskop Anders Arborelius blir kardinal

Biskop i Katolska kyrkan i Sverige, Anders Arborelius OCD, blir utnevnt til kardinal onsdag 28. juni. Forfremmelsen ble kunngjort av pave Frans den 21. mai. Det er enestående i historien for Den katolske kirke i hele Norden at en svensk biskop blir kardinal.

På bildet ovenfor ses biskop Anders sittende i pavemobilen side om side med paven i forbindelse med messen på Swedbank stadion i Malmö 1. november 2016.

Dagen etter selve utnevnelsen, torsdag 29. juni, deltar Anders Arborelius sammen med fire andre nyutnevnte kardinaler og pave Frans i en messe i Peterskirken. Messen sendes direkte på svensk TV1 fra kl. 09.30. I mange hjem her i Østfold inngår SVT1 i det vanlige tilbudet av TV-kanaler. Derfor er det sikkert mange som har mulighet til enten å se messen direkte eller gjøre et opptak.

Vi gratulerer biskop Anders med den høye og viktige funksjonen han nå vil få!

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Tilbakestilling av kirkerommet 16. juli

Rehabiliteringen av kirkerommet nærmer seg ferdigstillelse. Menighetsrådet og sognepresten har likevel besluttet at arbeidet med å sette inventaret tilbake på plass skal utsettes til 16. juli. På den måten vil det bli tid nok til også å få alle flater og vinduer skikkelig rengjort før kirkerommet igjen tas i bruk på vanlig måte.

Vi kommer tilbake med påminnelser om dette, og vi ser fram til en like effektiv dugnadsinnsats som ved den rekordartede ryddingen i slutten av april!

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

De tre festene etter pinse (oppdatert 19. juni)

Pinsen er forbi, og dermed er også påsketiden i kirken avsluttet. Nå kommer i rask rekkefølge de tre festene som følger etter påsketiden: Treenighetsfesten, Kristi Legemsfest og Jesu Hjertefest.

I St. Maria kirke i Askim markeres alle tre festene med egen messe, de to første på hver sin søndag, mens Jesu Hjertefest feires med høymesse fredag formiddag 23. juni. OBS! Formiddagsmessen for Jesu Hjertefest er dessverre avlyst! At denne festen finner sted senere i juni, markeres allerede etter onsdagsmessen 7. juni, da det leses andakt til Jesu hellige hjerte (klikk for tekstark).

Det er en tid med noen avvik fra det vanlige ukeprogrammet vi nå går inn i. Den månedlige messen på kroatisk flyttes fra lørdag til søndag, noe som fører til at de feires 3 messer etter hverandre søndag 11. juni. Dessuten bortfaller mange av aftenmessene på onsdager.

Menighetsrådet har møte 7. juni, og her vil det bli drøftet hvordan kirkerommet skal tilbakestilles når malearbeidene er avsluttet. Det er blitt antydet at kirkerommet kan tas i bruk igjen fra søndag 18. juni. Vi håper på all mulig velvilje når det gjelder å få alt inventar tilbake på plass slik vi opplevde under dugnaden 30. april.

St. Maria menighets program for resten av juni måned ser slik ut:

Søndag 11. juni
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Den hellige Treenighet.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta po polsku.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 18. juni
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Kristi legeme og blod.

Fredag 23. juni – med oppdatering 19.06.17
Kl. 11.00: Høymesse; Jesu Hjertefest. MESSEN ER AVLYST!

Søndag 25. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 12. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Pinsehelg

Søndag 28. mai oppsto dessverre et avvik mellom annonseringen på disse hjemmesidene og kunngjøringene for mai måned. Hjemmesidene opplyste at høymessen skulle begynne kl. 12.30 som vanlig. Dette var feil denne søndagen; det rette skulle være kl. 13.00. Vi beklager sterkt at feilen ble stående slik at mange kom til messe altfor tidlig.


Kommende helg er det pinse i både katolske og lutherske kirker. Pinsen faller i år sammen med ny måned slik at vi også har messe på vietnamesisk 1. pinsedag.

Flere ting er i endring nå som juni måned varsler sommer og ferietid. Katekesen på lørdager avsluttes med grilling og utendørs lek på pinseaften.

Her er programmet for pinsehelgen og dagene før og etter denne i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 31. mai
Kl. 16.30: Messe på engelsk/filippinsk.
Kl. 18.30: Messe etterfulgt av maiandakt.

Lørdag 3. juni
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter avslutning av trosopplæringen for barn; grilling og aktiviteter utendørs.

Søndag 4. juni, 1. pinsedag
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; pinsedag.

Mandag 5. juni, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Messe; pinsemandag.

Onsdag 7. juni
Kl. 18.30: Messe, deretter andakt til Jesu Hellige Hjerte.
Kl. 19.15: Menighetsrådsmøte.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst er fra St. Martins katedral i Bratislava, Slovakia.
Publisert i Kunngjøringer