Messetider for tiden rundt St. Hans

Det nærmer seg et av de store høydepunktene blant de norske, nasjonale festene, nemlig St. Hans, 24. juni. Dagen har vært feiret i Norge siden lenge før Reformasjonen, noe som framgår av at den latinske betegnelsen Sanct, forkortet St., er beholdt i navnet på dagen, som den eneste av de opprinnelige helgenfestene fra katolsk tid. St. Hans er så stor en fest at den også etter norske tradisjoner starter kvelden i forveien; vi snakker om «St. Hans aften» og «St. Hans dagen» som henholdsvis 23. og 24. juni.

Navnet Hans er den danske avledningen av Johannes. Dette minner oss om at St. Hans er festen for Johannes Døperens fødsel.

St. Hans er ikke bare et høydepunkt, men også et vendepunkt i årskalenderen. Når St. Hans feires, har vi allerede lagt bak oss årets lengste dag, sommersolverv 21. juni. St. Hans er vanligvis grensen for når skoleåret skal avsluttes.

Tirsdag 29. juni er høytiden for de hellige apostler Peter og Paulus.

Det er ellers en lettelse å kunne ønske velkommen til opptil 100 besøkende ved kirkens messer. Fortsatt må det holdes én meters avstand til andre inne i kirken, og fortsatt er det en fordel å bestille billett til messene, men vi gjenkjenner mer og mer av omgangsformene fra før covid 19-pandemien.

Gjennom resten av juni måned gjelder disse messetidene i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 16. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse; avsluttes med andakt til Jesu hellige Hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 19. juni
Kl. 12.00: Dåp.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 20. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 12. søndag i det alminnelige kirkeår.

Onsdag 23. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse; avsluttes med andakt til Jesu hellige Hjerte.
Kl. 18.30: Messe; vigilien for Johannes Døperens fødsel.

Søndag 27. juni
Kl. 12.30: Høymesse; 13. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Onsdag 30. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse; avsluttes med andakt til Jesu hellige Hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Endringer og oppdateringer kan komme.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Nyheter fra Mariakirken i Askim

Kanskje har ikke alle lagt merke til det, men i over et år har klokketårnet i St. Maria kirke stått åpent mot vest, og klokken har vært synlig fra utsiden. Det opprinnelige gitteret var skadet av fukt og måtte skiftes, men å få produsert et nytt har tatt lang tid.

Tidlig om morgenen onsdag 9. juni ble det imidlertid en forandring i forholdene. Da ankom bygningsfirmaet som har hatt ansvar for utbedringen av kirken, med en høy lift og et ferdigbygget gitter av holdbart treverk og sink.

Gitteret ble montert i klokketårnet, og nå ser tårnet ut slik det var ment. Vi gratulerer og kan si at dette markerer fullførelsen av det store rehabiliteringsarbeidet som kirken og presteboligen har gjennomgått de siste to årene!

Monteringen av fronten på klokketårnet krevde utstyr som vekket oppsikt i Askim – såpass til oppsikt at Smaalenenes Avis har skrevet en kort notis med bilde på siste side i avisen lørdag 12. juni. Vi viser oppslaget i fac simile her:

Vi noterer oss ellers at fra og med 10. juni gjelder nasjonale retningslinjer for smittevern i Indre Østfold kommune. Det betyr for menighetens del at messer kan feires med omkring 100 deltakere til stede i kirken. Egentlig kunne det vært opptil 200 personer til stede, men fortsatt må vi overholde en avstand på 1 meter mellom besøkende som ikke tilhører samme husstand. Derfor kan vi si at kirken rommer 100 personer etter gjeldende smittevernregler. Bruk av munnbind anbefales.

Onsdag 9. juni hadde menighetsrådet et møte der en hel del informasjon ble gjennomgått. Rådet har kunnet møtes svært få ganger det siste året. Les referat fra møtet <her>.

Vel møtt til messer på ulike språk og til vanlige tider i sommer! La oss håpe at alt vender tilbake til det normale når høsten er her og behovet for flere typer arrangement igjen er til stede!

Vi avslutter denne lille oppsummeringen av nyheter fra menigheten med enda et bilde av Maria-hagen foran hovedinngangen! Nå blomstrer det rundt statuen av Den hellige Maria, Guds mor!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messetider i begynnelsen av juni

I forbindelse med aftenmessen på onsdager holdes tilbedelse av Det hellige sakrament og andakt til Jesu hellige hjerte. Dette tilbudet om from refleksjon henger sammen med Jesu Hjertefest fredag 11. juni. Førstkommende søndag feires festen for Kristi legeme og blod.

Nå som både konfirmasjon og første kommunion er feiret i menigheten, er det ikke lenger trosopplæring på lørdager. Det nærmer seg dessuten sommerferie for skolebarn og unge.

Menighetsrådet har hatt en lang periode der det ikke har vært mulig å møtes. Derfor ser rådet fram til endelig å ha et nytt møte 9. juni.

I tiden til og med 9. juni gjelder lokale retningslinjer for smittevern i Indre Østfold. Maksimalt 50 til stede ved innendørs arrangement.

I de første to ukene av juni har vi disse arrangementene i St. Maria kirke i Askim:

Onsdag 2. juni
Kl. 17.30: Tilbedelse; deretter andakt til Jesu Hjerte.
Kl. 18.30: Messe.

Søndag 6. juni
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; festen for Kristi Legeme og Blod. Etter messen: Sakramentstilbedelse.

Onsdag 9. juni:
Kl. 17.30: Tilbedelse; deretter andakt til Jesu Hjerte.
Kl. 18.30: Messe.
Kl. 19.00: Menighetsrådsmøte.

Fredag 11. juni:
Kl. 16.00: Messe; Jesu Hjertefest.

Lørdag 12. juni:
Kl. 17.00: Messe på kroatisk – sveta misa u hrvatskom jeziku.

Søndag 13. juni:
Kl. 12.30: Høymesse; 11. søndag i det alminnelige kirkeår.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Oppdatert 03.06.21 kl. 09.30.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Festhalvåret avrundes

Rekken av fester fra kirkeårets begynnelse 1. søndag i advent og fram til tiden etter pinse kalles ofte for festhalvåret i kirken. I denne perioden finner alle de viktige høytidene sted. Når pinsen er over, har Den katolske kirke enda noen fester igjen før sommeren: Høytiden for Den hellige Treenighet, Festen for Jesu legeme og blod og Jesu Hjertefest er lagt til de to søndagene etter pinse samt fredagen deretter. Dette betyr at Den hellige Treenighet feires med egen høytid søndag 30. mai 2021.

I St. Maria menighet i Askim er både konfirmasjon og første kommunion avviklet til omtrent samme tidspunkt som vanlig, om enn med en viss begrensning av organiseringen. Fortsatt gjelder lokale retningslinjer for smittevern; først fra 10. juni kan vi ha håp om lettelser i restriksjonene. Det er ikke tillatt med mer enn 50 personer til stede ved tros- og livssynssamlinger, og det skal brukes munnbind når det ikke kan holdes en meters avstand og ved passering av personer utenfor egen husstand.

Husk å bestille billett til messene på katolsk.no.

Biskop Bernt Eidsvig kommer til menigheten onsdag 26. mai for å møte sognepresten og evaluere hvordan smittevernet har fungert under pandemien. Møtet starter kl. 14.00, og menighetsrådet er invitert. På grunn av disse møtene i Askim og Moss må onsdagens messe framskyndes til formiddagstid.

Vi ønsker velkommen til disse arrangementene i St. Maria kirke i den siste uken i mai:

Mandag 24. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; minnedagen for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.

Onsdag 26. mai
Kl. 11.30, MERK TIDEN!: Mai-andakt.
Kl. 12.00 MERK TIDEN!: Messe.

Søndag 30. mai
Kl. 12.30: Høymesse; høytiden for Den hellige Treenighet.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Marias hage foran kirken

Nylig ble planen om en egen Maria-hage foran kirken fullført. Rundt den vakre, hvite steinskulpturen av Jomfru Maria er det lagt en steinsatt sti slik at man kan gå rundt Maria, korset og tujabusken. Området rundt skulpturen er tilsådd og beplantet med vekster som vil spire og vokse i ukene som kommer, og i forkant av det hele er det en liten plattform til å stille opp vokslys.

Tujabusken bak Maria-statuen er beklippet i hjerteform. Over og bak det hele troner det store korset, og til sammen blir det nesten som et tro-håp-kjærlighet-symbol omkranset av den steinsatte stien og beplantningen.

Arbeidet er utført av firma Lyng, Høntorp & Svendby AS. Vi er stolte over å ha fått Marias hage ferdig til pinse og feiring av første kommunion i vår menighet. Benytt sjansen til å ta en god kikk på denne utsmykningen rett når du kommer til messe, eller besøk stedet for å tenne lys og be en bønn når kirken ikke er åpen.

Vel møtt i Marias hage!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Første kommunion 2021 – 60 barn fordelt på 4 messer

Det blir en aktiv helg i kirken når i alt 60 barn skal feire sin første kommunion 22. og 23. mai.

Feiringen må fordeles på 2 dager for at kirken kan ta hensyn til smittevernreglene, som blant annet har en øvre grense på 50 personer for hvert arrangement i kirken. Vi minner om at de besøkende må holde minst 1 meters avstand til personer fra andre husstander, og det må brukes munnbind inne i kirken.

Vi gjør også oppmerksom på at flater som har vært berørt av hender, må rengjøres med sprit etter messen. Forhåpentligvis vil de voksne hjelpe til med å rengjøre sitteplassene før neste messe. Se lokale smittevernregler her.

Første kommunionsfeiringen er også i år lagt til pinsehelgen. St. Maria kirke i Askim har disse messetidene i tiden 17.-24. mai:

Onsdag 19. mai
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.00: Maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 22. mai
Kl. 10.00: Messe med første kommunion.
Kl. 12.00: Messe med første kommunion.
Kl. 14.00: Messe med første kommunion.

Søndag 23. mai, pinsedag
Kl. 11.00: Messe med første kommunion.
Kl. 12.30: Høymesse; pinsedag.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Mandag 24. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.30: Høymesse; minnedagen for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.

Siste oppdatering ble gjort 21. mai kl. 08.45.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Kunngjøringer for uke 19 med Kristi Himmelfartsdag

Uke 19, fra 10. til 16. mai, får lettere smittevernbestemmelser enn tidligere i vår. Dette innebærer blant annet anledning til å være inntil 50 personer til stede på livssynsarrangement, slik som en katolsk messe.

Se de nye retningslinjene for Indre Østfold kommune <her>. Forskriften gjelder fra og med 10. mai til og med 9. juni.

For tiden planlegges feiring av første kommunion for et antall barn i menigheten på pinseaften, lørdag 22. mai. Forberedelsene påvirker kunngjøringene for den nærmeste tiden.

Vi må fortsatt be våre medlemmer om å bestille billett fra nettstedet billett.katolsk.no.

I St. Maria kirke i Askim har vi disse arrangementene i tiden 10.-16. mai:

Onsdag 12. mai
Kl. 17.30: Tilbedelse.
Kl. 18.00: Maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Torsdag 13. mai
Kl. 12.30: Høymesse; Kristi Himmelfartsdag.
Kl. 13.30 – 18.00: Skriftemålsøvelse med førstekommunionsbarna gruppevis.

Lørdag 15. mai
Kl. 11.00: Messe; deretter trosopplæring for barn med øvelse til første kommunion.
Kl. 16.00: Messe på engelsk – Holy Mass in English.

Søndag 16. mai
Kl. 12.30: Høymesse; 7. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza po polsku.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Arrangement i uke 18, tiden 3.-9. mai

Oppdatert 6. mai kl. 18.15:

Mange av smittevernreglene gjelder fram til 9. mai. Det er derfor fortsatt nødvendig å bestille billett til messene i kirken, og det skal ikke være flere enn 20 personer til stede. Elever ved skolene i Askim og Knapstad får dessverre ikke lov til å delta i fritidsaktiviteter av noe slag i uke 18; se kommunens retningslinjer.

Første kommunion er under forberedelse. Her er kunngjøringene for St. Maria kirke i Askim for uke 18:

Mandag 3. mai
kl. 18.00: Messe på polsk: Polsk Nasjonaldag. Fest for den hellige jomfru Maria, dronningen av Polen og grunnloven.

Onsdag 5. mai
Kl. 18.00: Tilbedelse, avsluttes med maiandakt.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 8. mai
Kl. 11.00: Religionsundervisning uten messe.
Kl. 17.00: Messe på kroatisk.

Søndag 9. mai
Kl. 12.30: Høymesse med dåp; 6. søndag i påsketiden.
kl. 14.00: Messe på polsk.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Messer og restriksjoner 26. april – 2. mai

Korona-restriksjonene er fortsatt under stadig endring fordi smitten i samfunnet på ingen måte er over. I tiden fram til 9. mai gjelder fortsatt regelen om maksimalt 20 personer til stede ved livssynsarrangement, slik som katolske messer.

For barn og unge i Indre Østfold kommune gjelder følgende: Hvis skolen de går på, er på rødt nivå, skal barna og de unge ikke delta i fritidsaktiviteter. Dette ifølge lokal forskrift, som også Kirken er forpliktet til å følge.

Det er ellers vanlige messetider for denne uken, men for å overholde begrensningen på antall tilstedeværende må det bestilles billett fra katolsk.no.

Vi har disse arrangementene i St. Maria kirke denne uken:

Onsdag 28. april
Kl. 18.00: Tilbedelse
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 1. mai, høytiden for Den hellige Josef, håndverkeren
Kl. 11.00: Messe, deretter undervisning og øvelse for 1. Kommunionsbarn av den norsktalende gruppe med sr. Mikaela.
Kl. 12.00: Dåp.

Søndag 2. mai
Kl. 10.00: Messe på vietnamesisk.
Kl. 12.30: Høymesse; 5. søndag i påsketiden.

Mandag 3. mai
kl. 18.00: Messe på polsk: Polsk Nasjonaldag. Fest for den hellige jomfru Maria, dronningen av Polen og grunnloven.

Endringer kan komme.

Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar

Konfirmasjon og messer uke 16

Fortsatt gjelder begrensningen på 20 personer til stede ved messe i kirken. Billetter må bestilles på katolsk.no. Egne ordninger gjelder for fermingsmessene lørdag 24. april. Grunnet fortsatt nedstengning i Moss har sognepresten mulighet til å holde flere messer i Askim. Dette gir dermed flere katolikker mulighet til å feire messe på søndag.

Her er oversikt over arrangementene i St. Maria kirke i Askim fra 19. til 25. mai: 

Onsdag 1. april
Kl. 17.00: Konfirmantundervisning og forberedelse til konfirmasjon.
Kl. 18.00: Tilbedelse.
Kl. 18.30: Messe.

Lørdag 24. april
Konfirmasjonsmessene er begrenset bare for familien. Sognepresten meddeler konfirmasjon.
Kl. 10.00 – 1. gruppe (bare 20 personer i kirken medregnet konfirmantene)
Kl. 12.00 – 2. gruppe
Kl. 14.00 – 3. gruppe
Kl. 16.00 – 4. gruppe

Søndag 25. april
Kl. 10.00: Messe på norsk.
Kl. 12.30: Høymesse; 4. søndag i påsketiden.
Kl. 14.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.
Kl. 16.00: Messe på polsk – msza święta w języku polskim.

Husk billettbestilling. Velkommen til kirken!

Publisert i Kunngjøringer | Legg igjen en kommentar