Informasjon om særlige regler og ordninger i Korona-tiden

Innlegget ble sist oppdatert om kvelden 9. august.

Alle prester i Oslo katolske bispedømme fikk 1. august klar beskjed fra generalvikar Huynh Tan Hai om at smittevernbestemmelsene må overholdes ved all messefeiring. Det ble lagt spesiell vekt på at alle som møter opp til messe, må registreres med navn og telefonnummer i lister som makuleres etter 10 dager. Det ble også gjentatt enda en gang at kommunion kun skal gis i hånden – ikke på tungen.

Faren for spredning av covid-19 er på ingen måte over. Derfor er det en livreddende nødvendighet å overholde myndighetenes regelverk og bispedømmets detaljerte tolkning, og dette må skje uten unntak. Tallene for Korona-smitte i Europa har vist stigende tendens nå ved slutten av sommeren. Dette er et tegn på at alle må ta ansvar for å hindre smittespredning. Prestene har et særlig ansvar for dette i forbindelse med alle kirkelige handlinger og aktiviteter.

Ikke alle katolikker er enige i at kommunion skal mottas i hånden. Her må teologiske og trosmessige oppfatninger legges til side slik at det livsviktige smittevernet får veie tyngst i de vanskelige tidene vi lever i.

I området der St. Maria kirke befinner seg, Indre Østfold kommune, har nå sterkt stigende smittetrend med hele 59 nye smittede i løpet av 5 dager fra 5. til 9. august; se oppdatert oversikt. Det er ikke spøk å bo i Indre Østfold i disse dager – verken for katolikker eller andre.

St. Paul menighet i Bergen publiserte 12. juni i år en god og klar artikkel på sine hjemmesider der det ikke er noen tvil om at kommunionens betydning for nåden er den samme uansett hvordan den utdeles. Les artikkelen ved å klikke på en av lenkene nedenfor:

Norsk tekst.    Engelsk tekst.   Polsk tekst.

Brevet til prestene fra generalvikaren 1. august kan leses på de samme hjemmesidene.

Publisert i Informasjon

Assumptio Beatae Mariae Virginis

15. august er høytiden for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. I mange land i verden feires dette som en helligdag. Festen er også patronatsfest for vår egen menighet, St. Maria i Askim.

Kunngjøringene nedenfor strekker seg et par dager over skolestart for barn og unge. Resten av august vil inneholde bl.a. valfart til Mariaholm, og det vil derfor komme ferskere kunngjøringer for den delen av måneden på et senere tidspunkt.

Her er messer og arrangement fram til 19. august:

Onsdag 5. august
Kl. 18.30: Messe

Lørdag 8. august
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 9. august
Kl. 12.30: Høymesse; 19. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Tirsdag 11. august
Kl. 18.00: Dåpsmesse på litauisk.

Onsdag 12. august
Ingen messe.

Lørdag 15. august
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. august
Kl. 13.00 – MERK TIDEN!: Høymesse; 20. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 19. august
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

All messefeiring og alle arrangement i kirken følger gjeldende smittevernsbestemmelser fastsatt av norske myndigheter og Oslo katolske bispedømme. Se egen informasjon ovenfor.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer

Viktige kunngjøringer i august og september

Første helgen i august inneholder messer til vanlig tid i St. Maria kirke i Askim. Flere kunngjøringer for måneden kommer senere, men for mange medlemmer er det viktig å merke seg datoene nedenfor.

Fortsatt må smitteverntiltakene overholdes: 1 meter avstand mellom folk som ikke tilhører samme husstand, god håndhygiene med vann og såpe eller sprit, mottak av kommunion bare i hånden, og karantene ved influensasymptomer. Oppmøte i kirken må registreres med navn og telefonnummer eller med digital billett fra katolsk.no. Ved valfarten 29. august vil det bli lagt særlig vekt på smittevern under hele arrangementet.

Her er de aktuelle kunngjøringene og datoene:

Søndag 2. august
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 18. søndag i det alminnelige kirkeår.

Torsdag 6. august feires festen for Herrens forklarelse.

Lørdag 15. august feires høytiden for Jomfru Marias opptakelse i himmelen. Dette er også patronatsfesten for vår menighet.

Onsdag 26. august kl. 17.00 er det møte for foreldre til barn som skal feire første kommunion på norsk.
Onsdag 26. august kl. 19.00 er det møte for foreldre til ungdommer som skal konfirmeres i høst.

Lørdag 29. august blir det valfart fra St. Maria kirke i Askim via Mariakilden til Mariaholm i Spydeberg. Valfarten starter med pilegrimsmesse i St. Maria kirke kl. 10.00.

Onsdag 2. september blir det konfirmantundervisning kl. 17.00.

Lørdag 5. september starter trosopplæringen for barn; familiemesse kl. 11.00. Opplæringen slutter kl. 13.30.

Lørdag 19. september feires konfirmasjon – fermingens sakrament.

Søndag 20. september feires første kommunion for norsktalende barn.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Olsok 2020 i Østfold

Olsok feires i Norge og flere andre land den 29. juli hvert år til minne om Olav den Hellige, Norges evige konge. I Østfold er det minst 3 kirkelige arrangement som kan anbefales. Her er en kort oversikt:

I Sarpsborg: Olsokgudstjeneste i ruinparken, St. Nikolas kirkeruin, Borgarsyssel museum, kl. 18.00 og 19.00. Les om gudstjenesten og Olavsfestdagene <her>.

I Rygge kirke: Omvisning og orientering om middelaldrekirken kl. 17.00, katolsk messe i regi av St. Mikael menighet kl. 19.00. Klikk på bildet nedenfor og les informasjon fra Moss Avis skrevet av Martin Foss:

I Eidsberg kirke: Olsokgudstjeneste kl. 18.00. Deretter pause med kirkekaffe og så foredrag: «Katolsk blikk på olsokfeiring».

Be for oss, Hellig Olav, Norges evige konge!

 

Publisert i Kunngjøringer

Det blir valfart i år også!

Til tross for alle vansker med å arrangere samlinger for mange mennesker våren 2020 har areangementskomiteen for den årlige valfarten til Mariaholm hatt is i magen og vil klare å gjennomføre valfarten også i år. Særlige hensyn må tas for å overholde smittevernbestemmelsene, men dette vil bli ivaretatt etter nærmere informasjon.

Lørdag 29. august starter pilegrimsvandringen med messe i St. Maria kirke i Askim klokken 10.00. Som tidligere vil vandringen starte etter messen med en pause for bønn og andakt ved Mariakilden i Spydeberg før vandringen fortsetter til Mariaholm. Valfarten avsluttes med messe i Mariaholm kapell.

Mer informasjon kommer. Velkommen til valfart gjennom Indre Østfold 2020!

Publisert i Kunngjøringer

Kunngjøringer for juli måned

Innlegget ble oppdatert 20.07.20.
I sommer blir det messe kun på søndager i St. Maria kirke i Askim. Dessuten bortfaller messer på polsk bortsett fra 26. juli. Til gjengjeld blir det messe på vietnamesisk den 4. juli.

Det vil også bli mulig å feire olsok i Østfold: I Rygge kirke blir det olsok-arrangement onsdag 29. juli kl. 17.00 med messe kl. 19.00. I Eidsberg kirke her i Indre Østfold blir det olsok-gudstjeneste kl. 18.00 og olsok-foredrag kl. 19.00.

Se også sogneprestens egne kunngjøringer for juli her på disse hjemmesidene.

Det er viktig at Corona-restriksjonene overholdes fortsatt, med avstand mellom de messefeirende, håndvask eller spritrengjøring av hendene, kun håndkommunion er tillatt, og innsamling av kollekt skjer ved utgangen i stedet for i benkene.

I juli feires minnedagene for apostlene Thomas (3. juli) og Jakob (25. juli), for Europas skytshelgener Benedikt av Nursia (11. juli) og Den hellige Birgitta (23. juli), høytiden for jomfru Maria av Karmelberget (16. juli), Den hellige Maria Magdalena (22. juli) og for Olav den hellige, Norges evige konge (29. juli).

Her er messetidene for hele juli for St. Maria kirke i Askim:

Søndag 5. juli
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 14. søndag i det alminnelige kirkeår.

Lørdag 11. juli
Kl. 13.00: Dåpsmesse.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 12. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 15. søndag i det alminnelige kirkeår.

Søndag 19. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 16. søndag i det alminnelige kirkeår.

Søndag 26. juli
Kl. 12.30: Høymesse; 17. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Onsdag 29. juli – olsok, høytiden for Olav den hellige
Kl. 17.00, Rygge kirke: Olsok-arrangement
Kl. 19.00, Rygge kirke: Olsok-messe.
Kl. 18.00, Eidsberg kirke: Olsok-gudstjeneste.
Kl. 19.00, Eidsberg kirke: Olsok-foredrag.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer

Søndagsbrev 28. juni

Klikk <her> for å laste ned søndagsbrev med tekster og salmer til høymessen søndag 28. juni.

Velkommen til kirken!

Publisert i Informasjon

Datoer for konfirmasjon og første kommunion

Corona-krisen har gjort våren og sommeren 2020 svært annerledes enn vanlig. Veldig mange programposter har blitt avlyst eller utsatt, men nå begynner det å bli litt lettere for menighetene å arrangere messer og andre samlinger. Likevel: Den oppmykingen som har funnet sted hittil, kan på kort varsel bli reversert.

St. Maria menighet i Askim har endelig fastsatt nye datoer for første kommunion og konfirmasjon (ferming) 2020:

Lørdag 27. juni kl. 11.00 og 13.00: Første kommunion for polskspråklige barn gruppe 1 og 2 (se kunngjøring i eget innlegg lenger nede på denne hjemmesiden).

Lørdag 19. september kl. 11.00: Konfirmasjon.

Søndag 20. september kl. 12.30: Første kommunion for norsktalende barn.

Foreldremøter:
For første kommunion: Onsdag 26. august kl. 17.00.
For konfirmanter og foreldre: Onsdag 26. august kl. 19.00.

Katekese (trosopplæring for barn) starter ordinært lørdag 5. september.

Velkommen til kirken ved de store høytidene for barn og ungdom!

Publisert i Informasjon

Biskopen har forlenget menighetsrådets funksjonstid

6. mai forlenget biskop Bernt I. Eidsvig Oslo katolske bispedømmes menighetsråds funksjonstid med ett år.  Samtidig gav han sogneprestene / sogneadministratorene fullmakt til supplere dagens råd ved å utnevne nye medlemmer etter konsultasjon med det sittende råds ordstyrer, eventuelt representanter for de nasjonale grupper eller menighetens unge.

Ettersom menighetsrådenes funksjonstid er forlenget med ett år (jf. nevnte direktiv av 6. mai d.å.), forlenger biskopen også Pastoralrådets funksjonstid med ett år.

Menighetsrådet i St. Maria menighet består fra 2018 av: Elżbieta Thorsen (leder), pater Piotr S. Pisarek (formann), Arne Larsen (nestleder)Vidar Olaussen (sekretær), Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Tommy Hoang Holm. 

Se også hjemmesidenes egen presentasjon av ansvarsfordelingen i menigheten.

Publisert i Informasjon

Messefeiring og første kommunion

Endelig kan menigheten arrangere første kommunion for sine 9-åringer! Det skjer riktignok inndelt i 2 messer lørdag 27. juni slik at antall besøkende ikke overstiger 200 personer. Det gode er at seremonien kan finne sted og sakramentet utdeles til barna.

I uke 26 feires Johannes Døperens fødsel onsdag 24. juni. Uken deretter feires festdagen for De hellige apostler Peter og Paulus mandag 29. juni.

Her er messetider for St. Maria kirke i Askim i uke 26:

Onsdag 24. juni
Kl. 17.30: Sakramentstilbedelse
Kl. 18.30: Messe

Lørdag 27. juni
Kl. 11.00: Messe for førstekommunionsbarn (1. gruppe, norsk/polsk)
Kl. 13.00: Messe for førstekommunionsbarn (2. gruppe, norsk/polsk)

Søndag 28. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 13. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza św. po polsku.

Velkommen til kirken!

 

Publisert i Kunngjøringer