I stedet for menighetsblad

Det kommer ikke noe menighetsblad for St. Maria menighet til påske i år, 2020. Dette skyldes Korona-pandemien og alle hensyn og restriksjoner som må gjelde over alt hvor mennesker er vant til å møtes.

I stedet for menighetsblad har vi opprettet en egen påskeportal her på menighetens hjemmesider. Klikk på Påskeportal 2020 i menyraden øverst og les mer om påsken og om muligheten til å feire messe via Internett. Påskeportalen blir oppdatert flere ganger under påsken.

God påske til alle!

Publisert i Kunngjøringer

Familiedagene er avlyst

KANSELLERT

Pga. den pågående korona-pandemien ser vi oss nødt til å informere om at Nordiske familiedager 2020 fra 21. – 24. mai, dessverre er kansellert. Innbetalinger og påmeldingsgebyrer vil bli refundert snarlig.

Hellige familie, be for oss alle!

Pastoralavdelingen, Oslo katolske bispedømme

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer

Fermingsmessen utsettes

Fra biskop Bernt Eidsvig har menighetene i Oslo Katolske Bispedømme fått denne beskjeden:

«Kjære menighet!

Det er trist å måtte meddele dette, men jeg ser ingen mulighet for at konfirmasjonene kan feires på denne side av sommeren. Om dette blir mulig i august-oktober, er også høyst usikkert. Når vi kan ta stilling til dette, vil dere få beskjed om eventuell mulighet for konfirmasjoner i 2020.»

Vi tar biskopens beskjed til etterretning og ber spesielt for menighetens unge som må utsette sin konfirmasjon.

Publisert i Informasjon

Kunngjøring for uke 12, 13 og 14

Ingen arrangement finner sted i noen katolsk kirke i Norge før tidligst palmesøndag 5. april. Målet er å begrense spredning av viruset covid-19 (Corona).

St. Maria kirke holdes åpen før besøk og bønn søndager kl. 12.00 – 15.00. Se katolsk.no for å lese om åndelig kommunion.

Vi ønsker våre medlemmer og besøkende alt godt i denne vanskelige og spesielle tiden.

Husk at det er fullt mulig å gi kollekt til kirken ved hjelp av Vipps. Bidrag kan når som helst gis på Vipps nummer 108490 – helt uavhengig av hvor du er og når på døgnet du gir. Takk for bidrag!

Publisert i Informasjon, Kunngjøringer

Strengere tiltak mot virussmitte

Ikke før har norske katolikker fått informasjon om tiltak og retningslinjer som skal begrense spredning av Korona-virus, før tiltakene skjerpes og kommer i strengere utgave.

Kl. 14.00 torsdag 12. mars holdt statsminister Erna Solberg og norske helsemyndigheter en pressekonferanse der nye tiltak mot virusspredning ble introdusert. Tiltakene hadde virkning fra kl. 18.00 samme dag.

Oslo katolske bispedømme og biskop Bernt Eidsvig fulgte opp med en kraftig innskjerping av sine retningslinjer for Den katolske kirke i Norge. I korte trekk lyder beskjeden slik:


Biskop Bernt I. Eidsvig har i dag besluttet å oppheve den almene messeplikt. Alle messer i Oslo katolske bispedømme er innstilt.

Kirkene holder åpent. Det vil være prester tilstede i kirkene til vanlig messetid.


Myndighetenes tiltak ble møtt med tilfredshet og lojalitet fra alle deler av norsk politikk og av alle som er ansvarlige for at samlinger av mennesker blir avlyst og avverget. Nå håper vi på tilsvarende lojal forståelse innenfor Kirken når Biskopen nå tar ansvar for det dramatiske men livreddende tiltaket det innebærer når alle messer avlyses og messeplikten midlertidig oppheves fram til palmesøndag.

St. Maria kirke i Askim holder åpent søndag kl. 12.00 – 15.00.

Les Biskopens kunngjøring på katolsk.no og på denne plakaten.

Les kunngjøringen på engelsk og polsk.

Publisert i Nyheter

Tre uker i mars – tre uker i fasten

Innlegget ble oppdatert 11.03.20 etter nye tiltak mot Korona-viruset.

I år ligger hele mars måned inne i fastetiden. Det innebærer at midten av mars er også midtfaste. Dessuten har måneden 5 søndager i 2020.

Nedenfor følger kunngjøringer for den 2., 3. og 4. søndagen i mars samt to høytider knyttet til Den hellige familie, nemlig høytiden for Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom og Herrens bebudelse (Annuntio Domini).

I de tre ukene fra 4. til 25. mars finner følgende arrangement sted i St. Maria kirke i Askim. Kunngjøringer for tiden fram til påske kommer på disse hjemmesidene før nedenstående periode er slutt:


Lørdag 14. mars

Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku OTKAZNA.
Kl. 18.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English. AVLYSTCANCELLED.

Søndag 15. mars
Kl. 12.30: Høymesse; 3. søndag i fasten – AVLYST. Kirken er åpen kl. 12.00 – 15.00.

Onsdag 18. mars
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning – AVLYST.
Kl. 18.30: Messe – AVLYST.
Kl. 19.00: Foreldremøte for konfirmantforeldre – AVLYST.

Torsdag 19. mars
Kl. 11.00: Høymesse; høytiden for Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom – AVLYST..

Lørdag 21. mars
Kl. 11.00: AVLYST.Familiemesse. Deretter trosopplæring for barn.

Søndag 22. mars
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i fasten – AVLYST. Kirken er åpen kl. 12.00 – 15.00.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku MSZA WYPADA. Kościół jest otwarty o godzina 12 do 15.

Onsdag 25. mars
Kl. 18.00: Tilbedelse av Sakramentet.
Kl. 18.30: Messe; Herrens bebudelse – AVLYST.

Velkommen til kirken!

Bildet øverst: Interiør fra Vadstena klosterkyrka, Sverige.
Publisert i Kunngjøringer

Tiltak mot koronavirus

I samsvar med anbefalinger fra Oslo katolske bispedømme vil St. Maria menighet innføre disse sikkerhetstiltakene fra og med søndag 1. mars:

  • Utelate fredshilsenen i messen (bukk eller nikk heller høflig og vennlig til hverandre)
  • Kommunion i én skikkelse (kun hostien, ta den imot med hånden)
  • Tomme vievannskar (ved inngang/utgang)

Les mer om virussmitten og Kirkens anbefalinger på katolsk.no.

Publisert i Informasjon