Bønn til Den Hellige Ånd og markering av Livets Dag

Fra pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme har St. Maria menighet fått tilsendt 2 brosjyrer som informerer og anmoder om forbønn for Kirken i en vanskelig tid og for markeringen av Livets Dag 25. mars.

Livets Dag markeres på høytiden for Herrens bebudelse, 25. mars. Klikk på bildet til venstre, og det åpnes en pamflett som forteller om markeringen, og som bringer tekst til en rosenkransbønn i anledning markeringen.

Den katolske kirke er inne i en vanskelig tid verden over. Overgrepsskandaler har kommet for en dag i stor skala og blir gjenstand for skarp kritikk i media. Kardinal Anders Arborelius har formulert en bønn til Den Hellige Ånd der det bes for Kirken og for de rammede. Klikk på bildet til høyre og last ned et bilde med kardinalens bønn.

 

 

Publisert i Informasjon | Legg igjen en kommentar

Høytiden til minne om Herrens bebudelse

Bildet til venstre viser bebudelsen, der jomfru Maria får besøk av engelen som kunngjør at hun skal føde Guds sønn. Bildet er en såkalt skoleplansje fra begynnelsen av 1900-tallet, et hjelpemiddel for å gjøre Bibelens fortellinger forståelige og levende for norske skolebarn.

Høytiden for Herrens bebudelse feires hvert år den 25. mars. I år faller dagen midt i fasten, og den minner oss om at Jesu fødsel skal feires på slutten av året selv om vi i disse dager nærmer oss markeringen av slutten på Jesu jordiske liv. I vår lokale kirke blir det en egen aftenmesse denne dagen.

Mars måned 2019 har fem hele helger. Derfor gjenstår ennå to søndager når dette innlegget skrives. Vi har disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim i de gjenstående dagene av mars, oppdatert 22.03.19:

Søndag 24. mars
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i fasten. Korsveiandakt  i første del av messen.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Mandag 25. mars
Kl. 18.00: Messe; høytiden for Herrens bebudelse.

Onsdag 27. mars
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 31. mars – klokka stilles én time fram fra kl. 02 til 03.
Kl. 12.30: Høymesse; 4 søndag i fasten. Korsveiandakt  i første del av messen.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Fasten 2019 innledes

Onsdag 6. mars innledes den katolske fasten med askeonsdag. I messen gis anledning til individuell velsignelse med askekors. Høymessen på søndagene i fasten innledes med korsveiandakt. Ved å klikke på dette ordet kan man laste ned bokmålsteksten som synges mellom de 14 stasjonene i korsveien.

Stemningen i kirken er ofte mer alvorlig og lavmælt i fasten; det er en tid for refleksjon. For polskspråklige arrangeres retrett ved begynnelsen av fasten. Se eget program for denne.

I St. Maria kirke i Askim foregår disse arrangementene i den første delen av fasten:

Onsdag 6. mars, askeonsdag
Kl. 17.00: Messe med askekorsvelsignelse. Obligatorisk for konfirmanter.
Kl. 18.30: Messe på polsk med askekorsvelsignelse. Innledning av retrett på polsk.

Torsdag 7. mars
Kl. 17.00: Tilbedelse av Det hellige sakrament. Anledning til skriftemål.
Kl. 18.00: Messe i forbindelse med retrett på polsk.

Fredag 8. mars
Kl. 17.00: Anledning til skriftemål; korsveien.
Kl. 18.00: Messe i forbindelse med retrett på polsk.

Lørdag 9. mars
Kl. 19.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 10. mars
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt; 1. søndag i fasten.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 13. mars
Kl. 18.30: Messe.
Kl.19.00: Møte for menighetsrådet og finansrådet.

Lørdag 16. mars
Kl. 10.00: Sakramentstilbedelse.
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 17. mars
Kl. 12.30: Høymesse med korsveiandakt. 2. søndag i fasten.

Kunngjøringer for resten av mars kommer et par uker ut i måneden, men kan også lastes ned <her>.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Bilder og video fra bispevisitasen 10. februar

Fra biskop Bernt Eidsvigs visitas i St. Maria menighet 10. februar i år har hjemmesideredaksjonen nå fått en hel del bilder og en video av et av menighetens aktive medlemmer, Roy Thore Hagen. Her bringer vi to bilder og videoen til minne om en stor og fin søndag i kirken. Flere bilder og omtale av bispevisitasen vil komme i menighetsbladets påskenummer 2019.

Det er pater Bjørn Tao Quoc Nguyen som pryder fronten i videovinduet. Han var riktignok ikke til stede ved bispevisitasen, men ble av biskopen omtalt som prestviet med bakgrunn fra nettopp St. Maria menighet.

Bildet nedenfor: Diakon Sindre-Jacob Bostad fra OKB leser evangelieteksten under bispevisitasens pontifikalmesse.

Foto og video: Roy Thore Hagen, Trøgstad.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer fram til askeonsdag

Årets bispevisitas har vært en stor og viktig begivenhet for St. Maria menighet. Nå er den gjennomført og går inn i historien som en fin opplevelse for alle som er engasjert i menigheten.

Mer enn to uker gjenstår av februar måned, og én av disse ukene er preget av skolenes vinterferie. Det passer godt å omtale de kommende arrangementene fram til askeonsdag i ett og samme innlegg på disse hjemmesidene.

Av helgendager i denne perioden nevner vi minnedagen for Vår Frue av Lourdes 11. februar og festen for Den hellige apostelen Peters stol 22. februar. Askeonsdag gjelder faste- og abstinenspåbudet.

Kunngjøringene her ble oppdatert 16. februar.

Vi har disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim fra 13. februar til 6. mars:

Onsdag 13. februar
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 16. februar
Kl. 11.00: Ingen familiemesse eller trosopplæring pga. vinterferien.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 17. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 6. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 20. februar
Kl. 17.00: Ingen konfirmantundervisning pga. vinterferien.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 23. februar
Kl. 18.00: Bursdagsmesse.

Søndag 24. februar
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 27. februar
Ingen messe.

Lørdag 2. mars
Kl. 10.00: Sakramentstilbedelse.
Kl. 11.00: Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn fram til kl. 13.30.

Søndag 3. mars
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 8. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 6. mars, askeonsdag
Kl. 17.00: Messe med askekorsvelsignelse. Obligatorisk for konfirmanter.
Kl. 18.30: Messe på polsk med askekorsvelsignelse. Innledning av retrett på polsk.

Retrett på polsk 6.-8. mars. Klikk <her> for eget program.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Biskopen var på besøk!

Vatikanets flagg vaiet ved porten til Furusethveien 2 i Askim denne grå mildværssøndagen, 10. februar 2019. Flagget var heist side om side med det norske flagget, og på denne måten ble det markert at biskopen var til stede i kirken.

Under biskop Bernt Eidsvigs visitas denne søndagen var messen godt besøkt. Biskopen ble hilst velkommen ved messens begynnelse av menighetsrådsleder Elżbieta Thorsen. Biskopen selv ga uttrykk for glede over å få være til stede, og han satte pris på å besøke menigheten og kunne konstatere at virksomheten blir godt og ryddig drevet.

Etter messen var det kirkekaffe med et stort kakebord dekket. Deretter hadde biskopen møter med ulike råd og utvalg i ledelsen av menigheten. Dagen ble avsluttet med middag.

Menigheten vil igjen takke biskop Eidsvig for besøket. Det vil bli brakt flere bilder fra visitassøndagen både her på hjemmesidene og i menighetsbladets påskenummer.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kyndelsmesse 2. februar

I anledning kyndelsmesse, eller festen for Herrens fremstilling i tempelet, blir det lørdag 2. februar anledning til sakramentstilbedelse i St. Maria kirke i Askim fra kl. 10.00. Familiemesse begynner kl. 11.00 og etterfølges av trosopplæring for barn.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer