Festbrev til pinsens messer

  • For at menigheten skal slippe å bruke felles salmebøker i messen, skrives salmene i festbrevet til den enkelte dag. Klikk for å laste ned og eventuelt skrive ut festbrevet til 1. pinsedag og 2. pinsedag. Se messetider i innlegget nedenfo.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Pinse og første del av juni

Katolske messer feires nå til vanlige tider i St. Maria kirke i Askim. Det uvanlige er imidlertid at det kan være maksimalt 50 mennesker forsamlet i kirken, og alle må enten bestille billett på forhånd eller skrive navnet sitt på en liste inne i kirken ved ankomst. Dette for å overholde myndighetenes Korona-restriksjoner.

Bare håndkommunion er tillatt. Se ellers øvrige ordninger på katolsk.no.

Det feires messe i kirken hver onsdag kveld og hver søndag formiddag. Messe på polsk skjer 2. og 4. søndag i måneden, og på vietnamesisk 1. søndag i måneden. På engelsk og kroatisk én lørdag i måneden.

Alle andre arrangement er utsatt til etter sommeren.

Her er oversikten over messetider i pinsen og første helg i juni måned, oppdatert 1. juni:

Onsdag 27. mai
Kl. 17.30: Tilbedelse som avsluttes med maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 31. mai 
Kl. 12.30: Høymesse; pinsedag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Mandag 1. juni, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; messe for Den salige jomfru Maria, Kirkens mor.

Onsdag 3. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 6. juni
Kl. 12.00: Dåp.

Søndag 7. juni
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Den hellige Treenighet.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Den hellige Ånds kirke, Hradec Králové, Tsjekkia.
Publisert i Kunngjøringer

Framdrift for utbedring av taket på kirken

Hvis du ikke har besøkt Mariakirken i Askim på en stund, kan det være lurt å klikke seg inn på informasjonssiden om Tekniske arbeider 2019-20. Arbeidet går nå fort framover på en svært synlig måte.

Publisert i Nyheter

Søndagsbrev 24. mai

 

Søndagsbrev med liturgi og salmer kan lastes ned <her>. Husk å skrive navnet ditt på listen når du kommer inn i kirken slik at menigheten til enhver tid har oversikt i fall dette skulle bli etterspurt av helsemyndighetene.

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon

Messebrev: Kristi himmelfart

Torsdag 21. mai 2020 feires Kristi himmelfart. Klikk <her> og last ned messebrevet der også dagens salmer er skrevet slik at vi av smittvernhensyn unngår bruk av salmebøker.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for uken 18.-24. mai

Foreløpig er det ingen andre arrangement enn messer som finner sted i St. Maria kirke i Askim. For disse gjelder fortsatt regelen om maksimalt 50 personer til stede. Fritak fra kirkeplikten gjelder fremdeles. Plass ved messene bestilles på billett.katolsk.no.

Dette er messetidene i uke 21:

Onsdag 20. mai
Kl. 17.30: Sakramentstilbedelse. Denne avsluttes med maiandakt.

Torsdag 21. mai
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi Himmelfart.
Dette er også minnedagen for Den hellige Eugène de Mazenod, grunnleggeren av OMI-ordenen.

Søndag 24. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Vi minner om:
• Max 50 personer.
• 1 meters avstand mellom personene.
• Hånddesinfisering – Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet.
• Kun håndkommunion er tillatt.
• Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.
• Må lage liste over hvem som er til stede.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Søndagsbrev: 6. søndag i påsketiden

Klikk <her> og last ned søndagsbrevet for messen St. Maria kirke i Askim. Søndagsbrevet inneholder også salmene som skal brukes i messen. Har du mulighet til å ta en utskrift, kan du ha salmetekstene med deg hjemmefra nå som salmebøker ikke kan benyttes.

God søndag!

Publisert i Kunngjøringer